Olet täällä

Puurakentaminen luo matkailulle lisäarvoa

Pohjoisen matkailurakentaminen kasvaa kohisten

Lapin matkailun vahva kasvu näkyy myös matkailurakentamisessa. Pelkästään Rovaniemelle on valmistunut vuoden aikana yli 600 uutta vuodepaikkaa, mikä merkitsee yli kuuteen tuhanteen paikkaan viidenneksen kasvua. Kaupunkirakentamisen ohella useita vuosia jatkunut yli 20 prosentin investointivauhti näkyy myös keskusten ulkopuolelle, pieniin pohjoisen kyliin nousseissa matkailukohteissa. Rakentaminen on painottunut yhä vahvemmin erikoisrakentamiseen kuten puurunkoisiin ja lasikattoisiin igluihin. Yhden huoneen kokoiset mökit tarjoavat esteettömän mahdollisuuden seurata revontulia ja tähtiä sekä tarjoavat matkailijoille mahdollisuuden luontoelämyksiin ilman kaupunkien valoja.

-Matkailua palvelevassa puurakentamisessa on tarina, mikä kytkee rakennuksen ympäröivään luontoon. Luonnollinen puun käyttö ja kaunis, luontoa kunnioittava arkkitehtuuri on parhaimmillaan jatkoa luontokokemukselle sekä antaa sisältöä ja merkitystä matkailutuotteelle, kuvailee pitkään matkailun parissa toiminut Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen.

Kärkkäisen mukaan matkailijat ovat tiedostavampia asiakkaita, joille ympäristötekijät merkitsevät yhä enemmän. – Lappiin tulevilla matkailijoilla on kokemusta eri puolilta maailmaa ja arvostavat laadun lisäksi palveluiden ja tuotteiden alkuperää. Lappilaisuus ja siihen liittyvä arktinen luonto ja paikallisuus kiinnostavat.

- Kun me tarjoamme paikallisia, kestävän kehityksen mukaisia palveluita ja persoonallista, tähän maisemaan kuuluvaa majoitusta, me vastaamme tämän päivän yhä tiedostavampien asiakkaiden kysyntään. Kun matkailurakentaminen sulautuu maisemaan ja sillä on paikallinen leima, teemme asioita oikein.

Puurakentaminen osana kestävyyttä korostavaa matkailua

Pohjoisen metsien omistus, hoito ja liikkumisen vapaus ovat Kärkkäisen mukaan kasvavia kiinnostuksen kohteita matkailijoiden kysymyksissä. – Monet tulevat maista, joissa ei ole lainkaan Suomen kaltaisia metsiä ja siksi ne herättävät keskustelua. Halutaan tietää metsissä liikkumisen vapaudesta ja sellaisista perusasioista, kuten mitä on talousmetsä.

- Maisemallisuus ja sitä osana oleva rakennuskanta luovat matkailulle arvoa. Kyse on samasta asiasta kuin lähiruuassa, jossa paikallisuus ja alkuperä korostuvat.

Tulevaisuuden matkailun myyntivaltteina Kärkkäinen pitää puhdasta luontoa ja siihen saumattomasti liittyviä infrastruktuuria ja palveluita. – Jos ilmastomuutos etenee samalla tavalla kuin tähän asti, kestävästi hoidetusta luonnosta ja puhtaasta ilmasta tulee meille matkailun myyntivaltteja ja osa Suomen matkailun brändiä.

- Kun matkailuun liittyvää lentämistä ja autoilua arvostellaan päästöjen aiheuttamisesta, me voimme tähän logistiikkaan kohdistuvaa painetta kompensoida monilla kestävyyttä korostavilla asioilla. Vähähiilinen puurakentaminen ja yhdistettynä luonnosta kumpuavaan kauniiseen arkkitehtuuriin ovat tärkeä osa kestävyyttä ja ympäristöviisautta korostavassa matkailussa.

Matkailurakentaminen työllistää rakennusyhtiön

Marraskuun viimeisen päivän vesisade piiskaa Napapiirin pimeätä ja lumetonta maisemaa. Vaikka iltapäivä on vasta aluillaan, työmaa on valaistu sisältä ja ulkoa. Ivalolaisen Rakennusliike Holmbergin miehet rakentavat kiireellä matkailukeskuksen kotarakennusta, mikä pitäisi saada valmiiksi ennen joulusesongin alkua.

- Viime vuosina olemme rakentaneet eniten puurunkoisia, lasikattoisia igluja, joilla on ollut viime vuosina valtava kysyntä. Iglut rakennetaan tehdashallissa valmiiksi ja paikan päällä ne liitetään sähkö- ja vesijohtoverkkoon, kertoo Rovaniemen tehtaan johtaja Antti Kuoksa.

Kuoksan mukaan matkailurakentaminen merkitsee 70 prosenttia yhtiön kaikesta rakentamisesta. – Vaikka teemme kaikkea rakentamisen alalla, pääosa on matkailukäyttöön tulevaa puurakentamista. Matkailurakentamisessa on ollut valtava vauhti viime vuosina ja asiakkaat haluavat ekologista puurakentamista erityisesti sisustukseen. Trendi on osa Lapin matkailun markkinointia.

- Hankimme pohjoisen sahoilta puutavaran aihioina ja jatkojalostamme ne rakentamisen tarpeisiin itse. Rakennamme pääasiassa pitkästä tavarasta, liimahirttä käytetään hirsikohteissa ja kertopuuta väliseinissä. Käytämme pääasiassa nyt kuusta, koska järeän sahaukseen sopivan männyn saatavuus on sen suuresta kysynnästä johtuen rajallista.

Kuoksan mukaan yhtiön kasvu perustuu matkailun investointeihin. – Kyllä meille on jatkossakin elinehto, että matkailu kasvaa ja rakentaminen jatkuu. Matkailurakentamisessa korostuu asiakaslähtöisyys. Olemme kehittäneet ja suunnitelleet asiakkaiden kanssa uusia rakentamisen tuotteita matkailuun, koska he tuntevat matkailijoiden odotukset parhaiten.

Tavoitteena maailman suurin hirsihotelli Iso-Syötteelle

Iso-Syötteen hotellin omistajalle Juha Kuukasjärvelle puun käyttö matkailurakentamisessa on keskeinen osa pohjoisen Suomen matkailun tuotetta ja brändiä. – Pohjoisen tunnelmaan kuuluu puu. Se on paikallista ja ekologista materiaalia, mistä pidetään. Tähän asti kelohirsi on ollut pääroolissa esimerkiksi sisustuksessa. Ensi kesänä toteutetaan 40 metriä pitkään keloravintolaan johtava keloseinäinen kävelykatu.

- Hotellin laajennuksen toteutimme puurakenteisilla elementeillä, jotka valmistettiin lähistöllä olevassa elementtitehtaassa. Rakentaminen oli nopeaa ja saavutimme arkkitehtonisesti tähän haastavaan maisemaan sitä, mitä halusimme. Uusi hotelli-ravintola pyritään rakentamaan hirrestä pudasjärveläiseen tapaan.

Puurakennus lisää matkailukohteen vetovoimaa

Kuukasjärvi pitää tavoitteena maailman suurimman hirsihotellin rakentamista Iso-Syötteelle. - Olisihan sillä valtava imagohyöty ja markkinointiarvo. Ihmettelen hirsirakentajilta saamaani palautetta, minkä mukaan 3-4 kerrosta on liikaa ja osastointi vaikeaa. Ongelma on minun mielestäni pikemminkin siinä, että rakentajat ovat niin kiinni perusmalleissaan, joista poikkeaminen koetaan vaikeaksi.

- Kun me käymme esimerkiksi alppikohteissa, ihastelemme siellä puun perinteistä käyttöä. Kun meillä on puuta ja rakentamisen osaamista, sitä tulee käyttää. Puuhun liittyy myös matkailijoiden odotusarvoa, koska sillä luodaan paikan luontoa lähellä oleva tunnelma.

Kuukasjärvi muistuttaa, että myös rakennuksella voidaan lisätä matkailukohteen vetovoimaa. – Kaunis arkkitehtoninen puurakennus sopii tunturi- ja metsämaisemaan, jota varten tänne ulkomaalaiset matkailijat tulevat. Poroajelut ja muut luontoaktiviteetit kumpuavat tästä samasta luontoyhteydestä kuin rakentaminenkin.

- Matkailurakentaminen ei voi olla pelkkää grynderituotantoa. Siinä pitää olla mukana koko ajan matkailun sisältö, mitä kukin paikka tarjoaa. Parhaiten pärjäävät matkailuyritykset ovat miettineet ensin myytävän tuotteen ja palvelun ja sen ehdoilla rakennetaan.

Kuvat: Aurora Village Ivalo 


Artikkeli on osa Markku Laukkasen ja Mikko Viljakaisen toimittamaa artikkelisarjaa, joka käsittelee parhaita puualan toimintatapoja ja trendejä Suomessa. Sarjan tavoitteena on tehdä tunnetuksi suomalaisia puualan hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja, jotka lisäävät puualan kilpailukykyä ja tekevät kattavasti tunnetuksi suomalaista osaamista. Artikkelit julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Ne ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit jaetaan Puuinfon uutiskirjeinä ja ne julkaistaan puuinfo.fi- ja woodproducts.fi -internetpalveluissa.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoitettu ympäristöministeriön Puurakentamisen toimintaohjelmasta.