Olet täällä

Puutavarakaupalla näköpiirissä uhkia ja mahdollisuuksia

Kauppa kaipaa hyviä tarinoita puun käytöstä kuluttajalle

Ilmastonmuutos, Brexit sekä puutavarakaupan tulevaisuuden näkymät kotimarkkinoilla ja viennissä nousivat Puumerkin sidosryhmilleen järjestämän tilaisuuden pääteemoiksi Hämeenlinnassa.

- Suuret maailmanlaajuiset trendit kuten ilmastomuutos ja kaupungistuminen vaikuttavat uusiutuvien materiaalien kysyntään ja tarjoavat puupohjaisille tuotteille ainutlaatuisia mahdollisuuksia, arvioi Puumerkki Oy:n rakentamisen myyntijohtaja Mika Leinonen.

Leinonen toivookin puun käytöstä lisää tietoa päättäjille ja puutuotteista hyviä tarinoita myös kuluttajille. - Yhteiskunnassa käytävä metsäkeskustelu osoittaa, että tietoa metsän lopputuotteista ja uusista mahdollisuuksista tarvitaan. Uskon sen lisäävän myös ymmärrystä Suomen kestävää metsätaloutta kohtaan.

Kotimaan markkinoiden kannalta keskeisimmät haasteet liittyvät Leinosen mukaan Suomen talouskasvun ja rakentamisen hidastumiseen. - Myös ympäristötekijöiden huomioonottaminen rakentamisen sääntelyssä osana ilmastopolitiikan toimia ja puurakentamisen edistämisohjelmat vaikuttavat kotimarkkinoilla puutuotteiden markkinoiden kehitykseen.

- Vaikka kotimaan rakentamisessa on näköpiirissä pientä notkahtamista, se ei näy vielä merkittävästi kaupassa. Vaikka trendi suosii puutuotteita mm. alhaisen hiilijalanjäljen, kierrätettävyyden ja uusiutuvuuden ansiosta, on sahatavaran käyttö Suomessa pudonnut tällä vuosikymmenellä.

Leinosen mukaan tilaisuudessa pidetyssä asiantuntijapaneelissa nousi esiin väkevästi niin globaalien kauppasotien kuin kaikkien eri Brexit-vaihtoehtojen vakavat seuraamukset Suomen metsäteollisuuden ja puutavarakaupan viennille.

- Kun koko metsäklusterin osuus viennistä on viidenneksen luokkaa, kaikkiin vaihtoehtoihin tulee varautua. Pahimmillaan tärkeän vientimaan lähdön seuraamukset yhteismarkkinoilta voivat olla hyvin dramaattisia viennille. Kun epävarmuutta on paljon ilmassa, yritysten olisi hyvä tietää mikä tahansa lopputulos mahdollisimman pian.

Ilmastonmuutos suosii vähähiilistä puun käyttöä

Meneillään oleva puurakentamisen kasvu perustuu Leinosen mukaan vahvistuvaan ympäristökeskusteluun, joka suosii vähähiilistä rakentamista. - Tuotekehitys on tuonut uusia rakennusjärjestelmiä ja puutuotteita, joilla voidaan yhä monipuolisemmin täyttää arkkitehtien, rakentajien ja kuluttajien toiveet.

Puutuotteisiin ja palveluihin erikoistuneena yhtiönä ja puutavaran tukkukauppana, Leinonen haluaa Puumerkissä kehittää palveluja ja ratkaisuja, joiden avulla rakennetaan laadukkaasti ja ekologisesti. - Puun käytön kasvu rakentamisessa merkitsee nopeampaa, tehokkaampaa ja turvallisempaa rakentamista. Puun positiiviset ominaisuudet ja mahdollisuudet ovat kiistattomat.

- Puun käytön on oltava myös taloudellisesti kestävällä pohjalla koko arvoketjulle niin tuottajalle, kaupalle kuin kuluttajalle. Vakaa puuraaka-aineen saanti kotimaasta on kaikkien, niin sahayritysten, jalostajien, kaupan kuin kuluttajankin etu.

Puutuotetoimialan tuotteilla ja palveluilla on sekä kotimaassa että viennissä erinomaisia mahdollisuuksia. - Vaikka epävarmuustekijöitä on kotimaan markkinoilla ja varsinkin maailmalla, toimialan kyky hyödyntää isojen trendien tarjoamia mahdollisuuksia mitataan aina lopulta kaupallisella menestyksellä.

Puutuoteala tarvitsee yhteistyötä

- Kotimaan ja viennin hankkeissa on tarpeen olla mukana kaupan edustus. Kaupan kokemus ja koko toimialan kattava tuote- ja toimittajaverkosto auttaa laajentamaan tarjonnan riittävän laajaksi ja asiakasta kiinnostavaksi.

Puupohjaisten tuotteiden tarjoamat uudet mahdollisuudet ovat kuitenkin toteutettavissa Leinosen mukaan vain, jos tuotteita on aidosti saatavissa kustannustehokkaasti sekä kaikissa markkinaolosuhteissa. - Yhdelläkään puutuotealan tuottajalla ei ole kaikkia asiakkaiden tarvitsemia luotettavia puutuotteita tarjonnassaan. Tarvitaan vahva suomalaisiin puutuotteisiin keskittynyt yhteistyöverkosto puumarkkinoilla toimivien vaikuttajien, kansallisten viranomaisten, teollisuuden, rakentajien ja kaupan välille.

Markku Laukkanen

Lisätietoja: Mika Leinonen: +358 40 569 2320, mika.leinonen@puumerkki.com

Puumerkin järjestämään tilaisuuteen osallistui kaupan edustajien lisäksi metsä-, saha- ja puutuoteteollisuuden edustajia.

Tilaisuuden yhteydessä pidettyyn toimialan kansallisia ja kansainvälisiä näkymiä arvioineeseen paneeliin osallistuivat eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarinen, kansanedustaja Eero Heinäluoma, MEP Petri Sarvamaa, StoraEnson Suomen maajohtaja Seppo Parvi ja Keskon K-Rautaketjun johtaja Olli Pere.