Olet täällä

Rakentamisen hiilijalanjälkivertailu - tapaustutkimus

Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan säädöspohjaa hiilijalanjäljen huomioon ottamiseksi rakentamisen ohjaamisessa. Tässä tutkimuksessa selvitettiin lausunnolla olleen hiilijalanjäljen laskentatyökalun käytettävyyttä sekä sitä, miten materiaali- ja runkovalinnat vaikuttavat rakentamisen hiilijalanjälkeen.

Vertailtavaksi kohteeksi valittiin viisikerroksinen asuinkerrostalo, joka on liikenteelliseltä ratkaisultaan ja asuntojakaumaltaan monipuolinen, tyypillinen suomalainen kerrostalo. Suunnittelun lähtökohtana oli modulaarinen tilaelementtijärjestelmä. Vaihtoehtoina tutkittiin betoni-, puuranka-, massiivipuu- ja hybridirakenteita.

Raportin voit ladata täältä.

Aihetta on käsitelty myös Puulehdessä 3/2019.