Olet täällä

Puurakentamisen markkinoiden voimakas kasvu Kanadassa vaatii lisää osaamista ja tietoa

Puurakentamisen markkinoiden valtava kasvu houkuttelee kehittämään uudenlaisia rakentamisen ratkaisuja, mutta luo myös paineita osaamisen kasvattamiselle ja tiedon siirrolle koko rakentamisen arvoketjuun. Tiedon puutteen pelätään hidastavan puurakentamisen yleistymistä. Parhaillaan kehitetään verkossa toimivaa maailmanlaajuista Timber online education TOE -järjestelmää, joka mullistaa puusta rakentamisen oppimisen. Myös Kanadan liittovaltion, provinssin ja teollisuuden yhteistyössä rahoittamat organisaatiot tekevät yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa sekä jakavat tietoa ja kouluttavat rakennusalan toimijoita kuten arkkitehtejä, palo- ja rakennusviranomaisia ja insinöörejä.

Tämän koosteen artikkeli:


Timber online education (TOE) mullistaa puusta rakentamisen oppimisen

Suomessakin usein vieraillut vancouverilainen arkkitehti Michael Green ideoi kansainvälistä verkossa toimivaa Timber Online Education (TOE) koulutusjärjestelmää ratkaisuksi siihen, miten puusta rakentamisen oppimista voitaisiin helpottaa ja jouduttaa. Työ on edennyt toteutusvaiheeseen.

- Ensimmäiset kurssit valmistuvat muutaman kuukauden sisällä. Olemme organisoineet opetuksen niin, että se on kansainvälistä, vapaasti saatavilla verkossa ja käsittelee kaikkia puurakentamiseen liittyviä asioita, kertoo Green.

Hankkeessa rakennetaan parhaillaan internetpohjaista alustaa, jonka päälle tehdään neljän tasoisia opetuskokonaisuuksia. - Ne eivät ole virallista opetusta eikä niistä saa todistusta. Tutkintoa varten ihmisten pitää edelleen suorittaa virallinen koulutus oppilaitoksissa.

Lue koko juttu


Canadian Wood Council edistää puurakentamista kouluttamalla ja viestinnällä

Canadian Wood Councilin (CWC) Wood Works -ohjelman tavoitteena on edistää monialaisesti puun käyttöä rakentamisessa. Kanadan liittovaltion, provinssin ja teollisuuden yhteistyössä rahoittama organisaatio vaikuttaa puurakentamisen säädöksiin, tekee yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa sekä jakaa tietoa ja kouluttaa rakennusalan toimijoita.

- Pidämme luentoja, teknisiä workshoppeja, insipiroimme, tuemme ja markkinoimme puun käyttöä ja sen mahdollisuuksia. Me koulutamme paloviranomaisia, rakennusviranomaisia, arkkitehteja ja insinöörejä. Teemme puun käytön edistämistyötä laaja-alaisesti eri sidosryhmien kanssa, kuvailee Peter Moonen CWC:n Vancouverin toimistosta.

Lue koko juttu


Tulossa seuraavaksi: Kasvavat markkinat tuottavat uusia puurakentamisen ratkaisuja


Artikkeli on osa Markku Laukkasen ja Mikko Viljakaisen toimittamaa Kanadan puurakentamisen ajankohtaisia trendejä käsittelevää juttusarjaa. Sarjassa haastatellaan poliittisia päättäjiä, tutkijoita, promootio-organisaation edustajia, arkkitehtejä, puutuotealan yrityksiä ja rakentajia. Näistä tapaamisista ja keskusteluista Puuinfo julkaisee artikkelikokonaisuuksien sarjan.

Sarjan julkaisua on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö.