Olet täällä

Ruotsalainen Södra tähtää Euroopan puurakentamisen markkinoille

Yhtiö uskoo puurakentamisen vahvaan kasvuun.

Ruotsalainen metsäteollisuusryhmä Södra aloittaa CLT-massiivipuulevyn tuotannon Lounais-Ruotsissa sijaitsevan Värön sahan yhteydessä. Södran hallituksen ja metsäomistajayhdistyksen puheenjohtaja Lena Ekin mukaan metsänomistajien pitää olla mukana puurakentamisen kasvavilla markkinoilla. - Iso investointi on seurausta puurakentamisen suosion kasvusta. Näemme siinä paljon liiketoimintamahdollisuuksia, koska puurakentaminen on ympäristöystävällistä, terveellistä ja kilpailukykyistä.

- Puukerrostalotyömaa tarvitsee viisi kertaa vähemmän kuljetuksia kuin perinteinen betonirakentaminen. Voimme rakentaa massiivipuisiin moduuleihin perustuvia kerrostaloja neljä samassa ajassa kuin yhden betonisen kerrostalon.

Myös Stora Enso aloittaa Ruotsissa Karlstadin lähistöllä sijaitsevan Gruvönin sahan yhteydessä CLT-valmistuksen tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tuotantolinjan arvioitu vuotuinen kapasiteetti on noin 100 000 m3 ylösajon jälkeen. Pohjois-Euroopassa ja Iso-Britanniassa puurakentamien on vahvassa kasvussa ja tarjoaa Ekin mukaan puurakentamisen materiaalitoimittajille hyvät vientinäkymät. - Massiivipuuelementteihin perustuva rakentaminen sopii kaupunkien asuntorakentamisen lisäksi myös urheilu- ja varastotilojen, toimistojen ja koulujen rakentamiseen, sanoo Ek.

- Metsäklusteri elää vahvaa murrosvaihetta. - Metsien ja puupohjaisten uusien tuotteiden merkitys osana ilmastomuutoksen vastaista taistelua kasvaa. Jos olet huolissasi ilmastosta, tuet kestävää metsätaloutta, puurakentamista ja muovia korvaavia uusi puupohjaisia tuotteita. Asennemuutos on meneillään esimerkiksi rakentamisessa, missä uusiutuvan ja hiiltä sitovan puun osuus on vahvassa kasvussa.

Puurakentaminen vahvistaa perhemetsätaloutta

Södran pääkonttori sijaitsee Växjössä, jossa puolet uudesta kerrostalorakentamisesta on kaupungin strategiapäätöksen mukaan puurakenteista. - Växjö on hyvä esimerkki siitä, miten paikalliset poliitikot voivat omilla päätöksillään edistää uusiutuvan puun käyttöä rakentamisessa. Ei siihen tarvittu valtiovallan edistämistoimia tai tukirahoja, vaan tahtoa uudistaa rakentamista osana ekologisen kaupungin tavoitetta.  

- Södran ensisijaisena tehtävänä on vahvistaa perhemetsätaloutta uusien tuotteiden ja innovaatioiden avulla. Metsänomistajille on tärkeää, että pitkäikäisissä tuotteissa käytettävälle sahatukille on kysyntää ja markkinat. Kun lisäämme puurakentamisella sahatukkien kysyntää ja käyttöä, teemme tilaa myös muiden uusiutuvien tuotteiden valmistukselle.

Puun käytön ilmastohyöty tulee markkinoiden kautta

Aiemmin Euroopan parlamentin jäsenenä ja Ruotsin hallituksen ministerinä toimineen Ekin mukaan puun käytön uusista mahdollisuuksista sekä biotaloudessa että puurakentamisessa tulee lisätä tietoa. - Meidän tulee olla ylpeitä siitä, mitä teemme pohjoismaiden metsäteollisuudessa ja tarjota esimerkkejä näissä asioissa muille maille. Meidän ei tule pitää kynttilää vakan alla, vaan osallistua julkiseen keskusteluun ja vaikuttaa poliittisiin päätöksiin ja yhteiskunnalliseen ilmapiiriin.

- Kun käytämme puuta rakentamiseen, biopolttoaineiden, pakkausten ja tekstiilien valmistukseen, korvaamme samalla fossiilipohjaisia tuotteita ja valmistusta. Ilmastohyöty tulee markkinoiden kautta.

EU:n biotalousstrategia sulkee Ekin mielestä metsän ja puupohjaisen kuidun käytön monessa kohtaa pois, mikä on suuri virhe. - Strategia on entistä parempi, mutta siinä katsotaan puun käytön mahdollisuuksia kapeasti ja vanhanaikaisesti. Puupohjaisen kuidun käyttöä voitaisiin lisätä ja laajentaa uusille aloille.

Puun käytöllä keskeinen rooli ilmastomuutoksen torjunnassa

Puurakentamisen kasvun ja uusien puupohjaisten lopputuotteiden lisäksi Ekin mukaan on meneillään suuri muutos koko metsäklusterissa. - Hakkuiden suunnittelu, niiden toteuttaminen konekohtaisesti ja puutavaran kuljetukset perustuvat kaikki digitaaliseen ohjaukseen ja satelliittien käyttöön.

- Olemme laatineet yhteistyössä ruotsalaisen metsäteollisuuden tavoitteet, joista tärkein on se, että maamme koko metsäteollisuus on ilmastoneutraali jo vuonna 2020. Kuljetusten osalta tavoittelemme päästöttömyyttä vuoteen 2030 mennessä, mitä silmällä pitäen investoimme biopolttoaineiden tuotantoon. Vuoteen 2050 mennessä pyrimme lisäämään metsänkasvua viidenneksellä nykytasoon nähden.

Koko metsäsektorilla on Ekin mukaan tärkeä rooli ilmastomuutoksen vastaisessa taistelussa. - Kun 50 hehtaarin kokoisella metsätilalla tasapainotetaan 40 ruotsalaisen henkilön hiilipäästöt vuosittain, kannattaa istuttaa metsää ja rakentaa puusta. Me pohjoismaat voisimme edistää myös aavikoituvien maiden ja alueiden metsitystä, koska metsät tarjoavat toimeentuloa ihmisille ja sitovat hiiltä.

- Me olemme metsäalan asiantuntijoita ja meidän tulee vaikuttaa kaikkiin yhteiskunnallisiin sidosryhmiin kuten ympäristöjärjestöihin. On hyvä muistaa, että meidän kestävä metsänhoitomme on perustunut lainsäädäntöön yli sata vuotta, jona aikana on aina istutettu uutta metsää vanhan kaadetun tilalle. Näiden perusasioiden tietämättömyyttä esiintyy kaikilla tasoilla, nuorista EU-päättäjiin.

Kuvat: Södra, Puuinfo


Artikkeli on osa Markku Laukkasen toimittamaa artikkelisarjaa, jossa julkaistaan ajankohtaisia suomalaisia ja eurooppalaisia haastatteluja ja puheenvuoroja kestävästä metsätaloudesta ja sen uusista trendeistä. Sarjan tavoitteena on esitellä monipuolisesti metsäalan tutkijoiden, päättäjien, yritysten ja yhteisöjen näkemyksiä ajankohtaisista metsätalouteen liittyvistä aiheista. Artikkelit ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit ovat osa Metsämiesten Säätiön ”Metsä vastaa” –viestintähanketta ja ne julkaistaan myös Säätiön https://www.mmsaatio.fi – sivuilla.