Olet täällä

Puurakentaminen vahvassa kasvussa Keski-Euroopassa

Vuotuinen eurooppalainen puurakentamisen suurtapahtuma Forum Holzbau Saksan Garmisch-Partenkirchenissä osoitti puurakentamisen olevan vahvassa vedossa Keski-Euroopassa. Puun asema kaikessa rakentamisen markkinassa on vahvistunut ja suosio kasvanut erityisesti sen ekologisten ja energiatehokkuuteen liittyvien ominaisuuksien ansiosta. Julkiset päättäjät, niin kaupunki- kuin maakuntatasoilla, ovat vahvasti sitoutuneet vihreään rakentamiseen. Puurakentamisen läpimurto myös kaupunkirakentamisessa on tapahtunut mm. Sveitsin Zürichissä, Itävallan Wienissä ja Saksan Freiburgissa, joissa kaikissa kaupungeissa on meneillään mittavia puurakentamisen hankkeita niin asuntotuotannossa kuin julkisessakin rakentamisessa. Tämän buumin taustalla on vahva ympäristötietoisuuden kasvu, josta kaupungit haluavat tehdä vihreän ekocity-brändin.

Sveitsiläinen arkkitehti Wolfgang Frey lanseeraa termit ekoarkkitehtuuri ja bioarkkitehtuuri, jotka ovat nyt puurakentamisen suunnittelijoiden trendejä. – Miksi polttaa puuta, kun sitä voi käyttää rakentamiseen, kysyy Frey. Tavoitteena on merkittävä energiankulutuksen vähentäminen nykyisestä läntisen Euroopan keskiarvona pidetystä noin 6000 W:n asukaskohtaisesta jatkuvasta tehosta 2000 W:n tehoon, mikä vastaa 17500 kWh kulutusta per asukas vuodessa. - Me puhumme kahden tuhannen watin yhteiskunnasta, johon pääseminen edellyttää paljon töitä, mutta se on ekotehokkaan rakentamisen ansiosta mahdollista, vakuuttaa Frey.

Ekologisilla perusteilla tapahtuvan puurakentamisen kärjessä ovat alppimaat kuten Saksan Baijerin alue, Itävalta ja Sveitsi, jotka kulkevat puurakentamisen eturintamassa. Kerrostalorakentamisessa taas Ruotsia voidaan pitää eurooppalaisestikin edelläkävijämaana.

Edullista lainaa passiivitaloille Wienissä

Wieniläinen asuntorahaston johtaja Silvia Hofer sanoo puurakentamisen olevan Wienissä kasvavan kiinnostuksen kohteena. Se koetaan sosiaalisesti, ekologisesti, ekonomisesti ja arkkitehtuurisesti mielenkiintoisena ja kilpailukykyisenä. Itävallan pääkaupungissa on valmistunut ja työn alla useita korttelin kokoisia puukerrostaloalueita ja vanhojen korjauskohteita. Puurakentamisen slogan ”hyvä sinulle, kaunis Wienille” on lyönyt itsensä hyvin läpi ja uusiin puurakenteisiin kohteisiin halutaan tulla asumaan, koska niitä arvostetaan, kertoo Hofer.

Asuntorahastossa työskentelevä Hofer kertoo rakentamislainan saannin olevan sidottua siihen, että rakennetaan laadukkaita passiivitaloja. Lainan korko on yksi prosentti ja maksuaika pitkä. Näillä lainaehdoilla halutaan ohjata ekologiseen rakentamiseen, sanoo Hofer. Puukerrostalon asuntoneliön hinta on noin 1600 euroa neliömetriltä ilman maapohjakustannuksia.  

Puuratkaisut brittiläisen tavaratalon brändinä

Saksalainen diplomi-insinööri Michael Keller on toteuttanut brittiläiselle Marks & Spencer tavarataloketjulle puurakenteisia tiloja, joiden tehtävänä on antaa kaupasta ympäristöystävällinen ja ympäristötietoinen viesti kuluttajille. – Ekologinen tietoisuus myös busineksessä on kasvamassa, sanoo Keller. Me kerromme jokaisen tavaratalon sisällä, miksi olemme valinneet puumateriaalin ja miten paljon tai vähän päästöjä tämä talo aiheuttaa. Päivittäistavarakaupassa tämä trendi on kasvussa, kun muutkin kauppaketjut ovat havainneet saman.  Marks & Spencer on korkeatasoinen kauppa, jossa asiakkaat ovat ympäristötietoisia ja ottaneet puuratkaisut vastaan innostuneena. Rakentaminen voi siis olla myös markkinointiviestintää ja siksi valittua linjaa tullaan jatkamaan ketjun kaupoissa. Kellerin mielestä samaan tulisi päästä asuntokaupassakin, jossa asuntojen energiatehokkuus ja päästömäärät ilmoitettaisiin myynti-ilmoituksissa.    

Keller haluaisi lisää puutuoteteollisuuden yhteistyötä, koska alalla kaikki toimivat yksin eikä ole syntynyt yhteistä ääntä edunvalvontaan terästeollisuuden tapaan. Puurakentamisella on paljon mahdollisuuksia ja edessä isoja, uusia markkinoita, joiden avaamiseksi tarvitaan paljon työtä. 

Keller näkee puurakentamisen tulevaisuuden nimenomaan ympäristöperusteisena rakentamisena. – Siitä tulisi rakennuttajan saada veroetua, sanoo Keller ja uskoo että veronedun kaltaisilla porkkanoilla puurakentamista tullaan Euroopassa lisäämään tulevaisuudessa. Myös koulutusta tarvitaan kaikilla tasoilla laadukkaan puurakentamisen toteuttamiseksi.  Teillä suomalaisilla on ainutlaatuinen mahdollisuus valloittaa puurakentajana Pietari ja Venäjä. – Tämä on jotain erityistä, sanoo Keller ja uskoo suomalaisilla olevan parasta puurakentamisen osaamista Venäjän markkinoiden valloittamiseen.  

British Columbia suosii puuta lainsäädännöllä

Konferenssissa esiintynyt kanadalainen professori Frank Lam British Columbian yliopistosta on Suomessakin tuttu puurakentamisen maailmaa kiertävä puolestapuhuja. - Puu on kierrätettävä, ekologisesti ainutlaatuinen ja uusiutuva materiaali, jota tulee käyttää rakentamisessa ympäristö- ja ilmastosyistä. Puusta tehdään meillä Pohjois-Amerikassa laadukkaita ja terveellisiä taloja, sairaaloita, kouluja ja päiväkoteja, joissa on luonnonmukainen tunnelma.

Kanadassa British Columbiassa voimme tehdä puusta 6-kerroksisia asuinkerrostaloja. Hallitus on säätänyt ”Wood First”- Puu ensin - lain, joka velvoittaa kaikkia julkisin varoin rahoitettavia rakennuskohteita puun käyttöön aina kun se on mahdollista. Suunnittelussa on tämä otettava huomioon, koska julkisen vallan tavoitteena on saada puuta mahdollisimman paljon käyttöön rakentamisessa. Laki on vahva kannanotto puun käytön puolesta. Meillä on Vancouverin alueella ollut ilmastosta johtuvia ongelmia, mutta eivät ne ole johtuneet materiaalista, vaan rakennusteknisistä virheistä, huonosta suunnittelusta tai pintakäsittelystä. Siksi puurakentamisessa alleviivaamme laadukasta rakentamista.

Puuta yhdistetään teräkseen ja kiveen mutta puu on keskeinen osa vihreän rakentamisen teknologiaa. Suunnittelijat ovat ottaneet tämän vahvasti huomioon työssään ja rakennuttajat ja talojen omistajat suosivat ympäristöystävällisiä, kestäviä materiaaleja. Tällaisilla taloilla on myös myönteisiä terveysvaikutuksia.

- Kyllä tämä on seurausta ekologisten arvojen kasvusta, vaikka materiaali- ja energiatietoisuus Euroopassa onkin paremmalla tasolla kuin Pohjois-Amerikassa. Lam rohkaisee Euroopan maita lisäämään puurakentamista. - Liian paljon katsotaan vain rakennusten hintaa eikä laatua ja sen mukanaan tuomaa arvoa. Rakentamisen energiatehokkuudesta tulee palkita esimerkiksi verokeinoin, ehdottaa Lam. Kun mennään lääkäriin, ei etsiä aina halvinta, vertaa Lam.    

Lam on vaikuttunut Suomen puurakentamisen vahvasta buumista. Hän kannustaa erityisesti panostamaan koulutukseen kaikilla tasoilla, koska sillä on keskeinen vaikutus puurakentamisen kilpailukyvyn kehittymiseen.

Puuinfon artikkelipalvelu / Markku Laukkanen