Olet täällä

Rakennus-Salama pyrkii edelläkävijäksi kasvavassa puurakentamisen markkinassa

Turussa toimivan Rakennus-Salama Oy:n toimitusjohtaja Jori Salama uskoo puurakentamisen vahvaan kasvuun lähivuosina. 40 vuotta vanha perheyritys rakentaa parhaillaan Turun telakka-alueelle Pernooseen kahta Lundén Arkkitehtien suunnittelemaa puukerrostaloa ja päiväkotirakennuksen.

Kun toimii melko pienenä yrityksenä asuntomarkkinoilla, tarvitaan toimintaan joku focus, kuten asiakaskunta, tuote tai materiaali. Me haluamme olla merkittävä puutalorakentaja ja pyrimme alan edelläkävijäksi. Kun teollinen puurakentaminen on myös kerrostalotuotannossa valtavirtaa, haluamme olla siellä ennen muita, kuvailee Salama.

Salama uskoo puurakentamisen läpimurron tapahtuvan kerrostalorakentamisessa seuraavien vuosien aikana. –Koska olemme asettaneet Turun talousalueella kehityksemme kärjeksi puurakentamisen, tavoitteena on tulevaisuudessa tuottaa koko puurakentamisen kokonaisuus itse alkaen suunnittelusta ja elementtituotannosta sekä päätyen asennukseen.

-Puurakentamisen teollisessa tuotannossa ollaan vasta alkumetreillä. Meillä on puurakentamiseen erinomaista raaka-ainetta, hyviä tuotteita ja osaamista, mutta silti puurakentaminen kotimaassa on alkumetreillä. Kun kehitämme tätä tuotetta vielä seuraavat kymmenen vuotta, minkä hiotun timantin siitä saammekaan rakentamiseen.

Kun puurakentamisen elementtituotantoon on tullut uusia yrityksiä, Salama toivoisi puurakentamisen tuotteiden vientiä Viron tapaan. – Viron puusepänteollisuuden viennin arvo oli viime vuonna 700 miljoonaa euroa eli kaksinkertainen Suomeen verrattuna.

Puurakentaminen uudistaa koko rakennusteollisuutta

Salaman mukaan rakennusteollisuudessa on meneillään iso rakennemuutos, mikä merkitsee asennemuutosta uusiin teollisiin tuotantotapoihin ja materiaaleihin. – Rakentamisen toimiala on konservatiivinen ja siellä halutaan toimia kuten on ennenkin toimittu. Puurakentamista karsastetaan rakennusteollisuuden toimijoiden parissa, kun sitä ei tunneta.

-Rakentamisen prosessien läpivienti tulee saattaa nyt 2020 luvulle. Kun olemme viisi vuosikymmentä nojanneet 60-luvulla kehitettyyn betonielementtistandardiin ja rämpineet ulkona kaikissa keleissä, on aika miettiä tätä uudelleen. Rakennusliikkeen täytyy hakea asema tässä meneillään olevassa rakentamisen murroksessa.

Salaman mukaan rakennusteollisuuden tulee ajoissa varautua myös siihen, kun ympäristövaikutukset tulevat rakentamisen säädöksiin. – Kun suunta on vähähiilisessä rakentamisessa, sen merkitys asunnon muihin tekijöihin kuten sijaintiin, kokoon ja hintaan nähden kasvaa. Parhaimmillaan siitä voi tulla kilpailuetu ekologisuutta arvostavassa markkinassa ja yhteiskunnallisessa ilmapiirissä, mutta sillä ei silti saavuteta voittajatuotetta.

-Hiilijalanjäljen verotus tai kaavoitus voi tuoda kilpailuetua puulle, mutta sillä ei ole jatkuvuutta. Ainoa kestävä tapa edetä on saavuttaa kustannuksiltaan kilpailukykyinen ja laadultaan muita parempi tuote ja siihen puurakentamisella on aito mahdollisuus.

Rakennesuunnittelu puurakentamisen suurin kehityskohde

Vaikka puukerrostalo alkaa olla rakentamisen tuotteena teknisesti valmis, tulee sitä Salaman mukaan edelleen kehittää. – Puurakentamisen detaljiikka vaatii paljon enemmän osaamista ja tarkkuutta kuin betonirakentaminen. Puun läpimurto tapahtuu sitten kun elementtien tehdastuotanto saadaan samalle tasolle kuin mitä autoteollisuudessa on. Vaikka puurakentaminen on jo nyt betonirakentamista laadukkaampaa, automaation lisääminen tehdastuotannossa parantaa tarkkuutta ja laatua edelleen.

-Myös suurempien tehdasvalmistettujen osakokonaisuuksien toimittaminen työmaalle tuo lisää tehokkuutta. Rakennusliikkeen intressissä on pitää rakentamisen prosessi kasassa ja tehokkaana.

Rakennesuunnittelua Salama pitää suurimpana ja kalleimpana puurakentamisen pullonkaulana ja kehityshaasteena. - Kun jokainen kohde suunnitellaan ja kehitetään uudelleen, sen kustannusrakenne ei ole kestävällä pohjalla. Jos Uudenkaupungin autotehtaalla perustettaisiin jokaista uutta Mersua varten projektiryhmä, ei kellään olisi varaa sitä ostaa.

-Puurakentamisen elementtituottajien tulee turvata monimuotoisen rakentamisen mahdollisuus eikä mennä yhden järjestelmän ja mallin tuotantoon. Puu on ketterä materiaali, jota ei tule sitoa vain yhteen standardiin, vaikka teollinen toistettavuus onkin välttämätöntä.

Puurakentaminen uudistaa työmaiden käytännöt

Salama pitää puurakentamista jo nyt kilpailukykyisenä perinteiseen betonirakentamiseen verrattuna. -Puun kilpailukyky punnitaan, kun suhdanteessa mennään taas alaspäin ja elementtien hinnat putoavat.

-Yksi puurakentamisen valttikortti on sen nopeus. Aloitimme kahden 4-kerroksisen kerrostalon rakentamisen toukokuussa ja ne ovat ulkoapäin käytännöllisesti katsoen valmiita ja sisätyöt ovat täysipainoisesti edenneet ilman odotteluaikoja.

Rakentamisen aikaista kuivan rakentamisen turvaavaa sääsuojausta Salama pitää välttämättömänä. -Kun ei ole betonin kuivumisaikoja ja paikkauksia, pääsimme tehokkaasti sisätöihin. Nyt ihmetellään, miten kauan on marraskuisina aamuina työmailla kolattu loskaista lunta holvin päältä pimeässä ja samassa kelissä tehty ulkoseinärakenteiden villoitusta ja muurausta. 

-Kun tämänkaltaiset olosuhteet ovat Suomessa arkipäivää, niiden hallinta on haastavaa. Meidän kohteissamme julkisivut, lämmöneristeet ja ikkunat asennetaan tehdasolosuhteissa, elementit asennetaan sääsuojassa työmaalla mittatarkasti ja aikataulussa.

Salaman mukaan elementtien asennustekniikkaan ja sääsuojaukseen on mahdollista tehdä vielä merkittävää kehitystyötä.  – Perinteisessä rakentamisessa jää huomioimatta logistiikan sujuvuus ja siitä saatavat kustannussäästöt. Kun käytämme valmiita tehdasolosuhteissa valmistettuja kokonaisuuksia, toimitusmäärät vähenevät työmaalle, suojaustarve vähenee ja saadaan laadukkaampi lopputuote.

-Mittausten ja asiakaspalautteen perusteella puukerrostalo alkaa olla valmis myös ääniteknisesti. Paloteknisesti puukerrostalo on huomattavasti turvallisempi kuin muuta vaihtoehdot, koska huoneistot ovat sprinklattuja, muistuttaa Salama.

Salaman mukaan rakentamisen palomääräyksiä tulee edelleen kehittää siihen suuntaan, että sprinklauspakko tulee kaikkeen kerrostalorakentamiseen. - Rakennuksen runkomateriaali ei pala, vaan sisustuksen materiaalit. Siksi sprinklauspakolla voitaisiin pelastaa ihmishenkiä palotilanteissa kaikissa rakennuksissa, eikä sillä ole mitään tekemistä rakennuksen runkoratkaisun kanssa. 


Artikkeli on osa Markku Laukkasen ja Mikko Viljakaisen toimittamaa artikkelisarjaa, joka käsittelee parhaita puualan toimintatapoja ja trendejä Suomessa. Sarjan tavoitteena on tehdä tunnetuksi suomalaisia puualan hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja, jotka lisäävät puualan kilpailukykyä ja tekevät kattavasti tunnetuksi suomalaista osaamista. Artikkelit julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Ne ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit jaetaan Puuinfon uutiskirjeinä ja ne julkaistaan puuinfo.fi- ja woodproducts.fi -internetpalveluissa.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoitettu ympäristöministeriön Puurakentamisen toimintaohjelmasta.


Turun kohteen suunnittelutoimisto Lundén Architecture Company esittelee töitään Puupäivän arkkitehtuuriseminaarissa 2.11., lue lisää.