Olet täällä

Puukerrostaloista vientimenestys

Viron Tartossa toimiva Kodumaja on kasvanut erääksi Euroopan suurimmista puuelementtitalojen valmistajaksi. Yhtiö rakentaa vuodessa noin 550 puurakenteisiin tilaelementteihin perustuvaa asuntoa, joista pääosa eli 80 prosenttia menee vientiin Norjaan. Kaksi vuosikymmentä toimineen yrityksen markkinoinnista ja myynnistä vastaava johtaja Andrus Leppik vertaa puurakennusten elementtien tuotantoa autotehtaan tuotantolinjastoon, jossa kokoonpano tapahtuu tehdastiloissa täsmällisesti ja nopeasti. Elementtien valmiusaste sisustuksineen on tehtaalta lähdettäessä 95 prosenttia. Pääosa Kodumajan rakentamiseen käyttämästä puutuotteista tulee suomalaisyrityksistä.

-Kilpailukykymme tulee nopeudesta ja puurakentamisen keveydestä. Siksi teollinen esivalmistus on rakentamisessa ainoa mahdollisuus. Me olemme kehittäneet puurakentamisen järjestelmän, joka on edistyneempi ja tehokkaampi kuin muihin materiaaleihin perustuva rakentaminen, sanoo Leppik.

Keskeinen osa Kodumajan kilpailukykyä on sen kehittämä tehokas tuotantoprosessi, joka on helposti kontrolloitavissa kuivissa sisätiloissa. Tehokas rakentamisen metodi ja teknologia mahdollistavat lyhyen rakentamisen ajan alhaisilla kustannuksilla. Kun työ etenee samanaikaisesti kaikissa vaiheissa autoteollisuuden tapaan, tehdastuotanto mahdollistaa työvoiman tehokkaan käytön. - Meillä ei mene aikaa työmaan sisäisiin siirtymiin, tavaroiden hakemisiin tai sään suojaukseen, vaan työntekijä voi keskittyä koko ajan omaan tekemiseensä. Hyvät työolot houkuttelevat töihin ammattitaitoisen ja hyvän henkilöstön.

Leppikin mukaan tilaelementteihin perustuva rakentaminen on paljon nopeampaa, laatu parempaa ja rakennusten muuntokelpoisuus tuo uutta lisäarvoa rakentamiseen. Yhteen asuntoon menee keskimäärin kaksi tilaelementtiä. - Emme käytä robotteja emmekä automaatiota, vaan ammattilaisia työntekijöinä. Sen sijaan että timpurit, sähkö- ja putkimiehet menisivät rakennustyömaalle töihin, he tulevat tänne tehtaalle ja tekevät asennuksensa täällä.

-Olemme saavuttaneet korkean laatutason, säästämme rakentamisessa aikaa ja sen myötä rahaa. Jos perinteisellä tavalla rakennettuna 1500 neliön ja noin 20 huoneiston kokoisen talon rakentaminen vie 15 kuukautta, me tarvitsemme puolet tuosta ajasta, vertailee Leppik.

Globaali talouskriisi 2008 iski myös Kodumajaan, joka vastasi kriisiin kovalla kulukuurilla ja pääsi nousuun heti seuraavana vuonna. - Katsoimme hallinnon sekä koko tuotannon tehokkuuden ja tulimme ulos kriisistä entistä vahvempana ja kilpailukykyisempänä.

Vienti perustuu korkean valmiusasteen tuotteeseen

Kodumajan toiminta alkoi Tartossa vuonna 1995 pientalotuotannolla, mutta yhtiö aloitti jo seuraavana vuonna pientaloviennin Saksaan ja Ranskaan.- Ymmärsimme nopeasti että Viron kotimarkkina on liian pieni, täytyy olla kansainvälinen ja tähdätä vientiin. Teimme puuelementeistä Norjaan vuonna 1997 ensimmäisen 40 asunnon kerrostaloprojektin, josta tuli menestys ja läpimurto, sanoo myynnistä ja markkinoinnista tuolloin vastannut Leppik.

-Vientitoiminnassa on tunnettava vientimaan rakentamisen säädökset ja toimittava niiden mukaan. Kun säädökset ovat hyvin erilaisia kussakin maassa, ne on selvitettävä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa, käännämme ne koko meidän organisaatiolle ja rakennamme niiden mukaan, kuvailee Leppik.

Leppikin mukaan yhtiö tekee yhteistyöpooleja rakennusyhtiöiden kanssa ja vaihtaa kokemuksia ja käytänteitä projektin aikana. -Arkkitehtien on tietysti otettava huomioon modulointi talojen suunnittelussa, vaikka sen asettamat rajoitteet ovat vähäisiä moduloinnista saatavien hyötyjen rinnalla. Kaikki rakennusta koskevat päätökset on tehtävä ennen kuin ryhdymme tuotantoon, koska muutokset kesken prosessin maksavat.

Puukerrostalot kestävät Jäämeren kovat sääolot

Yhtiössä on suunnitteluinsinöörejä, joiden päätyö on hankkia tietoa vientimaan paikallisista oloista ja säädöksistä. Yhtiön työkieli on englanti ja joka kohteeseen haetaan kohdemaasta kumppaniyhtiö, joka vastaa teknisistä ratkaisuista ja on vastuussa suunnittelusta.

-Me vastaamme omasta työstämme ja paikalliset yhteistyökumppanit kokonaisuudesta paikallisille viranomaisille. Räätälöimme joka kohteen erikseen asettamalla kohteeseen alusta alkaen oman tiimin. Tartossa oleva arkkitehti ei voi suunnitella taloa Pohjois-Norjaan tai Kööpenhaminaan, kyllä sen on oltava paikallinen, muistuttaa Leppik.

Leppik pitää viennin edellytyksenä hyvää kohdemaan rakennusmääräykset ja standardit huomioon ottavaa suunnittelua, vientimaan teknisten rakenneratkaisujen hallitsemista, valmista tuotetta ja oikea-aikaista toimitusta. Valmiiden tilaelementtien pääkuljetusmuotona on laivaus Viron satamista ja osin rekkakuljetukset Keski-Eurooppaan.

-Vaikka kuljetus tuo lisäkuluna viidestäkymmenestä sataan euroa neliöltä, olemme siitä huolimatta erittäin kilpailukykyisiä kaikilla markkinoilla, huomauttaa Leppik. Kun tuotteen valmiusaste on korkea, sen kuljettaminenkin on perusteltua.  Elementit kestävät kuljetuksen, koska ne ovat rakenteeltaan vahvoja ja niissä on hyvät materiaalit.

Yhtiö rakentaa Pohjois-Norjaan öljy-ja kaasuteollisuuden, armeijan ja opiskelijoiden asuntoja. -Talot rakennetaan Jäämeren rannalle erittäin vaativiin sääoloihin ja olemme jo osoittaneet puurakentamisen pärjäävän siellä hyvin. Käsittelemme ulkoseinät glasuurilla, josta meillä on hyviä säänkestokokemuksia.

Puurakentamisen markkinaodotukset korkealla

Kodumaja ei tuota itse käyttämiään puutuotteita tai rakentamisen komponentteja, vaan hankkii ne pääasiassa suomalaisilta puutuotealan toimittajilta. -Suomalaisilla puualan yrityksillä on kokemusta puutuotteiden laadun hallinnasta, insinööripuusta, valmiista välipohjista, määrämittaisista tuotteista, oikea-aikaista toimituksista, määristä ja hinnasta, vakuuttaa Leppik.

Leppik pitää puurakentamisen markkinaodotuksia korkealla Euroopassa, myös Suomessa, vaikka yhtiö ei toistaiseksi Suomen markkinoilla rakennakaan. Leppik uskoo, että Suomessakin puukerrostalorakentamisen osuus nousee Ruotsin 15 prosentin tasolle lähivuosina. - Asukkaiden silmissä ympäristötekijät ovat kasvussa ja aletaan vaatia uusituvia materiaaleja rakentajilta. Vaikka rakentajien focus olisikin muualla, tämä asukkaiden odotusarvo on otettava huomioon. Asumisen ekologinen debatti vahvistuu, kun asukkaat haluavat asua paremmissa ja terveellisimmissä taloissa sekä arkkitehtonisesti ja esteettisesti kauniissa miljöissä. Tässä rakentamisessa haluamme olla mukana, mahdollisesti myös Suomessa.

-Kun rakennetaan clean-building -konseptin mukaisella tavalla, tuotantoja on helpompi hallita tehdasoloissa kuin perinteisin menetelmin ulkona, muistuttaa Leppik. Myös materiaalikeskustelu tulee vääjäämättä rakentamiseen, koska ihmiset haluavat hyvän sisäilman taloja.

Poliittisilta päättäjiltä Leppik vaatii parempaa säätelyä sekä avoimia ja reiluja kilpailuolosuhteita muiden materiaalien kanssa. - Kun puulta vaaditaan esimerkiksi palomääräyksissä enemmän, se merkitsee aina lisäkustannuksia puurakentamiseen.

 

Artikkelipalvelu Markku Laukkanen

Lisätietoja: Andrus Leppik, 372 7 385999, andrus@kodumaja.ee


Taustaa:

Tartossa toimivan Kodumaja yritysryhmä on perustettu vuonna 1995. Yhtiö rakentaa pääasiassa puurakenteisia kerros- ja rivitaloja, hoitokoteja ja opiskelija-asuntoja pääasiassa vientimarkkinoille. Puurakenteiset talot perustuvat täydellisesti varusteltuun tilaelementtiin, jonka maksimikoko on: leveys 5,3 m, pituus 14,5 m ja korkeus 4,5 metriä.

Elementin lattia, seinät ja välipohjat esivalmistetaan tehtaalla. Yksi tilaelementti voi pitää sisällään useita huoneita. Siihen asennetaan ovet ja ikkunat, parketit, kaakelit ja listoitukset siten, että huoneiden sisustuksen valmiusaste on 95 prosenttia.

Tehtaalla tehdään myös putkitus- ja sähkötyöt, vesi-, lämmitys- ja ilmastointijärjestelmän ja kalusteiden asennus sekä hälytys- ja sprinklausjärjestelmän asentaminen. Tilaelementeissä on valmiina keittiö- ja kylpyhuonetilat kalusteineen sekä viimeistelyt valmiit ulkoseinät.

Kodumajan asiakkaita vientimaissa ovat rakennusyhtiöt, projektihallintaan erikoistuneet yhtiöt, kiinteistösijoittajat ja investoijat. Paikallinen urakoitsija rakentaa yleensä rakennusten perustan, vastaa yhteydenpidosta paikallisiin viranomaisiin ja takaa säädösten yhteensopivuuden paikallisten vaatimusten kanssa. Kodumaja asentaa omalla henkilöstöllä elementit. Parhaillaan Norjan Bergenissä rakennetaan maailman korkeinta puukerrostaloa Kodumajan tilaelementeistä. Rakennukseen tulee 14 kerrosta ja se on 51 metriä korkea.

Kodumajan tekninen vuosittainen tuotanto- ja rakennuskapasiteetti on noin 79 000 neliötä (brutto) asuintiloja ja noin 1000 keskisuurta asuntoa. Kodumaja työllistää tänään 500 henkilöä ja sen liikevaihto on vuodessa 60 meur.