Olet täällä

Ranskassa puu tulee kaupunkirakentamiseen

Ranskassa etsitään aktiivisesti puulle uusia käyttömuotoja ja tuotteita biotalouden ja puutuoteteollisuuden piiristä korvaamaan sellu- ja paperiteollisuuden alenevaa tuotantoa. Metsä- ja puutuotealaan erikoistuneen Teknologiainstituutti FCBA:n pääjohtaja Georges-Henri Florentin sanoo kehitystyön kohdistuvan puun energiakäytön, puurakentamisen ja uusien kuitutuotteiden kehittämiseen.

Teknologiainstituutti FCBA :n kehitysjohtaja Andreas Kleinschmit arvioi koko Euroopassa tarvittavan metsäresurssien parempaa hyödyntämistä ja rakentamisessa uudenlaista materiaali- ja resurssitehokasta ajattelua. - Puurakentamisen kehitystyössä tavoitteemme on tuoda puurakentaminen urbaaniin rakentamiseen, koska erityisesti kaupunkirakentaminen kasvaa tulevaisuudessa Euroopassa.

- Puurakentamisessa kehitämme uusien tuotteiden lisäksi rakentamisen innovaatioita, asiakkaalle kilpailukykyisiä puurakentamisen järjestelmiä sekä parempaa rakentamisen logistiikkaa ja työmaatoimintoja, kuvailee Kleinschmit tutkimuslaitoksen tavoitteita.

Puurakentamisen tulee Kleinschmitin mukaan vastata aivan uudenlaiseen markkinaan, jossa ihmiset haluavat yhä enemmän luonnonmukaisia materiaaleja, koska niiden käyttö koetaan osana hyvinvointia.

- Biomateriaalien käyttö tulee kasvamaan ilmastopolitiikan ja energiapoliittisten ratkaisujen seurauksena. Näemme rakentamisen yhä enemmän materiaali- ja energiatehokkuusasiana, johon yhdistetään hyvä arkkitehtuuri ja suunnittelu, kommentoi Kleinschmit. Puurakentamisen kasvun näkymät ovat erityisesti energiatehokkaassa teolliseen valmistukseen perustuvassa puuelementtirakentamisessa.

Kasvupotentiaalia korjaus- ja kaupunkirakentamisessa

Uusien EU:n asettamien energiatehokkuussäädösten arvioidaan Ranskassakin johtavan vahvaan korjausrakentamisen markkinan kasvuun, missä puurakentamisella on paljon mahdollisuuksia. Varsinkin Euroopan kaupungeissa on paljon korjausrakentamista vaativaa rakennuskantaa, jonka peruskorjaus vaatii uusia puurakentamisen konseptien ja teknologioiden kehittämistä.

- Julkisella sektorilla voisi olla nykyistä aktiivisempi rooli puurakentamisen edistämisessä, koska sillä on koko yhteiskunnan kannalta myönteisiä vaikutuksia, arvioi Kleinschmit. Esimerkkinä hän mainitsee puurakentamisen työllistävät vaikutukset sekä ilmastotavoitteet, joiden toteutumiseksi tulee lisätä uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien käyttöä.

- Erityistä kasvupotentiaalia näen korjaus- ja kaupunkirakentamisessa sekä sosiaalisessa asuntotuotannossa, jossa tulee lisätä julkisen ja yksityisen rakentamisen yhteistyötä, sanoo Kleinschmit.

Kleinschmit näkee nopeasti kasvavan Keski-Euroopan puurakentamisen markkinan avaavan mahdollisuuksia myös suomalaiselle puutuoteteollisuudelle. Ranskan tavoin puurakentaminen on vahvassa kasvussa Saksassa, Itävallassa, Englannissa, Sveitsissä ja Italiassa.

 - Minun viestini suomalaisille on, että teidän kannattaa jatkaa puurakentamisen kehittämistä. Pientalojen rinnalla tarvitaan ammattimaiseen rakentamiseen puuosatoimituksia, kerrostalojen elementtejä ja palvelujen integrointia rakennusteollisuuteen. Ei kannata katsoa vain kotimaan markkinaa, koska paperin ja sellun tuotanto tulevat koko Euroopassa vähenemään ja metsäklusterin uusiutumisen tarve on välttämätöntä koko Euroopassa.

Myös puurakentamiseen Kleinschmit arvioi tulevan uusia kilpailevia biopohjaisia materiaaleja Afrikasta ja Etelä-Amerikasta, koska rakentamisenkin markkina on yhä globaalimpi. Hän kannustaakin kehittämään nyt omiin puuvaroihin perustuvaa rakentamista, jatkojalostusta ja rakentamisen osaamista.

- Vanha sanonta "ajattele globaalisti, toimi paikallisesti", pätee tässäkin, muistuttaa Kleinschmit.

Hiilijalanjälkivertailu asuntokauppaan

FCBA:n pääjohtaja Georges-Henri Florentin mukaan ympäristöystävällisten materiaalien käytön merkitys tulee vahvasti kasvamaan rakentamisessa. - Pyrimme poistamaan puun käytön esteitä uusimalla säädöksiä ja osoittamaan puun terveelliset ja ympäristön kannalta myönteiset ominaisuudet sen vähähiilisyydessä. Koska puu toimii hiilivarastona myös rakennuksissa, kehitämme mallia, miten asuntokauppaan voisi tulla energiatehokkuuden rinnalle myös hiilijalanjälkivertailu, kertoo Florentin.

Ranskassa rakentamisen ympäristötuoteselosteet ovat pakollisia, vaikka muut materiaalit käyvätkin Florentinin mukaan aggressiivista kampanjaa puun osuuden kasvua vastaan.

- Meillä on vahvoja betonirakentajia, jotka ovat ostaneet puutuoteyhtiöitä vain lopettaakseen ne. Tämä on mielestäni turhaa, koska eihän betonia ja terästä rakentamisessa ole tarkoitus syrjäyttää. Eri materiaalit sopivat hyvin yhteen, vaikka korostammekin rakentamisen materiaalien resurssitehokkuuden merkitystä tulevaisuuden rakentamisessa.

Arkkitehdit avainasemassa puurakentamisen kehittämisessä

Florentinin mukaan Ranskassa halutaan suosia puuta ympäristösyiden lisäksi myös alueellisesti, koska maassa on mittavia rakentamiseen soveltuvia puuvarantoja, joiden käyttö sellu- ja paperiteollisuudessa laskee. Ranskassa lisätään puurakentamiseen erikoistuneiden suunnittelijoiden ja arkkitehtien koulutusta.

- Kun meillä EU:n alueella on arkkitehtien määrä keskimäärin noin 60 sataa tuhatta asukasta kohden, Euroopan johtavalla puurakentamisen alueella Itävallan Voralbergissa, arkkitehtien määrä on 150. Tämä on muna-kana ilmiö, jossa suunnittelijoiden ja arkkitehtien aktiivisuus käyttää puuta johtaa myös puurakentamisen kasvuun, tulkitsee Florentin. Arkkitehdit, rakennuttajat ja rakentajat ovat avainasemassa puurakentamisen kehittämisessä.

Florentinin mielestä julkinen valta, valtio ja kunnat voisivat olla puurakentamisen markkinoiden edistäjiä esimerkiksi tilaamalla puurakentamista sosiaalisen asuntotuotannon kohteisiin. - Kun pystymme tuottamaan sosiaalisen asuntotuotannon puurakenteisia hankkeita 1500 euroa neliöltä, sen pitäisi kannustaa myös tilaajia ja saada ammattimaiset rakentajat sitoutumaan puurakentamiseen, uskoo Florentin.

- Puurakentamisesta on kehitettävä entistä teollisempi tuote ja prosessi. Teollisen valmistuksen myötä saavutamme sille paremman kilpailukyvyn ja voimme kiinnittää huomiota parempaan arkkitehtuuriin ja rakennusten esteettisyyteen, painottaa Florentin. 

- Meidän strategiamme tähtää metsien uudenlaiseen jalostamiseen ja uusiin puualan tuotteisiin. Nuoret sukupolvet ovat kiinnostuneet puusta rakennusmateriaalina erityisesti sen ympäristöominaisuuksien johdosta, kertoo Florentin.

Artikkelipalvelu Markku Laukkanen

Faktalaatikko:

Ranskassa toimiva Teknologiainstituutti FCBA  toimii laaja-alaisesti metsä-, sellu-, puu- ja huonekalualan tutkimus- ja kehitystyön parissa. Tutkimustoiminnan lisäksi instituutti vastaa standardien luomisesta ja sertifikaattien hyväksymisestä.

Rakentamisen puutuotteiden kehitystyön kohteena ovat puurakentamisen järjestelmät, eri rakentamisen materiaalien yhteiskäyttö, akustiikka, puun palosuojaus, lämpöeristys ja puun käyttäytyminen maanjäristysoloissa. Puurakentamisen tutkimus ja kehitystyö perustuu ympäristöystävällisen rakentamisen arvoihin kuten elinkaariajatteluun, materiaalien kestävyyteen, kierrätettävyyteen ja uudelleenkäyttöön.

FCBA: lle valmistuu ensi vuonna Pariisiin uusi puurakenteinen toimitalo, jossa on sekä laboratorio- että toimistotiloja. Ranskalaisesta puusta toteutettava toimitalo sijaitsee keskellä Cité Descartes’ia, joka on tulevaisuuden asumisen ja kestävän kaupungin keskus. Teknologiainstituutti panostaa energiatehokkaan rakentamisen koesimulointiin ja perustaa uuteen rakennukseen tulevaisuuden asumisen laboratorion.