Olet täällä

Puurakentaminen Tuuliniityssä jatkuu

Puurakentaminen Tapiolan Tuuliniityssä jatkuu. Alueelle on tulossa uutta rakennusoikeutta runsaat 20 000 kerrosneliömetriä. Alueesta muodostetaan edustava puurakentamisen kokonaisuus, joka jatkaa Tuuliniityn eteläosaan aiemmin toteutettua puurakentamista.

Alueella pyritään edistämään myös korkeaa puurakentamista ja sen myötä rakenneratkaisujen kehittämistä. Kaavamääräyksissä mainitaan, että rakennusten tulee julkisivuiltaan ja rungoltaan olla pääosin puuta.

Uudelle asuinkerrostalojen ja -rivitalojen korttelialueelle on tarkoitus rakentaa neljästä kuuteen kerroksisia lamellitaloja uuden hidaskadun varteen ja kaksikerroksisia rivitaloja puistoalueen ja puron reunaan. Pysäköinti sijoitetaan pihakannen alle kerrostalon kylkeen pihan puolelle.

Asuinkerrostalojen korttelialueelle tulee muun muassa opiskelija-asumista. Alueelle rakennetaan viisikerroksinen asuintalo sekä kaksitoistakerroksinen tornitalo metron huoltotunnelin ja ajorampin viereen. Tornitalo toimii alueen maamerkkinä vastaavasti kuin muuallakin Tapiolassa.

Rakennusten sijoittelussa ja kerrosluvuissa otetaan huomioon Tuuliniityn ja Hakalehdon laajempi maisematila. Matalat rivitalot sijoittuvat vihervyöhykkeen sisäosiin puron varrelle ja kerrostalot reunamille säilyttäen näin alueelle luonteenomaista laaksomaista tilaa.

Puurakentamisen tavoite liittyy Työ- ja elinkeinoministeriön, Aalto-yliopiston ja Espoon kaupungin 29.11.2012 allekirjoittamaan sopimukseen yhteistyöstä puurakentamisen kehittämiseksi. Muun muassa Otaniemen, Keilaniemen ja Tapiolan kehittämiselle on asetettu tavoitteita, joiden mukaisesti alueille on tarkoitus kehittää modernia suomalaista puurakentamista. Espoon kaupungin puurakentamisen edistämisohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa kesäkuussa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamista 4.9.

Lisätietoja:
Teknisen toimen johtaja Olavi Louko, p. 0500 607 754.
Kaupunkisuunnittelupäällikkö Torsti Hokkanen, p. 050 413 2163
Tapiolan projektinjohtaja Antti Mäkinen, p. 050 593 1339
Arkkitehti Minna Järvenpää, p. 043 825 5187