Olet täällä

Puumerkki hakee kasvua teollisesta puurakentamisesta

Puumerkki elää muutoksen ja vahvan kasvun aikaa. Marraskuussa 2017 Stora Enso myi puupohjaisten rakennusmateriaalien valmistajan ja puutavaran tukkukaupan Puumerkin ruotsalaiselle sijoitusyhtiö Mimir Investille. Kauppaan kuului Suomessa toimiva Puumerkki Oy ja Virossa toimiva Puumerkki AS. Tämän vuoden heinäkuun alussa sama sijoitusyhtiö osti Koskisen-konsernilta taloteollisuuden toiminnot. Liiketoimintakauppa sisälsi taloteollisuuden tuotantoyksikön Vierumäellä, ristikkotuotannon Järvelässä sekä väli- ja yläpohjaelementtituotannon Mäntsälässä. Taloteollisuus jatkaa Oiva Wood Solutions nimisenä uutena yhtiönä.

Valmiita tuotteita, palvelukokonaisuuksia ja tarinoita puutavarakauppaan

Puumerkin konserninjohtajana keväällä aloittanut Jarmo Puputti halusi tehdä haastattelun Helsingin kauppatorin liepeillä sijaitsevan Allas Seapoolin terassille, jonka puutavaran Puumerkki oli toimittanut. – Tämä edustaa modernia ja uutta urbaania puurakentamista. Tämä on keskellä kaupunkia, tämä on kaupunkilaisten yhteistä tilaa, jossa haetaan luonnonläheisyyttä, täällä on terassit ja altaat.

- Tässä kohteessa on valtava määrä hyvin teknisiä puutuotteita kuten palosuojattuja ulkoverhoustuotteita. Puu on hyvin nykyaikainen materiaali ja mahdollistaa tällaisen elävän kaupunkirakenteen kehittämisen, kytkee suomalaisuuden ja kaupunkilaisuuden juuriimme sekä metsään. Kohde on huomioitu laajasti myös kansainvälisesti.

Puutavaran tukkukauppiaan roolina on Puputin mielestä ollut hankkeessa tarjota lisäarvoa sekä asiakkaille että tavarantoimittajille. – Meidän täytyy myydä ensiluokkaisia tuotteita ja lisäarvoa sekä rakentaa kilpailukykyisesti kokonaisia ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin. Tavoitteena on, että olemme tehokkain ja laadukkain sekä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kannalta arvostetuin toimija alalla.

- Kyse ei ole enää siitä, kuka saa puutavarakaupassa eniten motteja toimitettua. Meidän täytyy pystyä toimittamaan asiantuntevuutta ja palvelua sekä yhdistämään pirstaloituvaa kysyntää isommiksi virroiksi. Asiakkaat haluavat pitkälle jalostettuja valmiita tuotteita sekä tarinoita ja vastuullisuutta puutavaran alkuperästä. Näistä koostuu tämän päivän lisäarvo puutavarakauppaan.

Puputin mukaan nopeus, reaktiokyky ja mahdollisuus tuottaa mahdollisimman nopeita palvelukonsepteja asiakkaalle ratkaisee menestyksen. – Ne, jotka ovat nopeimpia sopeutumaan muutokseen, ovat myös vahvimpia tulevaisuudessa. Täytyy uskaltaa kyseenalaistaa vanhoja toimintatapoja, mutta kuitenkin täytyy pystyä rakentamaan perinteen päälle. Se että Suomen metsissä kasvaa huikea monialaiseen jalostukseen soveltuva raaka-aine, ei ole muuttunut miksikään.

Puutavaran tukkukauppa ja teollinen puurakentaminen tuovat synergiaa

Koskisen taloteollisuuden hankintaa tulee tulkita Puputin mielestä siten, että omistaja uskoo suomalaiseen puuteollisuuteen, puurakentamiseen ja puuhun materiaalina. – Uusi omistaja uskoo myös siihen, että tuomalla asioita yhteen rakennetaan uutta kyvykkyyttä ja uusia mahdollisuuksia. Sekä asiakkaat että henkilökunta näkevät, että Puumerkki on entistä mielenkiintoisempi kokonaisuus. Pystymme nyt toimimaan tukkukauppiaana kahteen suuntaa. Myymme materiaalia ja raaka-aineita Oivan puolelle ja Oivasta löytyy tuotteita ja ratkaisuja, joita on pystytty myymään edelleen.

- Taloteollisuuden kauppa toi lisää osaamista ja ymmärrystä teollisen puurakentamisen tarpeisiin.  Omistaja näki tämän kokonaisuuden tuovan synergiaa ja liittää nämä samaan kokonaisuuteen. Puumerkissä uskotaan vahvasti puun tulevaisuuteen, sen kasvavaan merkitykseen ja kysynnän kasvuun rakentamisessa. Haluamme olla aktiivisia pelaajia tässä kentässä. Meillä on paljon toimintavapautta ja tietenkin tavoitteita uuden liiketoiminnan kehittämiseen, jossa hyödynnetään tätä uutta kokonaisuutta parhaalla mahdollisella tavalla.

Puputti arvioi, että Puumerkissä pyritään rakentamaan kumppanuuksia ja hakemaan yhteistyöstä kustannushyötyjä. – Vaikka yrityskaupat ovat aina tällaisia tartutaan tilaisuuteen -tyyppisiä juttuja, niin me haluamme kehittää kokonaisuutta. Puumerkin täytyy hankkia puuhun liittyvää ymmärrystä, osaamista ja hankkia partnereita. Viime kädessä kuluttajat, puuta käyttävä teollisuus ja rakennusteollisuus ratkaisevat menestyksen omilla valinnoillaan.

- Kun ilmastomuutoksen hidastamisen keinoksi tarvitaan uusiutuvia, vähähiilisiä rakentamisen materiaaleja, puurakentaminen on yksi kantava voima tässä. Puumateriaali itsessään ei ole ainoa autuaaksi tekevä. Toimialan pitäisi mielestäni vielä herkemmin kuunnella sitä, mitä kuluttajat haluavat eikä yrittää valistaa kuluttajia omista teollisista lähtökohdista käsin.

Ympäristötrendit kasvattavat puurakentamista

Puputti muistuttaa, että osa kestävän kehityksen politiikkaa on luonnon monimuotoisuuden suojeleminen. -Tässä täytyy puutoimialan ymmärtää seuraavan tason vaatimuksia, mitä tulee näiden sertifikaattien päälle. Kannattaa miettiä, mitä yleisissä trendeissä on sellaista, mitä kannattaa ottaa huomioon omassa toiminnassa. Meidän tulee olla askeleen pidemmällä ja ymmärtää, mihin ihmiset hakevat vastauksia. Hyviä esimerkkejä löytyy kunnista, joissa kuntalaisten aloitteellisuuden kautta valitaan puu koulujen ja päiväkotien rakentamiseen.

- Itse uskon että poliittisilla päätöksillä ja säädösohjauksella kannattaa tukea puurakentamisen kasvua. Kun tavoitteena on fossiilisten raaka-aineiden käytön vähentäminen, tavoitteiden kannalta kannattaa tukea uusiutuvien kierrätettävien materiaalien käyttöä. Mutta on hyvä muistaa, että tämä ei voi olla pelkästään poliittista ohjausta, vaan yritysten pitää olla aktiivisesti edistämässä näitä asioita.

Puputti arvioi puurakentamisen ja tuoteosien markkinan kasvuun tulevina vuosina. – Uskon, että tämän osaamisen kehittymisen kautta meille tulee myös lisääntyneitä vientimahdollisuuksia. Suomen vahvuuksia ovat monialainen ympäristöosaaminen ja ympäristöteknologia, kierrätettävyys, kiertotalous ja kestävien uusien raaka-aineiden hyödyntäminen sekä uusiutuvan energian hyödyntäminen. Nämä kaikki trendit tukevat puurakentamista ja laajemminkin metsäteollisuutta.

Suomen lisäksi Puumerkillä on toimintaa Baltiassa, Latviassa myyntikonttori ja Virossa kaksi terminaalia. - Me osallistumme meidän asiakkaiden kautta vientitoimituksiin erityisesti pohjoisessa Ruotsiin ja Norjaan. Tuomme jonkun verran raaka-ainetta Venäjältä ja meillä on omaa maahantuontia tietyissä tuoteryhmissä. Tämä ole pelkästään suomalaista liiketoiminta, vaan haluamme nähdä mahdollisuuksia myös Suomen rajojen ulkopuolella. 

- Viennin haasteena on tietysti kuljetus. Mutta kun viemme pitkälle jalostettuja lopputuotteita ja ratkaisuja, logististen kustannusten merkitys vähenee. Silloin korostuvat tuote, laatu ja osaaminen.

 

Artikkelipalvelu / Markku Laukkanen

Lisätietoja: Jarmo Puputti, toimitusjohtaja, Puumerkki, 050 352 8740, jarmo.puputti@puumerkki.comKohdekuvat:
Allas Sea Pool, Marko Huttunen
Mansikkalan koulu, Forecon Oy  Tuomas Laitinen