Olet täällä

Puumerkin Panu Miettinen: Rakentamisen rahoituksen turvaaminen parasta elvytystä

Vähittäiskauppaa, teollisuutta ja ammattirakentajia palvelevan Puumerkki-konsernin uutena toimitusjohtajana vuoden alussa aloittanut Panu Miettinen toivoo nyt toimenpiteitä, joilla luottamus rakentamisen tulevaisuuteen turvataan.

Luottovakuutusten turvaaminen, ARAn rakentamisen rahoitusvaltuuksien kasvattaminen ja muun julkisen sektorin kuten kuntien rakentaminen kitkisivät Miettisen mukaan tulevaisuuden epävarmuutta.

- Nyt kun koronaepidemia on tuonut shokin kysyntään ja rajun laskun talouden luottamukseen, on vaikea arvioida, milloin se palautuu. Kun rakentamisen pitkä arvoketju pyörittää monen toimijan taloutta ja työllisyyttä, olisi tärkeä palauttaa kuluttajien luottamus pitämällä rakentamisen pyörät pyörimässä, arvioi Miettinen.

Pahimpana pelkona Miettinen pitää rakentamisen kohteiden sulkemista keskeneräisinä pandemian takia.

- Kun on työvoimaa ja materiaalitoimitukset toimivat, on toivottavaa, että kohteet viedään maaliin mahdollisimman nopeasti.

Mahdollisen toisen aallon ja pandemian jälkeisen ajan suurimpana haasteena Miettinen pitää rahoituksen löytymistä asuntorakentamisen hankkeisiin.

- Kun asuntosijoittajat ovat nyt markkinoilta pois ja luottovakuuttajat ovat jo kärsineet koronan vaikutuksista, mistä löytyvät investoijat. Parasta pandemian jälkeistä elvytystä olisivat investoinnit julkiseen infra- ja asuntorakentamisen.

Rakentamisen toimintatapoja uudistettava

Talousjohtajana, liikkeenjohdon konsulttina ja yrittäjänä toiminut Miettinen on kevään aikana keventänyt Puumerkin yritysrakennetta ja tehostanut toimintoja.

- Toimintojen tehostaminen koskee myös puurakentamisen tuoteosia valmistavaa Puumerkin sisaryritystä Oiva Wood Solutions -yhtiötä, missä on niin ikään kevennetty rakenteita ja tehty investointipäätöksiä muun muassa uuteen automaattisahaan. Keskitämme toimintoja nyt Vierumäelle, minne rakennetaan koko Etelä-Suomen rakentamisen markkinaa palveleva Hub-terminaali, sanoo Miettinen

- Odotamme tulevaisuudessa kasvua puutavarakaupalle ja ratkaisuille puurakentamiseen. Haluamme olla mukana siinä kasvussa uudistamassa toimintatapoja ja tuottamassa lisäarvoa asiakkaille. Puurakentamisen kasvun edistäminen sopii myös vihreän talouden kasvun tavoitteisiin.

Miettisen mukaan Puumerkissä varaudutaan tulevaisuuden kysyntään kehittämällä uusia tuotteita, palveluita ja ratkaisuja.

- Kun uudistamme teollisella esivalmistuksella rakentamisen toimintatapoja osana rakentamisen ekosysteemiä, siitä hyötyvät kaikki. Puumerkin puutavaran tukkukaupan ja rakentamisen tuoteosia valmistavan Oiva Wood Solutions –yhtiön synergiat tukevat toisiaan. Nyt pystymme tuottamaan uutta lisäarvoa asiakkaille paketoimalla puurakentamisen tuoteosien suunnittelun, valmistuksen, toimituksen ja asennuksen rakentamisen kokonaisratkaisuiksi.

- Vuoden ensimmäinen neljännes on ollut puutavarakaupalle hyvä, koska leudon talven takia rakentaminen pyöri täysillä. Myös vähittäiskauppa on vetänyt hyvin, mikä selittynee sillä, että nyt ihmisillä on lomautusten tai karanteenin takia aikaa nikkaroida.

Kaikkia materiaaleja käyttävässä hybridirakentamisessa voittavat kaikki

Miettisen mukaan Puumerkki on rakentamassa sähköisiä palveluita kuluttaja-asiakkaiden lisäksi myös rakentamisen ammattilaisille.

- Vähittäiskauppa tullee hyödyntämään verkkokauppaa ensimmäisenä, rakennusliikkeiden toimiessa pääosin vielä perinteisin tavoin. Uskon, että pandemia nopeuttaa myös ammattilaisten verkkokauppaan siirtymistä.

- Rakentaminen kokonaisuudessaan ja puurakentaminen sen osana on parasta mahdollista elvyttämistä. Iso trendi tukee puun käytön kasvua, minkä myötä rakentamista voidaan luotsata kestävämpään suuntaan.

Vaikka puu elinkaaritarkastelussa on vähähiilisempi muihin materiaaleihin nähden, Miettinen puhuu hybridirakentamisen puolesta.

- Sen sijaan, että kaikki materiaalit puhuisivat omasta puolestaan, tulisi kehittää rakentamisen tuoteosiin teollisesti valmistettuja hybridiratkaisuja, koska kaikkia tarvitaan. Se on win-win-tilanne kaikille.

- Rakennusalan on vaikea hyväksyä puurakentamista, koska se uudistaa rakentamisen toimintatapoja. Teollinen puurakentaminen perustuu teollisesti valmistettuihin tuoteosiin eikä nykyiseen paikalla rakentamisen valtavirtaan. Esivalmistetut moduulit ja elementit edustavat rakentamisen uusia innovaatioita ja ratkaisuja, mitkä tuovat tehokkuutta rakentamiseen. Tämä kokonaisuus olisi hyvä nähdä, sen sijaan että projektit kilpailutetaan sarana- ja ruuvitasolla, muistuttaa Miettinen.

Markku Laukkanen ja Mikko Viljakainen


Artikkeli on osa Ympäristöministeriön Puurakentamisen toimenpideohjelman rahoittamaa ja Puuinfon toimittamaa artikkelisarjaa, jossa esitellään suomalaisten puualan ja puurakentamisen parissa toimivien yritysten toimintaa ja näkemyksiä.