Olet täällä

Puukerrostalojen markkinaosuus kasvoi vuonna 2013

Rakennusmarkkinoilla ei kokonaisuutena ole kasvuodotuksia kuluvanakaan vuonna. Markkinat kehittyvät kuitenkin eri lailla eri sektoreilla. Uusien asuntojen rakentaminen vähenee, mutta uusia toimitiloja rakennetaan viime vuotta vilkkaammin ja korjausrakentamisessa kasvu jatkuu. Tiukassa markkinatilanteessa käydään kovaa kamppailua eri runko- ja julkisivumateriaalien kesken. Puurakentamisen kehitystyö on ollut aktiivista ja sitä on tuettu valtion toimesta pitkään. Nyt työ alkaa näkyä tuoreissa rakentamisen materiaalijakaumaa koskevissa tiedoissa. Alustavien rakennuslupatietojen mukaan puu pärjäsi vuonna 2013 muita materiaaleja paremmin kerros-, toimisto- ja kokoontumisrakennusten runkomateriaalina.
 
Puun rooli koko uudistalonrakentamisessa on heikentynyt viime vuosina ja myös vuonna 2013, kun puurakennusten vahvoilla alueilla omakotitaloissa ja vapaa-ajan asunnoissa rakentaminen on vähentynyt keskimääräistä enemmän. Voittaja kokonaistasolla oli viime vuonna teräs, joka kasvatti
rooliaan liike- ja maatalousrakennuksissa. Betoni piti asemansa ennallaan. Koko uudisrakentamissa puu on markkinajohtaja julkisivumateriaalina ja betoni runkomateriaalina.
 
Yksittäisissä rakennustyypeissä puurunkoisten osuus kehittyi viime vuonna keskimääräistä myönteisemmin kerrostaloissa, toimistorakennuksissa ja kokoontumisrakennuksissa. Keskimääräistä heikompi kehitys puulla oli liike- ja opetus- ja teollisuusrakennuksissa.
 
Puukerrostalojen kehittämiseen on panostettu reippaasti viime vuosina. Panostus alkaa näkyä. Puurunkoisille kerrostaloille myönnettyjen rakennuslupien määrä vuonna 2013 kasvoi edellisvuodesta puolitoistakertaiseksi samalla kun kerrostaloluvat kaikkiaan vähenivät lähes 20 prosenttia. Noinkin
suuri kasvu on mahdollinen, kun puurunkoisten osuus on pieni. Viime vuonna rakennuslupa myönnettiin lähes 750 puukerrostaloasunnolle, kun edellisvuosien taso on ollut 400…500 kpl. Puun markkinaosuus nousi 2,5 prosentin tasolta reiluun 4,5 prosenttiin vuonna 2013. Kaikkiaan luvan sai viime vuonna vajaa 16 000 kerrostaloasuntoa. Ruotsissa puukerrostaloasuntojen markkinaosuus on viimeisen 5 vuoden aikana vaihdellut 10 prosentin molemmin puolin ja niitä on valmistunut n. 1000 kpl vuodessa.
 
Kasvavat markkinat rakentamisessa ovat rakennusten korjaamisessa ja uudistamisessa. Asuinrakentamisessa korjaamiseen käytetään enemmän rahaa kuin uusien asuntojen rakentamiseen. Useimmista puutuotteista käytetään korjausrakentamisessa merkittävä osa ja markkinoille on tiedossa kasvua jatkossakin. Puutuotteilla on korjausrakentamisessa suurempi rooli kuin uudisrakentamisessa ja puualan tuleekin panostaa roolin edelleen kehittämiseen. Mahdollisuuksia on enemmän kuin kilpailluilla ja vähemmän kasvavilla uudisrakentamisen markkinoilla. Kaikkien materiaalien näkökulmasta keskeistä on jalostusasteen nostaminen ja ratkaisujen tarjoaminen asiakkaille. Yhä pidemmälle jalostettuja tuotteita ja kokonaisuuksia niin uudis- kuin korjausrakentamiseen. Erityisesti korjauspuolella lisähaastetta tulee asiakaslähtöisyydestä, palvelusta ja rakennusajan lyhentämisestä.
 
Johtava neuvonantaja Pekka Pajakkala Forecon Oy:stä puhui puun käytön roolista ja näkymistä rakentamisessa Puuteollisuusyrittäjät ry:n ja Suomen Sahat ry:n Sidosryhmäpäivässä Helsingissä 8.4.2014.
 
……………………………………………………………………………………………………………….
Forecon Oy on VTT-taustainen yritys, joka jatkaa VTT:ssä tehtyä rakennusmarkkinoiden analysointi- ja ennakointitoimintaa ja on mm. EUROCONSTRUCT-asiantuntijaverkoston Suomen jäsen.
 
Lisätietoja: Pekka Pajakkala, 0400 476 249, pekka.pajakkala@forecon.fi