Olet täällä

Puuinfon uusi haastattelusarja ”Pelastetaan maailma” käynnistyy

Puuinfo käynnistää Pelastetaan maailma – puun käytön hyvät tarinat haastattelujen sarjan.

Sarjassa kuullaan puualan tekijöiden suulla esimerkkejä metsien ja puun käytön monipuolisista mahdollisuuksista ja tulevaisuudesta. Suuren yleisön lisäksi tarinoilla pyritään vaikuttamaan myös nuorten mielikuviin metsien kestävästä käytöstä sekä metsä- ja puualasta houkuttelevana uravaihtoehtona.

Sarja tuottaa henkilöhaastatteluihin perustuvia korkeatasoisia artikkeleita laajalla levityksellä puualan sidosryhmien, median ja muiden kohderyhmien vapaaseen käyttöön. Haastattelut toteutetaan strukturoituina keskusteluina, joista tuotetaan myös Podcastit hyödynnettäviksi eri medioissa. Hankkeen tarinat jaetaan myös peruskoulun yläasteiden ja lukioiden opinto-ohjaajille sekä alan oppilaitoksiin. Osa-artikkeleista käännetään kansainväliseen levitykseen.


Hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta.

Lisätietoa www.mmsaatio.fi