Olet täällä

Rakennustuotteiden Laatu Säätiö rahoittaa myös puurakentamisen hankkeita

Rakennustuotteiden Laatu Säätiö tukee rakennustuotteiden ja rakentamisen laadun kehittämiseen kohdistuvaa tutkimus-, kehitys-ja koulutustoimintaa, seminaarien järjestämistä sekä jakaa tunnustuksia. Avustuksia ja apurahoja voivat saada mm. teollisuuden ja yhteisöjen hankkeet, oppilaitoksissa suoritettavat opinnäytteet ja jatko-opintoihin liittyvät tutkimustyöt, jotka tähtäävät laadun ja laadunhallinnan kehittämiseen sekä ympäristöongelmiin ja turvallisuuteen liittyvien haittavaikutusten eliminointiin.

Muun muassa Puuinfon epuu.fi-hanke sekä Liimapuurakenteiden mitoitus- ja laskentatyökalut ovat saaneet rahoitusta säätiöltä.

Rakennustuoteteollisuuden ja rakentamisen laadun kehittäminen on 12 vuotta toimineen Rakennustuotteiden Laatu Säätiön toiminnan ytimessä. Toimintakautensa aikana säätiö on rahoittanut rakennusalan kehittämishankkeita yli neljällä miljoonalla eurolla. Rakennusteollisuuden tulevaisuuden haasteita ovat ympäristöasioiden hallintaan, uusiin materiaaleihin, digitalisaatioon, kilpailukykyyn ja rakennusten energiasäästöön liittyvät kehityshankkeet, mihin kohteisiin säätiön asiamies Jaakko Tuominen odottaa uusia hankehakemuksia.

– Selvitämme myös keinoja tukea rakennustuoteteollisuuden ja rakennusalan startup-yritystoiminnan käynnistymistä. Näin voisimme olla mukana edistämässä uusien innovatiivisten tuotteiden ja rakentamisen menetelmien kehittämistä. Tuemme myös rakennusalan koulutusta, jotta tulevaisuudessakin saadaan osaavia ammattilaisia alalle.

Digitalisaatio parantaa laadun seurantaa

Tuomisen mukaan säätiö hakee rahoittamillaan hankkeilla yhä vahvempaa hankkeiden vaikuttavuutta. – Kun esimerkiksi digitalisaatio tulee vahvasti rakentamiseen, se tulee muuttamaan monia vanhoja käytäntöjä, mutta antamaan myös mahdollisuuksia.
– Meillä on käytössä jo nyt mobiilissa toimiva e-perehdytys-ohjelma, mikä on tarkoitettu rakentajien käyttöön työmailla. Työn alla on sovelluksia työturvallisuuteen ja ohjeistusta talotekniikkaan elinkaaren ajaksi. Tuomisen mukaan rakentajien lisäksi kaikki rakentamisen vaiheet, tuotteet ja materiaalit voidaan dokumentoida tehtaalta työmaalle. Nyt voidaan asettaa antureita seuraamaan talotekniikkaa ja virhetilanteissa löytää arvokasta tietoa ongelman juurista ja löytää jopa henkilö, joka tuntee kohteen.

– Vaikka rakentamisen laadusta käydäänkin Suomessa paljon keskustelua, olen sitä mieltä, että meillä on pääsääntöisesti laadukasta rakentamista. Kun julkisuuteen nousee esimerkkejä, joissa on epäonnistuttu, toimialan tulee katsoa peiliin ja jokaisessa virhetilanteessa yrittää löytää alkuperäinen laadun heikentymisen aiheuttanut syy.

Tuominen muistuttaa, että talotekniikan kehittyessä on kiinnitettävä huomiota yhä enemmän myös käyttäjäkoulutukseen. - Joskus laatuongelma syntyy siitä, että talotekniikkaan kuten ilmanvaihtoon liittyvää ohjeistusta ei ole noudatettu.

Säätiö edistää rakentamisen uusia innovaatioita

Säätiö haluaa Tuomisen mukaan olla mukana kaikille avoimissa kehityshankkeissa, jotka tuottavat hyvää koko alalle. – Esimerkiksi ePuu ja digibetoni-hankkeet ovat avoimia, joiden kehitystyön tulokset voidaan viedä Rakennustietopankkiin kaikkien käytettäviksi.

– Uusi alalle tullut sukupolvi näkee uuden teknologian käytön mahdollisuudet, eikä tee niin kuin on aina totuttu tekemään. Nyt käytetään uusinta tietoa esimerkiksi materiaalien suhteen ja rakentamisesta on tullut monimuotoisempaa. Myös rakennusten loppukäyttäjien kannalta tärkeisiin asioihin, kuten akustiikkaan ja sisäilman laatuun kiinnitetään enemmän huomiota.

– Säätiö haluaa edistää rakentamisen rakennemuutosta tukemalla esimerkiksi uusia tekniikoita vanhan rakennuskannan kunnostamiseen ja täydennysrakentamiseen. Siihen tarvitaan hyviä käytäntöjä ja osaavia tekijöitä suunnittelijoista rakentajiin ja valvojiin.

Nyt tarvitaan uudenlaista asiakassuhdetta, koska paras laadullinen mittari on aina rakennuksen käyttäjä, muistuttaa Tuominen.
Lue lisää ja tutustu Rakennutuotteiden Laatu Säätiön toimintaan osoitteessa: https://rtl-saatio.fi/

Haastattelu on julkaistu Puulehdessä 2/2019.

Liimapuun laskenta- ja mitoitustyökalut löytyvät täältä.