Olet täällä

Puurakentamisen koulutus kuntoon, kirjallinen kysymys

Kansanedustajat Petri Honkonen ja Hanna Kosonen ovat jättäneet 12.5. kirjallisen kysymyksen puurakentamisen koulutuksen kehittämisestä:

Puurakentamisen lisääminen ja edistäminen on yksi Sipilän hallituksen kärkihanke. Tämä edellyttää myös opetus- ja kulttuuriministeriöltä toimenpiteitä. Puurakentamisen ja etenkin rakennetekniikan koulutus toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa sekä korkeakoulututkinnoissa ei ole nykyisellään riittävää. Usein koulutuksen peruslähtökohtana ovat rakennusmateriaaleina betoni, kivi ja metallielementit. Nykytilanne vääristää materiaalien valintaa jo rakennussuunnitteluvaiheessa, jossa nämä ei-uusiutuvat rakennusmateriaalit nähdään tutuimpina ja helpoimpina vaihtoehtoina puun ja kantavien puurakenteiden sijaan. Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

"Millä toimenpiteillä ministeri aikoo lisätä ja kehittää puurakentamisen koulutusta, jotta puurakentamisen osaaminen ja sitä kautta myös puun käyttö rakentamisessa kasvaa?"