Olet täällä

Puurakentaminen tuetun kohtuuhintaisen asuntotuotannon keskiössä Itävallassa

Itävallassa edistetään sosiaalista, kohtuuhintaista asuntotuotantoa monin keinoin. Kaikista vuokra-asunnoista yli puolet kuuluu valtion sekä maakuntien rahoittaman ja tukeman sosiaalisen asuntotuotannon piiriin. Kohtuuhintaisen asuntotuotannon rakennuttajina toimivat kuntien asuntoyhtiöiden lisäksi voittoa tavoittelemattomat asuntoyhtiöt ja asunto-osuuskunnat.

Yksi Itävallan suurimmista rakennusyhtiöistä on 70 vuotta sitten Lieznerissä perustettu Ennstal asunto-osuuskunta, minkä tavoitteena on tuottaa kohtuuhintaisia ja energiatehokkaita rakennuksia asukkaille. Kuvaavaa itävaltalaiselle vuokra-asumiseen perustuvalle kulttuurille on se, että osuuskunnan kotipaikan Lieznerin asukkaista puolet asuu osuuskunnan asunnoissa.

Ennstal ja Grazin kaupunki rakennuttivat yhteistyössä Graziin 38 asunnon puurakenteisen kohtuuhintaisen kohteen. Steiermarkin maakunta rahoitti kohdetta 2100 / m2, mikä sidottiin puun käyttöön. Jos hanke olisi toteutettu ei-puurakenteisena, maakunnan rahoitus olisi ollut 1800 eur/m2.

Tavoitteena kohtuuhintaisuus ja ekologisuus

Kohteen kilpailutuksessa oli määritelty ennalta, että sen tulee olla puurakennus. Arkkitehtikilpailun voittaneella Stefan Nussmueller -arkkitehtitoimistolla oli puurakentamisesta jo aikaisempaa kokemusta ja referenssejä. Nyt rakennus on valittu Styrian maakunnan arkkitehtipalkinnon ja koko Itävallan puurakennuspalkinnon saajaksi.

- Olen hyvin tyytyväinen ja ylpeä lopputuloksesta. Meille on merkittävää saada tämän kaltaista hyvää ja laadukasta sosiaalista asumista, jota yhteiskunta tukee. Pitkäaikaisen, edullisen lainan ehtona on se, että asunto-osuuskunta rakennuttaa neljänneksen kaikista rakennuksista puusta, mikä edistää ekologista ajattelua ja puurakentamista yleensä, sanoo arkkitehti Stefan Nussmueller.

Nussmueller pitää rakennuttajaa Ennstal-säätiötä yhtenä parhaista, koska se tavoittelee puurakentamisella kohtuuhintaisuuden lisäksi ekologisia nollaenergiataloja. – Tämä malli on käytössä vain Styriassa ja se on lähtöisin paikallisista poliittisista päätöksistä. 15 vuoden aikana saadut kokemukset ovat pelkästään myönteisiä.

- Tietenkin muut teollisuusalat ihmettelevät miksi puurakentaminen saa enemmän tukea, koska myös muut pitävät itseään ekologisena. Tämä aiheuttaa välillä konflikteja. Päämäärä on kuitenkin tulevaisuudessa rakentaa ekologisia rakennuksia eikä pelkästään puisia rakennuksia. 

Kohde oli Nussmuellerin mukaan hinnaltaan kilpailukykyinen ja laadultaan korkeampi perinteiseen rakentamiseen verrattuna. - Rakennuksen käsittelemättömät julkisivut voivat ajan myötä tummentua, mutta ne ovat helposti vaihdettavissa. Olemme saaneet sekä tilaajalta että käyttäjiltä erinomaista palautetta. Onhan rakennus erinomaisella alueella, jossa ei ole sosiaalisen asuntotuotannon kohteita.

Puurakentamiseen älykkäitä tuotteita

Rakennuksen runko on rakennettu CLT-massiivipuuelementeistä, joiden asentaminen oli rakennusyhtiön vastuulla. – Teollisuuden täytyy lisätä edelleen lisää esivalmistusta, koska se parantaa laatua ja rakentamisen nopeutta. Tällä hetkellä teollisuus on ylibuukattu, koska puurakentamisen hankkeita on Itävallassa ja vientimaissa niin paljon.

- Seuraava askel puualan teollisuudessa on kehittää lisää älykkäitä tuotteita. Se on helposti toteutettavissa ja on vain ajan kysymys, koska niitä tulee. Nyt teollisuus suunnittelee ja tuottaa elementtejä rakennusyhtiöille ja kuljettaa ne rekoilla työmaille. Tulevaisuudessa moduulit tuodaan paikalle valmiiksi kasattuina, jolloin asennusvaihekin nopeutuu.

Nussmuellerin toimistolla on kaksi puumoduulirakennusprojektia meneillään. - Toivomme myös, että saamme puurakenteisen museon, mutta se on vielä alussa. Puurakentamisen osaajien kannalta meillä on hyvä tilanne täällä Styriassa, koska täällä on arkkitehtien lisäksi myös puurakentamisen rakenteet ja paloturvallisuusasiat hallitsevia insinöörejä. Teemme läheisesti yhteistyötä. Minun ei tarvitse tietää kaikkea puusta, mutta kuitenkin niin paljon, että asiantunteva yhteistyö on mahdollista.

- Meillä on puuta enemmän kuin me rakennamme, mutta nyt täytyy keskittyä siihen, mistä puu on peräisin. Materiaalin ei aina tarvitse olla paikallista puuta, mutta siihen on pyrittävä, koska se on ekologisin tapa rakentaa. Puurakentaminen sinänsä on vähähiilistä, mutta päästöjä syntyy siitä, jos valmiita tuotteita kuljetetaan maasta toiseen ja Euroopan halki.

Artikkelipalvelu / Markku Laukkanen 


Stefan Nussmüller esiintyy Puupäivässä 28.11. Katso ohjema ja ilmoittaudu mukaan.