Olet täällä

Puun antibakteerisuutta tulisi hyödyntää rakentamisessa

Kosteuden sitomiskyky, myönteiset akustiset ominaisuudet ja lämmönjohtavuus ovat tunnettuja puun ominaisuuksia. Nyt tutkijoita kiinnostaa puun antibakteerisuus. Siitä on saatu viitteitä leikkuulautojen vertailussa, jossa puisen leikkuulaudan on todettu hylkivän bakteereita paremmin kuin esimerkiksi muovinen lauta.

- Monissa materiaaleissa on haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, niin sanottuja VOC- (Volatile Organic Compunds) yhdisteitä, joita pidetään terveysriskeinä. Puusta haihtuvilla yhdisteillä on todettu olevan jonkin verran antibakteerisia vaikutuksia. Puun monesta yhdisteestä syntyvä tuoksu onkin tutkimusten mukaan haitallinen bakteereille eikä ihmisille, sanoo aiheesta väitellyt Tiina Vainio-Kaila.

Vainio-Kaila on tutkimuksissaan vertaillut, miten bakteerit viihtyvät käsittelemättömillä puupinnoilla verrattuna hygieeniseksi miellettyyn lasipintaan. - Kun eri pinnoilla kasvaneiden bakteerikasvustojen määriä vertailtiin laboratorion kasvatusalustoilta, sekä koli- että listeriabakteerit kuolivat vähitellen puupinnalla, mutta säilyivät hengissä pidempään verrokkina toimineella lasilevyllä.

- Puun uuteaineiden todettiin olevan kohtuullisen tehokkaita myös sairaalabakteereita vastaan. Voidaan todeta, että puupinnat ja monet puussa esiintyvät yhdisteet ovat antibakteerisia, ja mänty on hieman kuusta antibakteerisempaa. On havaittu, että monet puun kymmenistä eri uuteaineista ovat antibakteerisia, kuituja yhteen sitova ligniini on antibakteerista ja puun pinta kuivuu nopeasti bakteereille epäedullisen kuivaksi.  

Vainio-Kaila muistuttaa, että puun hyvinvointivaikutusten tutkimus on ylipäätään vähäistä. Esimerkiksi puukerrostaloissa tehdyt asukaskyselyt osoittavat, että puun tuoksusta ei valiteta, eikä puutalo allergisoi asukkaita samalla tavalla kuin monet muut materiaalit.

Vainio-Kailan mukaan puun antibakteerisuuden taustalla ei olekaan yksi aine, vaan monista aineista koostuva hyvin toimiva kokonaisuus. - Jos meillä on mahdollisuus hidastaa sairaalabakteerien leviämistä terveydenhuollossa, niin se kannattaa materiaalien avulla tehdä.  Nyt kun puun antibakteerisuuden tutkimus on saatu käyntiin, kannattaisi puun antibakteerisuuden vaikutuksia sairaaloiden ja päiväkotien rakentamisen materiaaleissa tutkia kunnolla.

Puun antibakteerisuuden hyödyntämisessä on olemassa jo joitakin käytännön sovelluksia. - Esimerkiksi saksalaisyritys Wilms HygieneHoltz valmistaa puusta erilaisia hygieniatuotteita, ihovoiteista antibakteerisiin mattoihin ja leikkuulautoihin. He ovat parantaneet puun luontaisia antibakteerisia ominaisuuksia tuotteissaan vielä eteenpäin. Suomessa on yritys, joka tuonut markkinoille antibakteerisen pihkasalvan.

Vainio-Kaila muistuttaa, että kaikilla puun osilla on lääketieteellistä käyttöä. - Jos julkisten tilojen kosketuspinnoissa voidaan käyttää antibakteerisia materiaaleja, vähennämme käsien kautta tapahtuvien erilaisten tarttuvien tautien leviämistä. Antibakteerisuudesta voidaan kehittää paljon oivalluksia ja niihin perustuvia käytännön sovelluksia. Siinä on vain mielikuvitus rajana. 


Lue lisää Tiina Vainio-Kailan tutkimuksesta.


Artikkeli on osa Markku Laukkasen ja Mikko Viljakaisen toimittamaa artikkelisarjaa, joka käsittelee parhaita puualan toimintatapoja ja trendejä Suomessa. Sarjan tavoitteena on tehdä tunnetuksi suomalaisia puualan hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja, jotka lisäävät puualan kilpailukykyä ja tekevät kattavasti tunnetuksi suomalaista osaamista. Artikkelit julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Ne ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit jaetaan Puuinfon uutiskirjeinä ja ne julkaistaan puuinfo.fi- ja woodproducts.fi -internetpalveluissa.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoitettu ympäristöministeriön Puurakentamisen toimintaohjelmasta.