Olet täällä

Puurakentamisen edistäminen kuuluu jo kuntien strategisiin linjauksiin

"Kuntapäättäjät ja puurakentaminen" -tutkimuksen mukaan tuloksien mukaan 85 prosenttia kunnista on sisältänyt kestävän kehityksen tavoitteet kuntastrategiaansa, ja 50 prosentilla kunnista tavoitteet on sisällytetty muihin poikkihallinnollisiin strategian toteuttamisohjelmiin.

Kuntien strategioissa ja strategiapohjaisissa hankkeissa nousevat esiin energian tehokas tuotanto ja säästäminen (87 %), sekä ilmastonmuutoksen hillintä (85 %). Yli puolet kunnista (59 %) on sisällyttänyt puurakentamisen edistämisen osaksi kuntastrategiaansa. Puurakentamisen edistäminen korostuu erityisesti suurimpien kaupunkien strategisissa tavoitteissa (83 %).

Rakennustekniset ja -taloudelliset tavoitteet painottuvat kuntien puurakentamisen päätöksenteossa pitkän tähtäimen kestävyyden tavoitteita vahvemmin. Kyselyyn vastanneet arvioivat puun uusiutuvuuden, hiilen pitkäkestoisen  rakennusmateriaaliin sitoutumisen ja puun vastuullisen alkuperän merkityksen jossain määrin vähäisemmäksi kuin puun käytön vaikutukset rakennusten sisäilmaan, rakennuksen koko elinkaareen ja rakennushankkeen kokonaishintaan. 

Kunnat arvostavat puun käyttöä rakentamisessa. Kuntapäättäjät ohjaisivat puun käyttöön rakennusmateriaalina lähes poikkeuksetta silloin, kun se on teknisesti mahdollista ja rakennuskustannuksiltaan kilpailukykyistä. Puun käyttö rakentamisessa nähdään ympäristötekona ja kotimaista puumateriaalia arvostetaan suuresti. Erityisesti PohjoisSuomessa puun arvostus on korkeaa. Suuri osa kuntapäättäjistä näkee, että puurakentamisen konseptien kehittäminen avaa kasvumahdollisuuksia  puun käytölle. Pienissä ja keskikokoisissa kunnissa painotetaan, että puurakentaminen on hyvä keino edistää kunnan ja talousalueen elinvoimaisuutta. Tähän liittyy vahvasti myös paikallinen puumateriaalin saatavuus: pienissä ja keskikokoisissa kunnissa korostuu lähipuun käyttö rakennusmateriaalina.

Kunnat toivovat puutuotteilta vastuullista alkuperää ja merkintää vastuullisuudesta. Lähes kaikki vastaajat arvioivat ympäristövaikutusten huomioon ottamisen kuntien hankinnoissa erittäin tärkeäksi tai melko tärkeäksi.

Lue PEFC Suomen ja Kantar TNS:n tutkimuksen tiivistelmä kokonaisuudessaan PEFC Suomen sivuilta.

Kuvituskuva: Laukaan Satavuon ekokoulu, Arkkitehtipalvelu Oy