Olet täällä

Puuelementeistä nopea ratkaisu koulutilatarpeeseen

Puurakenteinen moduuli- ja elementtitekniikka on nopeasti kasvava ratkaisu kuntarakentamisessa, erityisesti koulu- ja päiväkotirakentamisessa. Useissa kunnissa kuten Espoossa, Mäntsälässä ja Sysmässä kunta vuokraa elementtejä toimittavalta yhtiöltä koulutilat määrätyksi ajaksi. Varsinkin koulu- ja päiväkotirakentamisessa tarvitaan nopeasti väistö- ja lisätiloja oppilasmäärien kasvun tai kohteiden saneerauksen vuoksi. Useissa vanhoissa kouluissa on todettu sisäilmaongelmia, jotka aiheuttavat väistötilojen tarpeen.

Puurakenteinen moduuli- ja elementtitekniikka on nopeasti kasvava ratkaisu kuntarakentamisessa, erityisesti koulu- ja päiväkotirakentamisessa. Useissa kunnissa kuten Espoossa, Mäntsälässä ja Sysmässä kunta vuokraa elementtejä toimittavalta yhtiöltä koulutilat määrätyksi ajaksi. Varsinkin koulu- ja päiväkotirakentamisessa tarvitaan nopeasti väistö- ja lisätiloja oppilasmäärien kasvun tai kohteiden saneerauksen vuoksi. Useissa vanhoissa kouluissa on todettu sisäilmaongelmia, jotka aiheuttavat väistötilojen tarpeen. 

- Olemme kartoittaneet markkinoita ja todenneet, että  puurakenteiset tilaelementtiratkaisut ovat  nopeaan tilatarpeeseemme paras ratkaisu. Siirtokelpoisten rakennusten perustukset rakennetaan nopeasti, elementit on helppo kuljettaa ja nopea asentaa paikan päällä. Teollinen elementtien esivalmistus tuottaa tarkan lopputuloksen kuivissa tehdasoloissa, sanoo Espoon hankepäällikkö Esko Halmesmäki.

Elementit-E Oy:n toimitusjohtaja Veli Hyyryläisen mukaan moduulitekniikalla toteutetut rakennukset ovat kaikki rakennusmääräykset täyttäviä pysyvän rakennuksen tasoisia ratkaisuja. - Moduulitekniikka  edellyttää jämäkkää rakennetta siirtokelpoisuuden vuoksi. Yhteensopivuuden takaaminen edellyttää taas erittäin suurta mittatarkkuutta. Tärkein kilpailuetu moduulirakentamiselle on sen nopeus ja huoltovarmuus asiakkaalle.

Muunneltavuus moduulirakentamisen vahvuus väistötiloissa

Espoon Tilakeskus-liikelaitos on vuokrannut koulurakennukset Elementit-E -rakennusyhtiöltä väistötiloiksi vanhojen koulurakennusten peruskorjauksen ajaksi. Koulurakennukset on suunniteltu siten, että se voidaan tarvittaessa jatkokäyttöä varten jakaa useammaksi itsenäiseksi rakennukseksi ja siirtää muualle.

- Meille rakentamisen kosteudenhallinta on ehdoton vaatimus. Olemme tyytyväisiä elementtirakentamisen sääsuojaukseen. Elementeissä on aluskate valmiina, pintahuopa asennetaan paikan päällä ja liitoskohdat on suojattu, kuvailee Halmesmäki.

Halmesmäen mukaan väistötilojen kysyntää kasvattaa myös Espooseen suuntautuva muuttoliike, joka lisää koulujen ja päiväkotien rakentamisen tarvetta nopeasti.  - Varsink­­in päiväkotien osalta tarvemuutokset ovat sellaisia, että siirtokelpoisten rakentamisratkaisujen toteuttaminen on perusteltua. Koulurakennukset voivat olla pitkäaikaisia, mutta niiden muunneltavuus on nykyrakentamisessa välttämätöntä. Pienillä muutoksilla rakennukset on voitava ottaa myös muunlaiseen käyttöön, muistuttaa Halmesmäki

Etuina nopeus ja oikea-aikaisuus

Koulut toteutetaan siirtokelpoisina ns. väistötiloina, joiden suunniteltu käyttöaika on vuokratiloina 10 tai 20 vuotta. Muutaman vuoden kuluttua tai myöhemmin ne ovat siirrettävissä uuteen kohteeseen. Kunnille tämä on toimiva ja kustannustehokas ratkaisu, kun pääomaa ei tarvitse sitoa rakennukseen.

- Rahoitusleasing mallissa kunta voi sitten jatkaa vuokrausta, käyttää osto optiota ja hankkia tilat edullisesti omaksi. Mikäli tiloille ei kunnalla ole käyttöä, niin ostamme ne takaisin jäännösarvolla, kuvailee Hyyryläinen.

Hyyryläisen mukaan yksi tärkeimmistä elementtitekniikalla toteutetun puurakentamisen eduista on kuivaketju. - Varmistamme kokonaistoimituksella  säänsuojauksen ja toteutamme rakentamisen kuivaketjun alusta loppuun. Tuomme valmiit moduulit hyvin pakattuina ja sääsuojattuina rakennuspaikalle ja asennamme vain sateettomina päivinä.

- Meillä rakentaminen on logistinen kokonaisuus, jossa moduulien tuonti ahtaille rakennustonteille on ajoitettava tarkasti yhteen asentamisen kanssa. Espoon Matinkylän 700:n neliön koulun asentaminen tapahtui neljässä päivässä.

Kokonaisvastuu takaa laadun

Hyyryläinen pitää rakentamisen laatukeskustelua vakavana hälytyksenä, johon toimialan pitää reagoida asian vaatimalla tavalla.

- Rakennamme kokonaisvastuuperiaatteella. Tällä varmistamme, että tuote kehittyy oman näkemyksemme mukaisesti. Kokonaisvastuun takaamiseksi muodostimme paikkakunnalla yritysten kanssa verkoston, jonka puitteissa toteutamme koko hankkeen alkaen suunnittelusta, LVI- ja sähkötöistä ja päätyen asennukseen sekä luovutukseen avaimet käteen periaatteella.

- Kun asiakas toivoo kokonaistoimitukselta energiatehokkuutta, tiiviyttä, takuuvarmasti toimivaa ilmanvaihtoa ja sähkötekniikkaa,  me valvomme kokonaisuutta ja lopputuotteen toimivuutta. Suomessa on useita yksittäisiä komponenttitoimittajia, joten rakentamisen riski syntyy eri komponenttien kokoonpanosta ja niiden yhteensovittamisesta. Tämä riski voidaan eliminoida käyttämällä kokonaisvaltaista KVR-rakentamista, muistuttaa Hyyryläinen

Terveellisiä, turvallisia ja ekologisia rakennuksia

Halmesmäen mukaan rakentamisen ekologiset tavoitteet ovat merkittävä tekijä rakentamistapaa valittaessa. - Nykyinen yhteiskunnallinen keskustelu, kaupungin omat tavoitteet  ja kuluttajien terävöityminen huomioimaan rakentamisen koko elinkaari ohjaa tilaajia ekologisempaan suuntaan.

- Ekologisuus ja ympäristöystävällisyys on otettava entistä vahvemmin rakentamisessa huomioon. Tämä on erityisen tärkeää, kun rakennamme väistötiloja homeongelmien ja huonon sisäilman vaivaamille rakennuksille. Käyttäjän näkökulma on otettava huomioon entistä vahvemmin suunnittelusta alkaen, etenkin kun rakennus tulee esiopetuksen, päiväkodin tai koulun käyttöön, Halmesmäki painottaa.

Halmesmäki muistuttaa, että ensimmäiset siirtokelpoiset puurakenteiset elementtiratkaisut on pystytetty jo 2000 luvulla ja niistä on saatu käyttäjiltä hyvää palautetta.

Artikkelipalvelu Markku Laukkanen

Lisätietoja:
Esko Halmesmäki, hankepäällikkö, 050 3368488, esko.halmesmaki@espoo.fi
Veli Hyyryläinen, 0409000656, veli hyyrylainen@elementit.fi