Olet täällä

Puutavarakauppa siirtyy valmiisiin tuotteisiin ja palveluihin

Puumerkki Oy:n toimitusjohtaja Petrus Berg sanoo puutavarakaupan muuttuneen palveluliiketoiminnaksi, jossa asiakkaat odottavat kaupalta valmiita rakentamisen ratkaisuja.   

- Meidän suuri haasteemme on siinä, että kun tähän asti puutavarakaupan tuotteet ovat olleet tuotantolähtöisiä, nyt niistä tulee kehittää asiakaslähtöisiä ratkaisuja ja tuotteita. Haluamme olla puurakentamisen erikoisyhtiö, joka tarjoaa rakentamisen ratkaisujen ja materiaalien lisäksi tietoa ja erikoisosaamista puurakentamiseen niin rakentamisen ammattilaisille kuin kuluttajillekin, kuvailee Berg.

Puumerkki on avannut Rakennapuusta.fi-sivuston, jossa tarjotaan valmiita ratkaisuja ja ideoita puun käyttöön sisustuksessa ja rakentamisessa sekä tietoa puutuotteista ja niiden jälleenmyyjistä. Puumerkki.fi-sivut on suunnattu ammattilaisille, ja sivut tarjoavat ratkaisujen ja tuotteiden lisäksi tietoa puurakentamisesta. Sivuilla on kuukaudessa 30 - 40 tuhatta kävijää, joista pääosa kuluttajia. - On nähtävissä, että sekä rakentamisen ammattilaiset että kuluttajat odottavat yhä valmiimpia ratkaisuja ja tuotteita. Kun kaikilla kuluttajilla ei ole naulapyssyä, meidän on kehitettävä valmiita tuotteita ja tuoteperheitä ammattirakentajien lisäksi myös kuluttajille.

Bergin mukaan kuluttaja voi jo nyt tilata netistä esimerkiksi autotallin ja saada valmiin rakennussarjan lisäksi myös valmiit rakennuspiirustukset. - Rakentamisen kauppa on kasvussa verkossa, josta kuluttaja hakee mieluisen kohteen ja tilaa sen kokonaistoimituksena pihalleen. Luvanvarainen rakentaminen on siirtynyt jo kokonaan ammattilaisille, itse tehdään enää lähinnä puuvajoja ja terasseja.

Puun osuus rakentamisen kaupassa kasvussa

Bergin mukaan verkkokaupan kehittämisen tavoitteena on kertoa kuluttajille puun käytön uusista mahdollisuuksista. - On harmi, että kaupan mainonta on niin hintaan keskittynyttä, että kuluttajan kannalta hyvät tuotteet jäävät sen taakse. Jos rakennustavarakaupan sisäänheittotuotteena on huonolaatuinen terassilauta, se antaa väärän kuvan puurakentamisen todellisesta tarjonnasta ja mahdollisuuksista, painottaa Berg.

- Ammattitaitoisen myyjän tehtävänä on kertoa kuluttajalle rakentamisen vaihtoehdoista ja tarjota oikeaa, laadukasta tuotetta oikeaan paikkaan, muistuttaa Berg. Hän toivoo  alan mainonnan ja viestinnän tason parantuvan niin, ettei hienon materiaalin ominaisuuksia ja mainetta pilata väärillä tuotteilla. Asiakas on saatava kauppaan, jotta hänelle voidaan kertoa puun käytön tarina ja kertoa sen ekologisuudesta ja uusista mahdollisuuksista.

Bergin mukaan puun osuus on rakentamisen kaupassa selvästi kasvanut. - Asennemaailmassa on tapahtunut selkeä myönteinen muutos puurakentamista kohtaan.

Puutavarakaupan kasvuun vaikuttaa Bergin mukaan monta seikkaa yhteiskunnan puurakentamisen edistämisen kampanjanjoista, palosäädösten uusimiseen ja vahvaan viestintään, jolla on kyetty purkamaan paljonkin puurakentamista kohtaan tunnettuja ennakkoluuloja. - Puukerrostalo koetaan nyt turvallisena, ekologisena, kilpailukykyisenä ja mielenkiintoisena vaihtoehtona perinteiselle betonirakentamiselle. Asukaspalautteessa puuasunnot koetaan hiljaisina ja kodikkaina asuntoina, joissa on hyvä sisäilma. Uskon että asenneilmasto kehittyy tähän suuntaan edelleen.

Tulevaisuudessa puutavarakauppa tuoteosakauppaa

Berg uskoo, että teollisella puurakentamisella saadaan merkittäviä kustannushyötyjä. - Puukerrostaloja ei enää räätälöidä asukkaiden toiveiden mukaisiksi, koska hinta ja kilpailukyky perustuu teolliseen rakentamiseen.

Teollisen rakentamisen seurauksena kaupalta kysytään yhä enemmän puurakentamisen komponentteja, jotka tähän asti on tehty työmaalla, mutta nyt haluttaisiin ostaa valmiina asennuksineen. - Tulevaisuudessa puutavarakauppa ei ole enää lankkukauppaa, vaan bulkkitavara jatkojalostetaan valmiiksi osatuotteiksi, sanoo Berg.  Me tarvitsemme puutuotealalle jatkojalostusta tekeviä pieniä yrityksiä, puualan konepajoja, joilla on verstaissaan jonkun kapean segmentin osaamista ja sen tuotantoon tarvittavat linjastot. Kauppa tarjoaa alihankkijoille markkinointi- ja myyntikanavat käyttöön.

- Vaikka teollisuudella on  edelleen paljon kehitettävää  teollisessa puurakentamisessa,  perinteinen betonirakentaminen tuntuu sen rinnalla aika vanhakantaiselta, kun  teollinen puurakentaminen  tarjoaa niin paljon pidemmälle  vietyjä valmiita ratkaisumahdollisuuksia, muistuttaa Berg.

Teollinen tuotanto lisää puurakentamista

Berg muistuttaa, että puurakentamisessa käytetään suomalaista puuta, jonka käytön arvo kantohinnasta lopputuotteeksi jalostettuna ja käytettynä jää Suomeen. - Kuitenkin kyse on matalan jalostusasteen tuotteista, joita ei kannata tuoda kaukaa kun hinta häviää pyörien päälle. Tuntuu hassulta kun huonekaluteollisuus on hävinnyt Suomesta, jonne vastaavasti tuodaan suomalaisesta puusta ulkomailla valmistettuja huonekaluja.

Berg uskoo, että puun käyttöön tulee tulevaisuudessa aivan uudenlaisia tekniikoita ja mahdollisuuksia kuten komposiittituotteet tai puurakennuksen elinkaarta pidentäviä pintakäsittelyratkaisuja. - Teollisella maalaamisella pystytään pidentämään huoltovälejä useita vuosia. Nyt teollisuudella on ratkaisuja, joilla voidaan tuottaa järkevästi pieniäkin eriä kuluttajille.

- Peruskorjauksessa tulisi markkinoida TES-elementtijärjestelmää voimakkaammin, koska se on taloyhtiöille ja asukkaille paras ratkaisu, sanoo Berg. Puurakenteiset TES-elementit tarjoavat asennusvalmiina tuotteina erinomaisen vaihtoehdon korjausrakentamiseen. Tässä pitää pyrkiä samaan teollisen tuotantoon ja minimoida työmaalla tehtävät työt. Peruskorjauksen markkina on valtava ja tarjoaa lisäkerrosrakentamisen ohella kasvavan markkinan puurakentamiselle.

Bergin mielestä Suomella on kaikki mahdollisuudet saavuttaa Ruotsin taso puukerrostalorakentamisessa. - Pidän CLT-rakentamista lähtökohtaisesti parhaana ratkaisuna kerrostalotuotannossa. Kun sen tuotanto alkaa Suomessa, uskon että siitäkin saadaan puristettua kustannustehokkuutta vielä lisää. Kun teollinen puurakentaminen on täysin kilpailukykyinen perinteisen rakentamisen kanssa, puurakentamisen kasvuun tulee iso loikka.

Artikkelipalvelu Markku Laukkanen

Lisätietoja: Petrus Berg, 0400 457 241, petrus.berg@storaenso.com


Puutavarakauppa ja puutuoteteollisuus kokoontuu vuosittaiseen Puupäivään torstaina 27.11., jolloin Wanhaan Satamaan saapuu yli 1.200 puusta ja puurakentamisesta kiinnostunutta osallistujaa. Petrus Berg toimii Puupäivän 40. Puumarkkinapäivän puheenjohtajana.