Olet täällä

Puurakentamisen tuoteosatoimittajalla kovat kasvuodotukset

Valkeakoskella toimiva puurakentamisen tuoteosien valmistamiseen erikoistunut Celt-yhtiö valmistaa teollisesti CLT-massiivipuusta rakennuselementtejä. Yhtiö toimittaa täysin varusteltuja ja viimeisteltyjä massiivipuisia moduuleita sekä suurelementtejä etupäässä asuntorakentamisen tarpeisiin.

Celtin konseptissa yhdistetään suunnittelu, rakennuselementtien valmistus ja asennus työmaalla. Toimitusjohtaja Timo Isotaluksen mukaan vapaarahoitteisen rakentamisen markkinassa toimivan yhtiön lähivuosien tavoitteena on kasvattaa kapasiteettia siten, että se toimittaa 400-500 asuntoa vuodessa. 

Rakennuskohteen hinta määritellään Isotaluksen mukaan suunnittelupöydällä. - Siksi olemme rakentaneet arkkitehtien ja rakennesuunnittelijoiden kanssa kumppanuusverkoston, missä kaikki ymmärtävät massiivipuurakentamisen ominaisuudet, mahdollisuudet ja rajoitukset. Kun massiivipuurakentamisen rakennekuvia ei saa valmiiksi hyllyltä tai verkosta, olemme käyneet läpi sekä suunnittelussa että valmistuksessa pitkän oppimis-, testaus- ja koulutusvaiheen hankkiaksemme nykyisen osaamisen.

- Tämä kokonaispaketti sopii monelle rakennuttajalle, jolla ei ole omaa suunnitteluresurssia. Uskon, että tämä kokonaisvaltainen konseptointi on se avain, että pärjäämme tällä kustannusrakenteella myös kovan rahan rakentamisen markkinassa. Toistaiseksi meillä ei ole ollut yhtään ARA-rahoitteista hanketta, vaan toimimme täysin vapaarahoitteisessa markkinassa, sanoo Isotalus.

Isotaluksen mukaan moduulit ovat käyttövalmiita asuntoja, kun taas suurelementtikohteissa merkittävä osa koko rakentamisesta tapahtuu työmaalla. - Tarjoamme asennuspalvelun, mutta monissa isommissa hankkeissa pääurakoitsija hoitaa elementtiasennuksen. Tällöin annamme tarvittavan työnjohto- ja koulutustuen urakoitsijalle. Asennus vaatii erityistä huolellisuutta, sillä Celtin suurelementeissä näkyviin jäävät CLT-pinnat on käsitelty valmiiksi tehtaalla.

Myyntijohtaja Markus Kataisen mukaan massiivipuisilla elementeillä ja moduuleilla on paljon rakentamisen käyttökohteita. - Meidän elementtimme soveltuvat monipuolisesti asuntorakentamiseen. Olemme toteuttaneet omakoti-, pari-, rivi- ja luhtitaloja ja ensi vuonna toteutamme tilaelementit ensimmäiseen puukerrostaloon. Olemme kehittäneet valmiin Vuolas-tuoteperheen myös ekologisia arvoja korostavan luontomatkailun tarpeisiin.

- Meille tuoteosastoimittajana on tärkeää, että voimme tarjota asiakkaalle valmiin kokonaisen tuotteen alkaen arkkitehti- ja teknisestä suunnittelusta ja päätyen valmiin tuotteen asentamiseen. Mitä valmiimpi teknisesti ja kustannuksiltaan tuote on, sitä helpompi se on myydä.

Koulutus kapasiteetin kasvattamisen pullonkaulana

Puurakentamisen markkina on viimeisten vuosien aikana muuttunut Kataisen mukaan nopeasti. - Kun kunnat ovat kaavoittaneet puurakentamiselle korvamerkittyjä tontteja, rakennusliikkeiden on ollut pakko kasvattaa puurakentamisen osaamista. Tämä näkyy muun muassa siinä, että isojakin hankkeita tulee tarjouspyyntöön valmiiksi massiivipuulevyille piirrettyinä.

- Suurin haaste rakennuttajien ja rakentajien kesken käytävässä keskustelussa on se, että massivipuun ominaisuuksia ei tunneta. CLT-levy raaka-aineena ja valmiiksi varusteltu CLT-runkoinen suurelementti ovat kaksi eri asiaa.

Isotaluksen mielestä CLT-suurelementtimarkkina on vielä hieman kypsymätön, mutta moduulimarkkina on valmiimpi ja siinä on valtavasti potentiaalia. - Massiivipuulevyinen moduuli vastaa kaikkeen, mitä markkinoilla tarvitaan. Se on vähähiilinen, hyvän sisäilman tarjoava hengittävä tuote, josta kaikki saadaan innostumaan. Monella massiivipuulevyn kanssa toimivalla yrityksellä on raskaita harjoitteluvuosia takana, mutta nyt alkaa olla osaamista ja valmistajilla valmiita sekä teknisesti toimivia tuotteita.

- Kun nyt teemme tällä työvoimalla kuudesta kahdeksaan moduulia kuukaudessa, ensi vuonna tavoitteena on 20 moduulia kuukaudessa. Suurin haaste tuotannon kasvattamisessa on koulutus, mikä vie aikaa. Tavoittelemme kapasiteetin kasvattamista lähivuosina 400-500 asunnon toimittamiseen vuodessa.

Isotaluksen mukaan Celtin tavoitteena on myös puurakentamisen tuoteosien vienti. - Pystymme viemään suurelementtejä jopa kolmen omakotitalon verran yhdessä laivakontissa. Tämä voisi olla ratkaisu monella maanjäristys- tai nopean rakentamisen tarvetta omaavilla luonnon tuhoalueilla.

Massiivipuurakentamisessa suuret kasvuodotukset

Katainen uskoo puurakentamisen osuuden rakentamisen kokonaismarkkinassa kasvavan lähivuosina merkittävästi. - Rakennusliikkeissä ja rakennuttajilla on ollut ja on edelleen ennakkoluuloja puun käyttöä kohtaan. Ei tunneta riittävästi sen ominaisuuksia ja kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä kuten nopeus, teollinen valmistus, kuivaketju, parempi työmaaprosessin hallinta, hyvä akustiikka ja sisäilma.

- Nyt on meneillään vaihe, jossa rakennusliikkeet varmistavat puurakentamisen tuoteosien teknisen toimivuuden, rakentamisen järjestelmän ja valmistuksen osaamisen. Nyt on nähty, että puutuoteosien teollisessa valmistuksessa työvoimakustannukset ovat tehdasoloissa merkittävästi halvemmat kuin työmaalla ja työturvallisuusriskit vähenevät dramaattisesti.

Katainen tunnistaa ison rakennemuutoksen, mikä tulee ravistelemaan koko rakentamisen toimialaa lähivuosina. - Puurakentamisen läpimurto on markkinoilla jo meneillään. Betoni ei kykene vastaamaan teolliseen moduulirakentamiseen liian raskaana materiaalina. Tässä ekologisia tekijöitä korostavassa ilmapiirissä on hyvä muistaa, että betonikerrostalo tuottaa päästöjä yhtä paljon rakennusvaiheessa kuin puutalo sitoo hiiltä.

- Kosteus- ja homekeskustelu on johtanut siihen, että nyt tilausvaiheessa varmistetaan kuivaketjun toteutuvan rakentamisen kaikissa vaiheissa. Loppuasiakas on kiinnostunut yhtä enemmän siitä, mitä materiaaleja, minkälainen sisäilma ja viihtyvyys asunnoissa on. Puun visuaalisilla ja antibakteerisilla ominaisuuksilla on tutkitusti hyvinvointia edistäviä arvoja.

Isotaluksen mielestä julkisessa rakentamisessa nämä tekijät tulisi voida pisteyttää ja laskea tarjouspyynnöissä puurakentamisen eduksi. - Tämä lisäisi ympäristön ja yhteiskunnan näkökulmasta kestävästi puurakentamisen kilpailukykyä eikä sen edistämiseen silloin tarvita erillisiä tukia.

- Palomääräysten uudistamista tulisi jatkaa siten, että massiivipuurakenteet saisivat helpotuksia, kuten monissa EU maissa on. On sääli peittää kaunista massiivipuupintaa, kun se paksuna runkorakenteena ei muodosta paloturvallisuusriskiä. Koen kuitenkin niin, että pakollinen sprinklaus tuo toisaalta mukanaan turvallisuutta, mikä voidaankin ajatella merkittävänä lisäarvona puurakentamiselle.


Artikkeli on osa Markku Laukkasen ja Mikko Viljakaisen toimittamaa artikkelisarjaa, joka käsittelee parhaita puualan toimintatapoja ja trendejä Suomessa. Sarjan tavoitteena on tehdä tunnetuksi suomalaisia puualan hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja, jotka lisäävät puualan kilpailukykyä ja tekevät kattavasti tunnetuksi suomalaista osaamista. Artikkelit julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Ne ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit jaetaan Puuinfon uutiskirjeinä ja ne julkaistaan puuinfo.fi- ja woodproducts.fi -internetpalveluissa.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoitettu ympäristöministeriön Puurakentamisen toimintaohjelmasta.


Celt on mukana valtakunnallisessa Puupäivässä 2.11., lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.