Olet täällä

Puun käytön uudistaja ja edelläkävijä

Leikki- ja liikuntapaikkojen rakentaja Lappset Group Oy kasvaa ja kansainvälistyy

Tuotekehittely ja kansainvälistyminen ovat rovaniemeläisen Lappset Group Oy:n nopean kasvun takana. Leikki- ja liikuntapaikkojen tuotantoon erikoistunut pian viisi vuosikymmentä toiminut perheyritys on ollut puun käytön ennakkoluuloton edelläkävijä. Yhtiö on suurimpien eurooppalaisten liikuntapaikka- ja leikkikenttävarusteita valmistavien yritysten joukossa. Lappset Oy:llä on 14 tytäryritystä ja vientiä yli 60 maahan. Tuotteita valmistetaan useassa eri maassa. 

Lappset Oy on rovaniemeläisten veljesten Antero ja Risto Ikäheimon vuonna 1970 perustama perheyritys, joka työllistää yli 400 henkilöä. Yhtiön toimitusjohtaja Tero Ylinenpää arvioi henkilömäärän kasvavan 500 henkilöön ja liikevaihdon nousevan ensi vuonna 65 miljoonasta eurosta 80 miljoonaan euroon. - Meillä on meneillään historian kovin kasvu, kun kolmessa vuodessa pystymme kaksinkertaistamaan liikevaihdon. Tämä selittyy markkinoiden vahvalla kasvulla, mutta myös sillä, että nykyisen suoritustason ylläpitämisen sijaan haemme koko ajan uusia mahdollisuuksia.

- Meidän missiomme on tuoda uusia ideoita ja inspiraatiota liikuntapaikka- ja teemapuistorakentamiseen. Kun aktivoimme ihmisiä liikkumaan, voimme kaikki paremmin huomenna.

Brändiyhteistyötä teemapuistojen rakentamisessa

Tulevaisuuteen yhtiö varautuu Ylinenpään mukaan megatrendien tunnistamisen ja niiden avaamien mahdollisuuksien kautta. - Kun kaupungistuminen jatkuu, erilaisten liikuntapaikkojen tarve kasvaa. Vaikka julkinen sektori on koko Euroopassa vaikeuksissa, lähiliikuntapaikkoja tarvitaan ja rakennetaan kaiken ikäisille. Meille tärkeän markkinan, Kiinan 5-vuotissuunnitelmassa on liikunnan edistäminen viher- ja puistoalueiden rakenteita lisäämällä.

- Vaikka meidät mielletään edelleenkin leikkikenttärakentajaksi, koemme enemmänkin olevamme kaiken ikäisten ihmisten liikuttaja ulkona ja kasvavassa määrin sisähalleissa. Me haemme uusia mahdollisuuksia nopeasti kasvavasta teemapuistoliiketoiminnasta, joissa ihmiset liikuttavat laitteita eivätkä laitteet ihmistä.

Teemapuistojen rakentaminen perustuu Ylinenpään mukaan yhteistyöhön niiden sisällöstä vastaavien teemapuisto-operaattoreiden ja brändien kanssa. - Meillä on hyviä kokemuksia brändiyhteistyöstä Rovion Angry Birdsin kanssa. Olemme mukana toiminnan suunnittelusta rakentamiseen ja asentamiseen asti. Parhaillaan asennustiimimme viimeistelevät Dallasissa ja Shanghaissa aktiviteettipuistojen kalusteita.

Teemapuistojen asiakas Merlin Entertainments on maailman toiseksi suurin elämyskohteiden operaattori, jonka kanssa yhtiöllä on sopimus useamman Pipsa Possu -teemoitetun sisäpuiston rakentamisesta suunnittelusta toteutukseen. Merlin on tunnettu myös muun muassa SEA LIFE ja Madame Tussauds -tuotemerkeistä. Lappsetin tuotteet löytyvät tulevaisuudessa maailmanlaajuisesti myös tunnetuista lasten leikkihahmoista kuten Palomies Sami, Tuomas Veturi ja Petteri Kaniini.

Puusta kestävän kehityksen brändi

Yhtiön perustajat kehittivät Ylinenpään mukaan tuotteisiin alusta alkaen tuotteiden koottavan modulaarisuuden. Se oli uutta 70-luvun markkinoilla ja toimii edelleen. - Kun markkinoilla oli tarjolla valmiita tuotteita, me pakkasimme ne paikalla koottaviksi ja loimme modulaarisuudella uuden tuotanto- ja toimitustavan. Tämä on mahdollistanut tuotteiden edelleen kehittämisen, nopean toimituksen ja räätälöinnin asiakkaan tarpeisiin.

- Olimme monessa asiassa edelläkävijöitä. Tuotevalikoima kasvoi nopeasti lasten leikkikenttäkalusteista kaiken ikäisten liikuntaa ja ulkoilua tukeviksi tuotteiksi. Liikunnan merkityksen lisäksi puuhun perustuvat tuotteet olivat ekologisia ja ympäristöystävällisiä jo silloin, kun näistä arvoista ei puhuttu mitään.

Ylinenpään mukaan kestävän kehityksen arvot ohjaavat vahvasti tuotantoa. - Tuotteillemme syntyy Lapin luonnosta brändi ja arvo, millä on suuri merkitys esimerkiksi Kiinan markkinoilla.

- Hankimme sahatavaran määrämittoihin tehtyinä aihioina, jotka jalostamme puuvalmiiksi tuoteosiksi. Tähän asti toimimme varasto-ohjautuvasti ja sen jälkeen tilausten pohjalta, kuvailee Ylinenpää tuotantoprosessia.

Yhtiöllä on myös omaa suunnittelu- ja tuotekehitysosaamista. - Alkuun tuotteet olivat yksinkertaisia. Insinööripuu, 3D-mallinnus ja uusi valmistusteknologia mahdollistavat nyt monimutkaisten komponenttien ja rakenteiden toteuttamisen.

- Rakenteiden ja tuotteiden turvallisuus on jokaisen vaiheen lähtökohtana. Kaikki lähtee tuotteen turvallisuustekijät huomioivasta valmistuksesta ja asennuksesta. Käytämme omia asennustiimejä, mutta myös koulutettuja sopimusurakoitsijoita.

Puutuotteet täyttävät kestävyyden kriteerit

Ylinenpään mukaan rinnakkaisten sertifiointimallien vertailussa ei ole enää aiheetonta kilpailua kahden mallin välillä. - EU:n julkisten hankintojen laki ei myöskään salli protektionistisia kilpailun rajoituksia, joihin olemme törmänneet ja joutuneet hakemaan niihin muutoksia oikeusteitse.

- Julkisissa hankinnoissa tulisi suosia tulevaisuudessa uusiutuvia materiaaleja nykyistä vahvemmin. Meillä on kiertotalouden toteuttamiseen liittyvät tavoitteet korkealla ja noudatamme niitä valmistuksessa pilkuntarkasti.

Yhtiö on tehnyt Ylinenpään mukaan VTT:n kanssa selvitys- ja tutkimustyötä eri puulajien ja kyllästysvaihtoehtojen välillä. - Nyt käytetylle kuparikyllästykselle ei ole vaihtoehtoja. Selvitimme tuotteiden koko elinkaaren vaikutuksia alkaen kuljetuksista, valmistuksen aikaisista valumista ja päästöistä elinkaaren loppuun asti. Tämä osoitti, että kyllästys toi kolminkertaisen elinkaaren, mutta sen osuus päästöistä oli vähäinen.

- Nykyisenkaltaisen puun kyllästämisen kieltäminen johtaisi siihen, että joutuisimme tuomaan esimerkiksi Etelä-Amerikasta puulajeja, joita ei tarvitse käsitellä. Miten tällaiset kuljetukset voisivat olla kestävän kehityksen mukaisia, kysyy Ylinenpää.

Suomessa ymmärretään ekologisuus Ylinenpään mukaan oikein. – Olisi aika vaikea saada aikaan vaikkapa liikuntavarusteita hankkivassa kunnassa ratkaisu, jonka mukaan ei voitaisi käyttää kotimaista kyllästettyä materiaalia, vaan puu pitäisi laivata ulkomailta.  

- Vaikka metalliosien osuus tuotteesta on vain kymmenen prosentin luokkaa, ne tuottavat enemmän päästöjä kuin puu, vaikka sen osuus on 90 prosenttia tuotteessa. Ympäristön kannalta olemme erittäin kestävä tuote. Tässä kestävyyskeskustelussa on suuria maakohtaisia eroja, kun eri maissa käytetään erilaisia kriteerejä sen mittaamiseen. Vähähiilisyyden tavoittelemisessa tulee tietysti hyödyntää läheltä hankittuja materiaaleja.

Tavoitteena tuotteiden pitkä elinkaari

Ylinenpään mukaan Lappset Oy:n toiminnassa kyse on palveluliiketoiminnasta, jossa vastuuta kannetaan läpi tuotteen elinkaaren. -Meidän toimintatapaamme kuuluu myös se, että emme väkisin tyrkytä uusia laitteita, jos näemme saneerauksen tuottavan käyttöarvoltaan saman lopputuloksen. Kun vaihdamme rakenteiden vanhoja osia uusiin, parannamme niiden turvallisuutta ja uusimme värimaailmaa, jatkamme tuotteiden elinkaarta monilla vuosilla kohtuullisilla kustannuksilla. - Tällä on suuri merkitys varsinkin pohjoismaissa. Esimerkiksi Suomessa on kuusi tuhatta piha- ja puistorakennekohdetta säännöllisen tarkastus- ja huoltotoiminnan piirissä.

Lappset Group Oy on rovaniemeläinen leikkipaikka- ja liikuntapaikkavälinevalmistaja. Lappsetin tuotevalikoimaan kuuluu leikki- ja liikuntapaikkavälineiden lisäksi myös teemapuistojen, pihojen, puistojen, ja katujen kalusteita.

Lappset Oy valmistaa tuotteita useassa eri maassa. Sillä on 14 tytäryritystä ja vientiä yli 60 maahan. Yhtiö työllistää tänä vuonna noin 400 henkilöä ja sen liikevaihdon ennustetaan kasvavan noin 65 miljoonan euroon. Perheyrityksen hallituksen puheenjohtajana toimii Johanna Ikäheimo.


Artikkeli on osa Markku Laukkasen ja Mikko Viljakaisen toimittamaa artikkelisarjaa, joka käsittelee parhaita puualan toimintatapoja ja trendejä Suomessa. Sarjan tavoitteena on tehdä tunnetuksi suomalaisia puualan hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja, jotka lisäävät puualan kilpailukykyä ja tekevät kattavasti tunnetuksi suomalaista osaamista. Artikkelit julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Ne ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit jaetaan Puuinfon uutiskirjeinä ja ne julkaistaan puuinfo.fi- ja woodproducts.fi -internetpalveluissa.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoitettu ympäristöministeriön Puurakentamisen toimintaohjelmasta.