Olet täällä

Puurakentamisen osuus pientaloissa ja pienkerrostaloissa vahvassa kasvussa Venäjällä

Puurakentaminen on Venäjällä vahvassa kasvussa. Pietarin alueella puurakentamisen osuus pientaloissa ja pienkerrostaloissa on kolminkertaistunut. Pääministeri Putin on käynnistänyt Oma Koti- nimisen pientalo-ohjelman, jonka tavoitteena on rakentaa puurakenteisia omakotitaloja valtion tuella. Myös Venäjällä perustellaan puurakentamisen lisäämistä ympäristö- ja energiasyillä sekä oman raaka-aineen tehokkaammalla jatkojalostuksella. Sotshin talviolympialaisiin valmistuu mittava puurakenteinen kelkkarata.

Vireillä on rakentamissäädösten uusiminen ja saattaa normit yhteneväisiksi EU:n normien kanssa. Suomelta odotetaan nyt uuden energiatehokkaan rakentamisen teknologian, osaamisen ja koulutuksen tuontia Venäjän puurakentamisen markkinaan.

Viides Venäjän kansainvälinen puurakentamisen konferenssi pidettiin joulukuun puolivälissä Pietarissa. Suomalaisyhteistyön tuloksena alun pitäen syntynyt konferenssi keräsi etupäässä venäläisiä rakennusalan ja yritysten edustajia, arkkitehtejä, mutta myös suunnittelijoita ja yritysedustajia Venäjän markkinoista kiinnostuneista Länsi-Euroopan maista.

- Vihreä rakentaminen tulee myös Venäjälle. Suomelta odotamme osaamisen, koulutuksen ja teknologian tuontia Venäjälle enemmän kuin valmiiden rakennusosien tuontia, sanoo Venäjän Puuinfon johtaja Aleksander Chernykh.

Vaikka Venäjän rakentamissäädökset estävätkin puukerrostalojen rakentamisen, pientalomarkkinassa ja 3-kerroksissa kerrostaloissa puun osuus on merkittävässä kasvussa. Chernykhin mukaan puurakentaminen on muutamassa vuodessa Pietarissa ja Venäjällä kolminkertaistanut. Erityisesti kasvu koskee pientaloja, hirsitaloja ja matalia 3-kerroksia kerrostaloja. Venäjällä on tavoitteena uudistaa rakentamisen säädöksiä vastaamaan Euroopan Unionin normeja.

- Meillä on tarvetta uudistaa rakennusalan säädöksiämme, koska nyt vanhat voimassaolevat säädökset eivät enää kohtaa nykytilannetta, missä olemme, muistuttaa Chernykh. Tavoitteena on omaksua Euroopan Unionin asettamat standardit rakentamisen materiaali- ja energiatehokkuudelle.

Meillä on paljon puuta, jota voimme jalostaa puurakentamisen tarpeisiin. Suomessa on osaamista ja sitä me tarvitsemme nyt ennen muuta. Pietarista ja lähialueilta löytyy paljon yhteistyön kohteita. Esimerkiksi 3-kerroksia puukerrostaloja tehdään paljon ja niiden kysyntä kasvaa. Ekologinen näkökulma on tullut vahvasti myös venäläiseen rakentamisen kulttuuriin. Meillä on jo ensimmäinen itse energiansa tuottava aktiivitalo Moskovassa, jonne se syntyi presidentti Medvedevin aloitteesta sen jälkeen kun hän oli nähnyt vastaavan Englannissa. Medvedev on lanseerannut erityisen rakentamisen energiatehokkuuden ohjelman.

Nyt Venäjällä keskitytään säädösten uusimisen lisäksi osaamispohjan vahvistamiseen, puurakentamisen liiketoimintamallien, koulutukseen sen kaikilla tasoilla ja läntisen Euroopan modernien ratkaisujen tuomiseen Venäjälle.

Pietarin yliopiston rehtori Evgeniy Rybnov katsoo, että nyt on aika uusille rakentamisen trendeille, pilottirakentamiselle ja uuden teknologian käyttöönotolle. - Tarvitaan tutkimusta ja kehitystoimintaa, uusia EU tasoisia normeja vanhentuneiden tilalle ja yliopistotason koulutusta myös arkkitehtuurissa, muistuttaa Rybnov.

- Puurakentamisen markkinan kehittäminen on meidän ykköshaasteemme, sanoo Chernykh. Olemme asettaneet tavoitteeksi rakentaa puusta neliön per asukas vuoteen 2020 mennessä. Matalissa kerrostaloissa puun osuuden tulisi olla 60 prosenttia. Kaikkien ennusteiden mukaan puulla on kaikki mahdollisuudet ottaa johtava rooli pientalorakentamisen lisäksi myös matalissa 3-kerroksisssa kerrostaloissa, vakuuttaa Chernykh. Lisäksi teemme koko ajan uusia puurakentamisen aluevaltauksia esimerkiksi urheilu- ja näyttelyhallien, siltojen ja maatalouden rakennusten rakentamisessa. 

Oma koti - ohjelma perustuu puurakenteisiin pientaloihin

- Puurakentamisen lopulliseen läpimurtoon tarvitaan maan hallituksen tukea, sanoo Pietarin kauppakamarin puheenjohtaja  Aleksander Belyakov. Meidän puurakentamisen kasvu perustuu nyt siihen, että voidaan jalostaa ja käyttää omaa lähellä olevaa materiaalia. Ongelma on vain ollut se, että siellä missä on metsiä, ei ole rahaa investoida jalostukseen, vaikka talotehtaat maksavatkin itsensä takaisin jo viidessä vuodessa.

- Me tarvitsemme Venäjällä nyt puurakentamisen vauhdittamiseksi uusia rahoitusmuotoja ja lobbausta alan puolesta. Jos asumisen vastikkeen kautta raha kerätään, asunnon maksu kestää 15-20 vuotta. Venäjän puurakentamisen ongelma kiteytyy myös standardien puutteeseen. Me toimimme vanhojen normien puitteissa, vaikka tämän päivän rakentaminen tarvitsee uudet normit, selkeät ja yksinkertaiset standardit. Tässä asiassa pyrimme vaikuttamaan nyt uuteen duumaan, koska lainsäädäntöä pitää uudistaa. Kokemukset esimerkiksi Suomesta ovat tervetulleita, muistuttaa Belyakov.

- Koska betonirakentamisessa on viime vuosikymmeninä tehty valtavia virheitä, niitä ei pidä toistaa nyt puurakentamisessa. Teknologisesti puurakentamisella on paljon annettavaa, siksi laadusta on pidettävä alusta alkaen huolta, koska siitä syntyy puurakentamiselle hyvä maine. Olemme nähneet miten huonot kokemukset vahingoittavat markkinaa pitkäksi aikaa. 

Yhtenäinen Venäjä -puolueen Oma Koti-ohjelman tavoitteena on laajamittainen tavoite puurakenteisten omakotitalojen rakentamiseksi erityisesti keskiluokalle. Ohjelman ideana on, että jos tilaaja teettää pientalon, saa sen tehdä ilman suunnittelupapereita ja valtiollista tarkastusta. Koska pääministeri Putin on ottanut ohjelman omakseen, valtio tukee omakotihankkeita ilmaisilla 600 neliömetrin tonteilla sekä tien ja kunnallistekniikan rakentamisella. Tässä on mukana yrityksiä, eri organisaatioita kuten Venäjän energiayhdistys ja esimerkiksi veteraanien säätiö, jonka kanssa tuotamme sosiaalista asuntotuotantoa.

- Meillä on Orenburgin kaupunki isona kokeilualueena, jossa tavoitteena on venäläisen rakentamisen teknologian kehittäminen ja isojen alueiden kehittämisen aluerakentamisen keinoin, kertoo Belyakov. Nyt esillä on vahvasti energiatehokkuus ja energiansäästö, jonka vuoksi rakennamme myös passiivitaloja, vaikka niiden rakentaminen on vielä 30 % kalliimpaa verrattuna tavallisiin taloihin.

Rakennusalalla valeinsinöörejä

Pietarin Metsäakatemian presidentti Vladimir Onegin katsoo, että nyt on uusi tilanne, jossa voidaan rakentaa puusta päinvastoin kuin ennen. Vanhoista puutaloista haluttiin pois. Meillä oli rakennusala taantumassa kauan, nyt se alkaa taas kiinnostaa uusia sukupolvia. Ala houkuttelee nuoria ja olemme uudistaneet koulutusta. Takavuosina tilanne oli kaoottinen, kun Metrossa saatoit ostaa diplomi-insinöörin paperit ja tulla alalle ilman minkäänlaista koulutusta ja osaamista.

Liimapuuyhdistyksen johtaja Maxim Molchanov sanoo, että liimapuu on tulossa voimakkaasti venäläiseen rakentamiseen. Rakennusalalla on ollut vuoden aikana jyrkkä 35 % kasvu. Puurakenteita on rakenteilla mm Sotshin talviolympialaisiin, jonne valmistuu kisojen kelkkarata. Moskovaan rakennetaan mittavaa nuorisolle tarkoitettu vapaa-ajan keskusta ja Pietariin Gaspromin rahoittamaa urheilukeskusta, joita samanlaisia nousee eri puolille Venäjää yhdeksälle eri paikkakunnalle.

Felix Voglhoffer itävaltalaisesta Ledinek –yhtiöstä  myy puuntyöstö- ja rakennusalan koneita ja laitteita. Hän näkee kiinnostuksen puurakentamiseen ja rakennusosatuotteiden valmistukseen olevan Venäjällä nyt vahvassa kasvussa, koska alan koneisiin ja laitteisiin investoidaan. – On kiintoisaa havaita, että myös täällä keskustelussa ovat ilmastomuutos ja materiaalitehokkuus, jotka suosivat puurakentamista, sanoo Voglhoffer. CLT-tehdas on valmistumassa ensi vuoden lopulla Laatokan alueelle ja alkuun sen tuotanto tulee olemaan jopa 200 tuhatta kuutiota vuodessa. Haluamme siirtyä kokeilemaan myös kerrostalojen järjestelmärakentamista, mutta se vaatii ensin pilotointia ja sitten säädösten muuttamista, sanoo Voglhoffer.

Ranskalainen arkkitehti Luc Demolomb esitteli seminaarissa puurakenteiden kestävyyttä ja käytettävyyttä kosteissa olosuhteissa kuten uimahalleissa ja vapaa-ajankeskuksissa.
- Esteettisyys, ekologisuus, taloudellisuus ja energiatehokkuus ovat niitä tekijöitä, jotka puoltavat nyt puurakentamista kaikkialla. On hienoa nähdä, että venäläiset ovat tässä omaksumassa samoja läntisen Euroopan arvoja rakentamiseen, millä me olemme nyt toteuttamassa ympäristön huomioon ottavia rakennushankkeita.

Puuinfon artikkelipalvelu / Markku Laukkanen