Olet täällä

Puurakentamisen edistäminen, osaaminen ja teknologiaohjelma hallitusohjelmaan

Puurakentamisen edistäminen on kuulunut jokaisen hallituksen ohjelmaan 90-luvulta alkaen. – Esitämme sen kuuluvan myös seuraavan hallituksen ohjelmaan, sanoo kaikkien eduskuntapuolueiden edustajia tavannut Puuinfon toimitusjohtaja Mikko Viljakainen.

- Rakentaminen muuttuu hitaasti, joten myös edistämistoimien tulee olla pitkäjänteisiä. Kun puurakentamista on tavallisesti edistetty osana metsä- ja biotaloutta, olisi hyvä, että jatkossa puurakentamista edistettäisiin myös osana rakentamista, sen säädösohjausta, koulutusta ja asuntopolitiikkaa.

Puolueiden vaaliohjelmien perusteella puurakentamisen edistäminen nauttii Viljakaisen mukaan laajaa kannatusta. - Puurakentamisen edistämistoimista voidaan odottaa hyviä tuloksia seuraavalla hallituskaudella. 2010-luvun puurakentamisen ohjelmilla on saatu aikaan myönteinen kehitys muun muassa aktiivisella informaatio-ohjauksella ja rakentamismääräyksiä kehittämällä.

- Puun käyttö asuinkerrostaloissa ja julkisessa rakentamisessa kuten kouluissa ja päiväkodeissa on lähtenyt vahvaan kasvuun. Puurakentamiseen on syntynyt huomattava määrä uutta puuelementtiteollisuutta. Infrarakentamiseen on laadittu ohjelma puun käytön lisäämiseksi.

Viljakainen kiittelee kaupunkeja ja kuntia, jotka suhtautuvat puurakentamiseen erittäin myönteisesti muun muassa kaavoituksessa ja omissa rakennushankkeissaan. - Hyvän kehityksen jatkuessa esimerkiksi puukerrostalojen rakentamisen ennakoidaan kaksinkertaistuvan lähivuosien aikana.

Puurakentaminen vahvemmin mukaan ARA:n asuntotuotantoon

Seuraavalla hallituskaudella tarvitaan toimia puurakentamisen kysynnän pitkäjänteiseksi lisäämiseksi ja monipuolistamiseksi edelleen. - Tarvitaan aiempaa konkreettisempia toimia. Puukerrostalorakentamisen lisäämiseksi puurakentamistavoitteet tulisi ottaa sitovasti mukaan valtion asunto-ohjelmaan sekä valtion ja kuntien maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevaan sopimukseen (MAL).

- Asumisen kehittämiskeskus ARA:n rahoittamassa asuntotuotannossa puurakentamiselle tulisi määrittää selvät tavoitteet ja kannustimet. Puurakentamisen kohteleminen samoin ehdoin kuin muuta asuntotuotantoa ei ole puurakentamisen edistämistä. Esimerkiksi Saksassa puisten asuinkerrostalojen rakentamista kannustetaan paikoin suoralla rahallisella tuella, sanoo Viljakainen.

Viljakaisen mukaan voitaisiin harkita kannustimien ja velvoitteiden asettamista valtion omille virastoille ja toimijoille sekä julkisten hankkeiden rahoitusehtoihin. - Rakentamisen hiilijalanjäljen ottaminen mukaan rakentamiseen säädöksiin ja ohjaavaksi tekijäksi julkisiin rakennushankkeisiin lisäisi puun käyttöä rakentamisessa. Tuki- ja veropolitiikalla tulisi huolehtia siitä, että ympäristölle edullisin vaihtoehto on myös asiakkaalle edullisin. Lisäksi puun käytön edistämiseksi julkisissa rakennushankkeissa voitaisiin selvittää ulkomaisia käytäntöjä ja ottaa niistä mallia.

- Liikenne- ja viestintäministeriön laatiman ”Puun käyttö infrarakentamisessa”- ohjelman toteutus tulisi varmistaa asettamalla sille konkreettiset tavoitteet ja mittarit. Samalla tulisi huolehtia puun käytön tavoitteiden tiedonsiirrosta ELY-keskusten liikenneväyläsuunnitelmiin.

Puurakentamiselle oma teknologiaohjelma

Suurena työsarkana seuraavalle hallitukselle Viljakainen näkee puurakentamisessa tarvittavan osaamisen varmistamisen. - Puurakentamisen opetusta tulisi lisätä rakennusalan opetuksessa kaikilla tasoilla vähintään pätevyysvaatimusten edellyttämälle tasolle, josta tällä hetkellä ollaan valitettavan kaukana. Myös koulujen omaa osaamisen kehittämistä tulisi tukea ja mahdollistaa alan johtavan osaamisen siirtäminen oppilaitosten käyttöön.

- Puurakentamiseen tarvittaisiin nyt samanlainen teknologiaohjelma, kuin sillä edellisen kerran oli 90-luvun alkupuolella. Tukea tarvittaisiin erityisesti työn tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittämiseen sekä pilottirakentamisen aiheuttamiin lisäkustannuksiin. Esimerkiksi Kanadan Quebecissä valtiovalta edistää puisten pilottirakennusten syntyä käyttämällä 15 miljoonaa dollaria koerakentamisen aiheuttamien lisäkustannusten kattamiseen.

Kanadalaiset pitävät pilottirakennuksia tärkeinä myös viennin uskottavuuden kannalta. - On helpompi vakuuttaa esimerkiksi Aasian vientimaiden asiakkaat puurakentamien eduista, kun siitä on kotimaassa näyttöjä. Tämä ja puurakentamisen start up -yritysten riskirahoitus lisäisivät alalle tulevien yritysten määrää.

- Puurakentamisen edistämisohjelmaa tulisi jatkaa koko tulevan hallituskauden ajan. Koska varsin monet tarvittavista toimenpiteistä liittyvät muiden kuin ympäristöministeriön hallinnonalaan, kannattaisi harkita ohjelman sijoittamista valtioneuvoston kansliaan, arvioi Viljakainen.

Viljakainen muistuttaa, että puun käytön edistämiseen tarvitaan myös kunnon resursointia. - Myös tässä jäämme monista maista jälkeen. Esimerkiksi Kanadan Quebecissä valtionhallinto tukee paikallisen Puuinfon - Cecobois:n - toimintaa miljoonalla dollarilla vuodessa.

Lisätietoja:

Mikko Viljakainen
040 526 6413, mikko.viljakainen@puuinfo.fi


Kuvat

As Oy Trekoli, Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy / Martin Sommerschield, Kuvio Oy
Kuninkaantammen puukerrostalot, ARK-House Arkkitehdit Oy / Jari Härkönen
Tuupalan alakoulu ja päiväkoti, alt-Arkkitehdit Oy ja Arkkitehtitoimisto Karsikas Oy / Mikko Auerniitty