Olet täällä

Puurakentamisen kasvu näkyy tilastoissa

Vuoden 2017 tilastojen mukaan talonrakentamisen arvo Suomessa oli 26,9. mrd. euroa. Maanrakennuksen arvo oli 6,7 mrd. euroa. Kaikkiaan rakennustoiminnan arvo kasvoi 2,8 %. Nousu tuli talonrakennuksesta, joka kasvoi 4 % edelliseen vuoteen verrattuna, maanrakennuksen arvo laski hieman. Kerrostalorakentaminen kasvoi voimakkaasti, jonka ansiosta uudisasuinrakentamisessa tapahtui 8 % nousu. Korjausrakentaminen nousi vajaa 2 %, korjausten osuus on nyt noin puolet kaikesta talonrakentamisesta.

Asuntojen rakentaminen keskittyi vahvasti Uudellemaalle, jossa viime vuonna aloitettiin 20 000 asunnon rakentaminen, määrä oli 43,7 % koko maan asunnoista. Kerrostaloissa aloitusmäärä oli 34 700 asuntoa. Omakotitalojen aloitusmäärä oli 7100 kpl. Omakotirakentaminen näyttäisi nyt kääntyneen kasvuun ja kasvun odotetaan jatkuvan myös tänä vuonna. 

Puurunkoisten osuus vaihtelee sektoreittain

Omakotitaloissa yleisin runkomateriaali on puu, viime vuoden aloituksissa sen osuus on 88 %, rivitaloissa vastaavasti 85 % asuntojen määrästä. Viidesosa uusista omakotitaloista on hirsitaloja.

Kerrostaloasuntojen aloitusmäärässä vahva kasvu jatkui. Kerrostaloasuntojen määrässä nousua oli 31 %, mutta asuinkerrostalojen kokonaiskuutiomäärässä nousua oli vain 27 %, eli asunnon koko on pienenemässä. Puukerrostalojen osuus asuntojen lukumäärässä ja kuutiometreissä pyöristyy neljään prosenttiin ja on pysynyt vahvassa kasvussa mukana.

Muussa rakentamisessa vuosittaisen aloitusmäärän vuosien välinen vaihtelu näkyy asuinrakentamista voimakkaammin. Puun osuus on laskettu vertaamalla sektorin rakentamisen kokonaistilavuuteen. Hoitoalan rakennuksissa puurunkoisten osuus on kasvanut ja oli viime vuonna 35 %. Kokoontumisrakennuksissa puurunkoisten osuus on vuosittain vaihdellut, viime vuonna se oli 17 % tilavuudesta. Opetusrakennuksissa osuus oli 12 %, joka oli pienempi kuin edellisinä vuosina keskimäärin. Teollisuus-, varasto- sekä muissa rakennuksissa puun osuus on pysynyt suunnilleen ennallaan. Kaikkiaan julkisen rakennuttajan toimissa puurunkoisten osuus oli 11 % viime vuonna, mikä on alhaisempi luku kuin edellisinä vuosina.

Myönnetyissä rakennusluvissa näkyy puun osuuden kasvua

Vuoden 2017 aikana myönnetuissä rakennusluvissa näkyy puurakentamisen osuuden kasvu. Puurunkoisten kerrostalojen kokonaistilavuuden kasvu rakennusluvissa on 9 %. Hoitoalan rakennuksissa puurunkoisten kasvu on 23 %, kun sen sektorin rakennuslupakuutiot muuten laskivat kaiken kaikkiaan 9 %. Samansuuntainen kehitys näkyi myös opetusalan rakentamisessa: kaikkiaan lupakuutioita myönnettiin 19 % edellisvuotista vähemmän, mutta puurunkoisille lupien tilavuus kasvoi 11 %.

Katsaus perustuu Forecon Oy:n Puutuoteteollisuus ry:lle tuottamaan tilastoaineistoon.