Olet täällä

Rakennusliikkeessä uskotaan puurakentamisen kasvuun

Puutuoteteollisuudelta odotetaan rakentamisen valmiita ratkaisuja ja tuoteosia

Imatran Mansikkalaan nousee Suomen suurin puukoulu. Hankkeen tilaaja Imatran kaupunki on allekirjoittanut 55 miljoonan euron arvoisen sopimuksen koulukeskuksen rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi 20 vuoden ajan. Koulurakennus toteutetaan elinkaarimallilla ja se kattaa kohteen suunnittelun, rakentamisen sekä ylläpidon.

Elinkaarimalli laajenee julkisessa puurakentamisessa

Elinkaarihankkeiden suunnittelusta vastaava YIT:n suunnittelujohtaja Matti Varstala sanoo hankkeen lähtökohtana olleen Imatran kaupungin vahva tahto rakennuttaa puukoulu elinkaarimallilla. – Kaupunki määritteli puun käytölle minimin, mutta jätti vapausasteita sen laajemmallekin käytölle. Hankkeen laajeneminen kokonaan puukouluksi ei ollut dramaattista sen jälkeen, kun vakuutuimme arkkitehdin puuelementointiin perustuvasta suunnitelmasta. Tähän sisältyi tietysti valmiutta riskin ottoon, koska tiesimme että ratkaisu ei tulisi olemaan halvin vaihtoehto.

- Rankarakenteisiin puuelementteihin ja liimapuupilari -palkistoon perustuvaan runkoratkaisuun päädyttiin kokonaistaloudellisen vertailun pohjalta. Ratkaisussa painoi myös puuosatoimittajan kokemus, vastuunkantokyky ja kokonaisuuden hallinta.

Varstalan mukaan Imatran kouluhankkeen kokoisessa puurakentamisessa korostuu alkuvaiheen suunnittelun merkitys. – Haimme alusta alkaen puurakentamisen kokonaisvaltaisen osaamisen hallintaa. Rakentajan lisäksi arkkitehdillä, rakennesuunnittelijalla ja puuosatoimittajalla on oltava kyky tehdä kompromisseja ja kannettava vastuuta rakennuksen teknisestä toimivuudesta elinkaarimallin pohjalta.

Varstala uskoo elinkaarimallin laajenemiseen julkisessa rakentamisessa. - Se alkoi yksittäisinä edistyksellisten tilaajien hankkeina ja on hyvien kokemusten myötä laajenemassa. Kun kokonaisuus on yhden toimijan vastuulla, se vastuu myös parhaiten kannetaan.

- Tuotekehitystyö ei sovi elinkaarimalliin siksi, että emme halua kantaa vastuuta prototyypistä, mistä ei ole kokemuksia. Kokonaisuuden kannalta on parempi, että elinkaarihankkeet toteutetaan pääsääntöisesti sellaisilla tuotteilla ja ratkaisuilla, mistä tiedämme, ettei niistä tule elinkaaren aikana ongelmia.

Puurakentamiselta odotetaan teollisen rakentamisen toistettavuutta

- Alkuvaiheen tiivis kumppanuus on tärkeää, koska puurakentamisen suunnittelussa tarvitaan enemmän aikaa ja resursseja kuin tutummassa betonirakentamisessa. Vaativampi suunnittelu tulee kaikista tekijöistä kuten arkkitehtuurista, puun käytöstä, elementoinnista, sen detaljiikasta ja asennuksesta, muistuttaa Varstala.

Varstalan mukaan aikaisemmista puurakentamisen suuren mittakaavan hankkeista kuten Kouvolan Mansikkamäen ja Pudasjärven koulujen rakentamisesta saadut kokemukset hyödyntävät uuden hankkeen toteuttamista. – Kun mukana on aikaisempien hankkeiden kokemusta, osaaminen siirtyy aina uuteen kohteeseen. Tämä on yksi keskeinen puurakentamisen tulevaisuuden menestyksen tekijä, että rakentamisen järjestelmää voidaan toistaa, jolloin osaaminen karttuu kohde kohteelta.

- Vaikka elementteihin perustuvan puurakentamisen tekninen valmius riittää tämän mittakaavan hankkeen toteuttamiseen, on paljon sellaista hienosäätöä ja yhteensovittamista, mihin ei vielä ole rutiinia. Kun kokemusperäinen tieto on ohutta, joudutaan tekemään paljon sellaista tarkentavaa työtä, mikä tutummilla materiaaleilla jää pois, sanoo Varstala.

Varstalan mukaan ratkaisu tähän on valmiin puurakentamisen rakennusjärjestelmän laatiminen. – Vaikka markkinoilla voi olla useitakin puurakentamisen järjestelmiä, niiden rakenneosien yhteensovittaminen olisi oltava mahdollista. Nimenomaan detaljiikassa tulee vastaan rutiinin puute.

- Elinkaarihankkeen keskeisessä roolissa on puuosatoimittaja, joka optimoi oman tuotteensa ja kantaa vastuun kokonaistoimituksesta. Jotta kaikki voivat sitoutua tehtyihin ratkaisuihin, joudutaan tekemään kompromisseja.

Jos puutuoteteollisuus pystyy tekemään tuotekehitystyötä ja tarjoamaan markkinoille valmiita ratkaisuja ja yhteistyötä muiden materiaalien kanssa, se on Varstalan mukaan päivä päivältä houkuttelevampi vaihtoehto.

- Suuren mittaluokan puurakentamisen osaaminen on Suomessa riittävää, mutta kapeaa. On tärkeää valita oikeat osaavat kumppanit. Vaikka osaamiskapeikkoja on puurakentamisen arvoketjun joka kohdassa, nukun yöni tämänkin kohteen osalta hyvin.

Rakennusliike kaipaa lisää puuosatoimittajia

- Minun viestini puutuoteosia valmistavalle teollisuudelle on se, että yhä enemmän tulee olla tarjolla valmiita ratkaisuja ja tuotteita, joita voidaan kohdekohtaisesti ja kustannustehokkaasti räätälöidä. Mitä enemmän valmistava teollisuus pystyy esittämään valmiita ratkaisuja kaikkiin tilanteisiin ja joustoja detaljiikkaan, laskenta- ja suunnittelutyö vähenee yksityiskohdissa merkittävästi.

Varstalaa kaipaa lisää yrityksiä, jotka pystyvät toimittamaan ja asentamaan mahdollisimman asennusvalmiita vakioituja tuoteosia kuten välipohjarakenteita. – Valmiilla tuotteilla saadaan kevennystä ja nopeutta suunnitteluun ja rutiinia rakentamiseen. Rakennusliikkeet kaipaavat valmiita tuotteita, mutta eivät ole innostuneet laajasta kehitystyöstä tiukasti kilpailluissa kohteissa, koska se tuo aikataulu- ja kustannusriskejä varsinaiseen rakentamiseen.

- Tekninen toimivuus, toistettavuus ja rutiini tuovat luottamusta puurakentamiseen ja poistavat asenteellisia esteitä, mitä rakentajilla on ollut teollista puurakentamista kohtaan. Kun tilaajalla on tahto puun käyttöön, on sille annettava mahdollisuus ja rakentajilla oltava siihen valmius.

Varstala uskoo puun ekologisuuden ja ympäristötekijöiden olevan tulevaisuudessa yhä merkittävämmässä roolissa rakentamisessa. - Puulla on nyt positiivinen kierre ja uskon, että puurakentamisen hankkeita tulee jatkossa lisää. Puurakentaminen tuo parhaimmillaan uutta ja hyvää arkkitehtuuria. Julkisessa rakentamisessa painavat ympäristötekijöiden lisäksi myös aluetekijät kuten lähimetsä ja sitä jalostavat yritykset.

Puurakentamisen kehityskohteina sääsuojaus ja palomääräykset

Varstala pitää puurakentamisen kuivaketjun toteuttamista alusta asennukseen puurakentamisen lähtökohtana. – Oli alusta alkaen selvää, että asennus tehdään sääsuojattuna ja emme tuo märkävaluja edes välipohjiin. Suurin haaste sääsuojauksessa on siinä, miten laajan ja syvärunkoisen eri soluista muodostuvan rakennuksen sääsuojaus toteutetaan yksinkertaisesti ja suoja siirretään lohkosta toiseen sekä turvataan esivalmistettujen elementtien asennus.

- Sääsuojauksen optimoidussa toteuttamisessa isoissa julkisissa kohteissa tarvitaan kumppania jo suunnitteluvaiheessa. Kerrostalorakentamisessa tämä jo toimii, mutta isot julkiset kohteet ovat yleensä uniikkikohteita ja vaativat räätälöityjä ratkaisuja.

Varstalan mukaan uusi asetus rakennusten paloturvallisuudesta ja sen tulkinta sujuivat Mansikkalan kohteessa ongelmitta. – Rakennus on sprinklattu kokonaisuudessaan. Nyt koeponnistetaan uusia asetuksia ja nähdään, tuleeko viranomaisilta erilaisia tulkintoja eri paikkakunnilla. Varmaan uusia asetuksia joudutaan vielä parsimaan yksityiskohtien osalta.

Arkkitehtitoimisto Perkon suunnittelemaan koulukeskukseen valmistuu oppimistilat noin 1 350 lapselle ja nuorelle päiväkodista lukioon sekä tilat oppilashuollolle. Lisäksi tiloihin sijoittuvat neuvola sekä toimitiloja työväenopistolle ja yhdistyksille. Koulurakennuksen laajuudeksi tulee runsaat 15000 brm2 ja tilavuudeksi 7700 m3. Kohteen puuosatoimittajana on Koskisen Oy.

Mansikkalan havainnekuvat: Arkkitehtitoimisto Perko, Pudasjärvi: Raimo Ahonen


 

rtikkeli on osa Markku Laukkasen ja Mikko Viljakaisen toimittamaa artikkelisarjaa, joka käsittelee parhaita puualan toimintatapoja ja trendejä Suomessa. Sarjan tavoitteena on tehdä tunnetuksi suomalaisia puualan hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja, jotka lisäävät puualan kilpailukykyä ja tekevät kattavasti tunnetuksi suomalaista osaamista. Artikkelit julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Ne ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit jaetaan Puuinfon uutiskirjeinä ja ne julkaistaan puuinfo.fi- ja woodproducts.fi -internetpalveluissa.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoitettu ympäristöministeriön Puurakentamisen toimintaohjelmasta.