Olet täällä

Puurakentamisen hyvät käytännöt Euroopassa

Puuinfo on julkaissut Puu-lehden erikoisnumerona Puurakentamisen hyvät käytännöt Euroopassa -artikkelikoosteen.

Puurakentamisen hyvät käytännöt -artikkelisarjan tavoitteena on edistää puu- ja rakennusalan yritysten tuotekehitystä ja liiketoimintaa tuomalla Suomessa toimivien alan yritysten tietoon ja kehitystyön kannustimeksi hyviä kansainvälisiä käytäntöjä ja puurakentamisen kasvun trendejä. Toivomme lukemiston herättävän keskustelua ja siten palvelevan alan yrityksiä, toimijoita ja oppilaitoksia.

Julkaisun löydät sähköisenä versiona täältä.

Sarja saa myös jatkoa. Pyrimme löytämään uusia näkökulmia puun käytön mahdollisuuksiin ja nostamme esille myös suomalaisia puurakennushankkeita ja suomalaisten yritysten osaamista.


Artikkelijulkaisu toteutettiin osana Marjatta ja Eino Kollin rahoittamaa Puurakentamisen hyvät käytännöt-hanketta.