Olet täällä

Puurakentamisella vahva poliittinen tuki Kanadassa

Kanadassa on valtiovallan voimakas tuki puun käytön edistämiselle. Käytännössä valtio ja osavaltiot yhdessä teollisuuden kanssa tukevat rahallisesti puun käytön edistämistä, erityisesti koulutusta ja tutkimusta sekä koerakentamista. Rahoitus jakautuu osapuolten kesken tasan.

Puurakentamisen edistämiselle on laadittu selkä strategia ja toimenpideohjelma, johon osapuolet ovat pitkäjänteisesti sitoutuneet. Brittiläisen Kolumbian provinssi on vahvasti sitoutunut Wood First -asetuksen toteuttamiseen, mikä mahdollistaa nyt 12-kerroksisten puukerrostalojen rakentamisen ja puun edistämisen julkisessa rakentamisessa.

Liittohallitus, provinssihallitus ja teollisuus rahoittavat yhteistyössä läheistä yhteistyötä tekevien puurakentamisen promootio-organisaatioiden ja tutkimuslaitosten toimintaa. Työnjako on selkeä ja kullekin osa-alueelle on vastuullinen toimija. Julkiset panostukset puun käytön edistämiseen ovat huomattavan korkeita. Esimerkiksi Quebecin provinssi rahoittaa paikallisen Puuinfon, Cecoboisin työtä, miljoonalla dollarilla vuodessa. Koerakentamisen aiheuttamiin lisäkustannuksiin on varattu 15 miljoonan dollarin tuki.

Julkisen vallan ja teollisuuden yhteistyön tavoitteena on lisätä suurten metsävarojen käyttöä ja jatkojalostusta, mikä synnyttää lisäarvona puurakentamiseen uusia yrityksiä, työpaikkoja, tuotteita ja ratkaisuja. Myös puurakentamisen vähähiilisyys ja ympäristöystävällisyys on keskeinen tekijä maan puurakentamisen edistämistoimien taustalla. Kanada tavoittelee myös puurakentamisen tuotteiden vientiä Yhdysvaltoihin ja Aasian maihin, missä sillä on useita vientitoimistoja.

Tämän koosteen Artikkelit:


Osavaltio tukee puurakentamisen koulutusta, tutkimusta ja koerakentamista

Puurakentamisen markkinan vahva kasvu Kanadan läntisessä osavaltiossa Brittiläisessä Kolumbiassa perustuu ministeri Bruce Ralstonin mukaan pitkälti vuonna 2009 säädettyyn Wood First Act - Puu Ensin -asetukseen. - Asetus avasi oven rakentamisen säädösten uusimiselle. Nyt voidaan rakentaa 12-kerroksisia kerrostaloja puusta ja tämä säädös laajenee ensi vuonna koskemaan koko Kanadaa.

Lue koko juttu

 


Rakentamisen määräysten uusiminen avasi kasvun puurakentamiselle

Puurakentamisen edistämisohjelma Wood Works on koko Kanadan kattava organisaatio, jolla on useita toimipisteitä. Vancouverissa toimivan ohjelman rahoitus tulee kolmesta lähteestä: Kanadan hallitukselta, British Columbian provinssihallitukselta sekä jalostavalta teollisuudelta. Ohjelmassa edistetään puurakentamista monin eri tavoin käytännön tasolla.

Lue koko juttu

 


Julkisella tuella haetaan puun käytölle lisäarvoa

Cecobois on Wood Works -ohjelman ranskankielisen Kanadan puurakentamisen promootio-organisaatio. Ohjelman puitteissa tehdään koerakentamisen hankkeita ja projekteja, joiden tavoitteena on osoittaa puurakentamisen toimivuus erilaisissa kohteissa. Ohjelmalla on käytettävissä 15 miljoonaa Kanadan dollaria (10 miljoonaa euroa) koerakentamisen lisäkustannuksiin, puurakentamisen tutkimukseen, kehittämiseen ja suunnitteluun. Tämän lisäksi Cecobois-ohjelma saa Ouebecin provinssin hallitukselta vuosittain miljoona dollaria (750 000 euroa) puurakentamisen promootioon kouluissa, nuorten työllistymiseen alalle sekä ammattilaisten kouluttamiseen.

Lue koko juttu

 


Artikkeli on osa Markku Laukkasen ja Mikko Viljakaisen toimittamaa Kanadan puurakentamisen ajankohtaisia trendejä käsittelevää juttusarjaa. Sarjassa haastatellaan poliittisia päättäjiä, tutkijoita, promootio-organisaation edustajia, arkkitehtejä, puutuotealan yrityksiä ja rakentajia. Näistä tapaamisista ja keskusteluista Puuinfo julkaisee artikkelikokonaisuuksien sarjan.

Sarjan julkaisua on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö.