Olet täällä

Puurakentamisen kasvu avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia puutuotealan yrityksille.

Saha- ja höylätavaran vienti on jatkanut kasvua, ja sen arvo oli vuonna 2015 noin 1,6 miljardia euroa. Saha- ja höylätavaran vienti edusti 65 prosentin osuutta koko puutavaratuotteiden viennistä. Jalostettujen puutuotteiden vienti on ollut vähäistä.

Puurakentamisen kasvu avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia puutuotealan yrityksille. Alan kannattavuus on muuta teollisuutta heikommalla tasolla, eikä viime vuosina alalla ole tehty merkittäviä investointeja, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelun torstaina 1.12.2016 julkaisemasta puutuoteteollisuuden toimialaraportista. Sen on koonnut toimialapäällikkö Pasi LoukasmäkiKainuun ELY-keskuksesta.

- Puutuote- ja sahatavarateollisuus on jatkossakin merkittävä toimiala Suomessa. Puun myönteiset ominaisuudet hiiltä sitovana raaka-aineena antavat puutuotteiden kehittämiselle uusia mahdollisuuksia. Panostukset biotalouteen tukevat tätä kehitystä. Puu on tärkein materiaali biotalousstrategian toteuttamisessa, Loukasmäki toteaa.

TEM Toimialapalvelu julkaisi myös puuteollisuuden pk-toimialabarometrin.

Lue tiedote kokonaisuudessaan ja lataa julkaistut raportit ELY:n sivulta.