Olet täällä

Puurakentamisen koulutus laajenee

Aalto-yliopisto aloittaa puurakentamiseen erikoistuneiden suunnittelijoiden jatkokoulutuksen. Suomeen on arvioitu tarvittavan seuraavan viiden vuoden aikana 150 AA-pätevyyden omaavaa puurakentamisen suunnitteluammattilaista lisää. Koulutustarpeeseen vastataan aloittamalla jo alalla toimivien suunnittelijoiden jatkokoulutus Aalto-yliopistossa. Koulutuksen aloittaminen vuoden 2013 alussa mahdollistuu mm. Työ- ja elinkeinoministeriön työvoimapoliittisen rahoituksen turvin.

Valtakunnallisen puurakentamisohjelman kehittämispäällikkö Markku Karjalaisen mukaan osaavien puurakentamisen suunnittelijoiden ja tekijöiden puutteesta oli syntymässä pullonkaula puurakentamisen kasvulle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. - Rakentamisen koulutussisällöt eivät vastaa enää todellisuudessa sitä markkinaa, mihin ammattimainen suuren mittakaavan puurakentaminen on menossa. Uusia teollisen puurakentamisen järjestelmiä ei tunneta riittävästi, perustelee Karjalainen täydennyskoulutuksen tarvetta. 

 

Puurakentamisen täydennyskoulutusohjelman puurakentamisen asiantuntijaohjelmaan otetaan ensisijassa jo ammatissa toimivia suunnittelijoita, joilta puuttuu AA-pätevyys. Jatkokoulutusohjelmalla tavoitellaan myös kuntien rakennustekniikan, kaupunkisuunnittelun ja rakennusvalvonnan ammateissa toimivia, ammattikorkeakoulun opettajia, suunnittelijoita ja rakennusalan ammattilaisia.

- Esimerkiksi rakennusvalvontaviranomaisten tietämys suuren mittakaavan teollisen puurakentamisen ratkaisuista on yllättävän heikkoa, sanoo Karjalainen. Myös energiatehokkuuteen liittyvistä uusista määräyksistä tarvitaan tietoa.

Karjalaisen mukaan tähänastinen rakennusalan koulutus on puurakentamisen osalta vastannut sen markkinaosuutta. - Puurakentamista on opetettu lähinnä pienimittakaavaista rakentamista varten. Nyt ollaan murroksessa ja osaajia tarvitaan suuren mittakaavan ammattimaiseen teolliseen puurakentamiseen, johon nykyinen rakennusalan koulutus ei enää vastaa. Puurakentamisen koulutus on päivitettävä kaikilla tasoilla Suomessa, jotta puurakentamisen ja puutuotteiden kasvavaan kysyntään voidaan vastata, vaatii Karjalainen.  

Myös opetusministeri Jukka Gustafsson on kiinnittänyt huomiota puurakentamisen kasvun myötä syntyneeseen alan osaajien vajeeseen. Ministeri Gustafsson vastaisi siihen työelämälähtöisellä koulutuksella, joka sisältää monipuolisen ja laaja-alaisen kokonaisuuden hallinnan.

Tavoitteena 150 uutta AA-pätevyyden omaavaa puurakentamisen ammattilaista

Aalto-ylipiston rakentamisen ja ympäristön liiketoimintajohtajan Petri Lyytikäisen mukaan ensimmäinen viiden jakson koulutusohjelma käynnistyy ensi vuoden alkupuolella, kun rahoituskokonaisuus järjestyy lopullisesti.  Koulutus tapahtuu moduuleissa, joiden teemoina ovat mm. puu modernissa kaupunkirakenteessa, puurakentamisen liitostekniikat, energiatehokas puurakentaminen ja puukerrostalot. - Tavoitteena on 150 AA-pätevyyden omaavan puurakentamisen ammattilaisen kouluttaminen Suomeen, sanoo Lyytikäinen, joka pitää täydennyskoulutuksen aloittamista merkittävänä puurakentamisen edistämisratkaisuna Suomessa.

30-40 viikon aikana läpimenevä koulutus pitää sisällään opetuksen lisäksi projektitöitä, harjoituksia ja tutustumisia puurakennuskohteisiin. Koulutettavaksi halutaan kaikkia puurakentamisen arvoketjun eri vaiheisiin osallistuvia ammattilaisia alkaen suunnittelijoista ja viranomaisista sekä päätyen työn johtoon ja tekijöihin. - Meillä on Suomessa nyt eri asteisessa suunnitteluvaiheessa odottamassa yli 7000 puukerrostalotaloasuntoa, joiden toteuttamiseen tarvitaan lisää AA-pätevyyden omaavia ammattilaisia. 

Puurakentamisen koulutus on Suomessa riittämätöntä

Varsinaista puurakentamisen koulutusta annetaan maassamme kaikilla koulutuksen tasoilla ammatillisesta koulutuksesta tieteelliseen jatkokoulutukseen saakka. Opetus annetaan ammatillista koulutusta lukuun ottamatta muun opetuksen ohessa. Puulla ei ole, eikä Karjalaisen mukaan pidäkään olla arkkitehtien tai insinöörien koulutuksessa erityisasemaa. Sen sijaan tasavertainen asema pitää olla.

- Opetuksen päivittäminen on aloitettava oppilaitosten opettajien kouluttamisella. Erityisesti ammattikorkeakoulujen puurakentamisen opetusta tulee päivittää ja lisätä, koska ammattikorkeakoulumme tuottavat valtaosan maamme rakennesuunnittelijoista ja rakentamisen työnjohtajista, muistuttaa Karjalainen.

Karjalaisen mielestä Suomen puurakentamisen kehityksen jarruna on ollut muna-kana-ilmiö.  - Puualalle ei ole tarjottu riittävästi koulutusta, jotta se olisi merkittävästi kehittynyt ja koulutusta ei ole kannattanut antaa, koska ala ei ole riittävästi kehittynyt, kuvailee Karjalainen.

Oppikirja, seminaareja ja koulutusmateriaaleja

Puurakentamisen koulutusvajeeseen yritetään vastata nyt laajalla rintamalla. Keväällä 2013 julkaistaan päivitetty versio oppikirjasta "Suomalainen puukerrostalo", joka on ollut puukerrostalorakentamisen oppikirjana laajalti käytössä maamme arkkitehtikorkeakouluissa, ammattikorkeakouluissa sekä rakennusalan teknillisissä ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Samalla tuotetaan Opetushallituksen verkkosivuille puukerrostalorakentamista käsittelevää opetusmateriaalia.

15 paikkakunnalle järjestettävän Puurakentamisen RoadShow2013 -seminaarisarjan keskeisenä sisältönä ovat teolliseen puurakentamiseen liittyen mm. RunkoPES, lähiötalojen TES-korjauskonsepti, Eurokoodit, CE-merkintä, puurakentamisen ympäristönäkökohdat sekä puukerrostalojen hintakilpailukyky, kysynnän kehitys, paloturvallisuus, ääneneristys ja pitkäaikaiskestävyys. Seminaarisarjan pääkohderyhminä ovat puurakentamisen opetusta antavien oppilaitosten opettajat ja opiskelijat sekä palo- ja rakennusvalvontaviranomaiset. RoadShow2013 -seminaarikiertueen ehdottomasti tärkein sisältö on RunkoPES ja sen läpikäynti.

Puuinfo Oy päivittää parhaillaan ajan tasalle kaikkien rakennusalan oppilaitosten opettajien puurakentamistiedon ja -koulutusmateriaalin. RunkoPES- standardista tehdään Puuinfo Oy:n ja Finnish Wood Research Oy:n kokoamana opetuspaketti, ohjekirjanen, videoesitys ja sähköinen verkkoversio. Ratu-menetelmä- ja menekkitiedostot päivitetään nykykäytäntöjä vastaaviksi. Kortteja hyödynnetään ammattiopetuksessa, työn suunnittelussa ja kustannuslaskennassa.

Artikkelipalvelu / Markku Laukkanen

Lisätietoja:
Markku Karjalainen, kehittämispäällikkö, 040 583 2127, markku.karjalainen@tem.fi,
Petri Lyytikäinen, liiketoimintajohtaja, 050 550 4072, petri.lyytikainen@aalto.fi