Olet täällä

Puualalta maailmanluokan high techia vientiin

Mäntyharjulla toimiva Veisto Oy on puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti palveleva sahateollisuuden tuotantolinjoja suunnitteleva ja valmistava yritys. Veisto on kasvanut HewSaw-sahakoneiden valmistuksen myötä yhdeksi maailman suurimmaksi sahatavaran tuotantolinjojen valmistajaksi, jonka tuotannosta suurin osa menee vientiin. Tärkeimpiä markkina-alueita ovat kotimaan lisäksi Ruotsi, Venäjä, Pohjois-Amerikka, Australia, Venäjä sekä Keski-Euroopan ja Baltian maat.

Veiston valmistamat tuotantolinjat on suunniteltu erityisesti havupuun globaaleille sahatavaramarkkinoille, joiden koko on noin 300 miljoonaa kuutiota (50 miljardia euroa) vuodessa. Maailman sahatavaran tuotannosta kymmenen prosenttia sahataan Veiston valmistamilla HewSaw-sahakoneilla. - Uskomme vahvasti sahatavaran globaaliin markkinakasvuun, joka syntyy puurakentamisen lisääntymisen myötä sekä sahateollisuuden kone- ja laitekantaa lisäämällä ja uudistamalla, arvioi Veisto Oy:n toimitusjohtaja Markku Rautio.

Rautio uskoo uusiutuvien raaka-aineiden ja materiaalien suosimisen rakentamisessa kasvattavan puutuoteteollisuutta. -Väestön kasvun myötä keskiluokan osuus kasvaa ja rakentamisen kysyntä kasvaa. Ekologisten arvojen kasvu johtaa uusiutuvien materiaalien kysyntään ja sen uskon suuntautuvan nimenomaan puurakentamiseen. Kun puun kulutus kasvaa elintason ja väestön kasvun myötä, näen tulevaisuudessa valtaisaa potentiaalia.

- Vastaavasti öljypohjaisten tuotteiden käyttö tulee vähenemään, koska se on ehtyvä raaka-aine. Öljyn hinta tulee nousemaan ja se vähentää öljypohjaisten ja energiaintensiivisten rakentamisen materiaalien kuten betonin, alumiinin, teräksen ja muovimateriaalien käyttöä. Tämän kaiken myötä puun ja sahatuotteiden kilpailukyky paranee, uskoo Rautio. Sahalaitokset metsäosastoineen ja sivutuotteineen ovat myös merkittäviä toimijoita energiantuotannossa, joten tulevaisuus näyttää mielenkiintoiselta myös tällä osa-alueella.

Rautio muistuttaa myös puun terveysvaikutusten merkityksen vahvistuvan tulevaisuuden rakentamisessa. Betonirakentamisen kosteus- ja homeongelmat luovat painetta kuivaan teolliseen rakentamiseen, jossa puurakentamisen järjestelmien ja tuotteiden kehittämisellä tulee olemaan suuri merkitys.

- Olemme jääneet jälkeen puurakentamisen määrissä moniin pohjoisen havumetsävyöhykkeen maihin verrattuna, huomauttaa Rautio. Suomessa alettiin 60-luvulta alkaen suosia itäblokin maille ominaista huonolaatuista betonielementtirakentamista. Esimerkiksi muissa pohjoismaissa, Pohjois-Amerikassa ja saksankielisessä Euroopassa on puurakentaminen ollut itsestäänselvyys myös suurimittakaavaisessa rakentamisessa.

Sahaustekniikka loi pienpuulle uudet markkinat

Sahaustoimintaa harjoittaneessa perheyrityksessä siirryttiin sahauksesta sahakoneiden valmistukseen 1960-luvun alussa, jolloin valmistui ensimmäinen veistosaha tuolloin kuumille egyptinparrun markkinoille.

- Me olemme pärjänneet täällä metsän keskellä sillä, että olemme panostaneet tuotteissa omaan kehitystyöhön, joka vahvistaa osaamistamme ja mahdollistaa uusien tuotteiden kehittämisen. Meillä on jatkuvasti tuotekehityshankkeita meneillään asiakaskumppaniemme kanssa. Teemme laatua, ja takaamme toimitus- ja huoltovarmuuden esimerkiksi sillä, että varaosia on saatavilla kaikkialla maailmassa nopealla aikataululla, kuvailee Rautio.

Pienpuukone käynnisti sahauskoneiden ja myöhemmin sahalinjojen teollisen valmistukseen sekä loi asiakkaille aivan uudet markkinat. - Kun aiemmin ei pienpuuta tuotu pois metsästä, meidän sahauslaitteemme ansiosta aiemmin arvottomalle raakapuulle syntyi uusi markkina. Esimerkiksi Kanadassa ei aiemmin pystytty jalostamaan tukkipuiden latvoja, joista nyt sahataan tehokkaasti pikkuparruja. Pikkutukin uusi teollinen käyttö loi myös uudet taloudelliset edellytykset metsien harventamiselle, joka puolestaan lisää niiden kasvua.

- Muutaman rohkean kokeilevan asiakkaan menestyksen myötä laitteet alkoivat myydä itse itseään. Yhdellä linjastolla saatettiin tuottaa tuhat kuutiota vuorossa. Vaikka sahauslinjoillamme voidaan käsitellä kaikenkokoista materiaalia, olemme erikoistuneet pienpuun sahauksen tehokkuuteen.

Rautio korostaa, että vain sahaustekniikan kehittymisellä ja tehokkuudella sahayrittäjä on pystynyt sopeutumaan sahatavaran negatiiviseen hintakehitykseen. 80-luvulla sahatavaran hinta oli tuhat markkaa kuutiolta, nyt sen hinta on edelleen alle 200 euroa kuutiolta. - Sahausnopeus on kehittynyt 50 metristä minuutissa 300 metriin, mikä merkitsee 72 tukin käsittelyä joka minuutti. Nopeuden ohella olemme kehittäneet puun muodon mukaisen käyräsahauksen, joka mahdollistaa puun lujuutta parantavan syysuunnan mukaisen sahauksen. Lopputuote oikaistaan kuivaamossa ja saadaan erittäin kestäviä tuotteita.

Yhtä jalkaa puutuotealan suhdanteiden kanssa

Veiston liiketoiminta on tyypillistä projektiliiketoimintaa, jonka liikevaihdossa näkyy herkästi investointipäätösten alttius talouden suhdanteille ja tilausten aikataulun hankala ennakoitavuus. - Toimintamme kulkee käsi kädessä rakentamisen sekä puutuote- ja sahateollisuuden suhdanteiden kanssa. Esimerkiksi Yhdysvaltojen terrori-isku jäädytti investoinnit kaikkialla maailmassa lähes vuodeksi.

Raution mukaan toimialalla pärjää vain teknologisella osaamisella, laadukkailla tuotteilla ja kokonaispalvelulla, johon kuuluu luotettava maailmanlaajuinen varaosapalvelu, sahalinjastojen huolto ja modernisointi. - Olemme keskittyneet sahauslinjoihin, mutta kapeaa tuotefokusta kompensoimme globaalilla myynnillä ja huollolla. Meidän tuotteidemme kilpailukyky tulee tehokkuudesta tuotantomäärissä ja raaka-aineen hyödyntämisessä, joka perustuu suomalaiseen korkealaatuiseen osaamiseen koneenrakennuksen ja automaatiotekniikan aloilla.

Veiston sahauslinjoissa ja -koneissa on pitkälle vietyä robottitekniikkaa ja niissä on huomioitu pohjoismaiset työympäristönäkohdat. - Sahalinjalla ei lennä pöly eikä hake, ne ovat hiljaisia ja koneiden ja laitteiden huolto on suunniteltu ergonomisesti sekä turvallisesti tehtäväksi. Tämäkin vaikuttaa sahatavaran laatuun, kun terien vaihto on tehty helpoksi ja turvalliseksi toteuttaa. Myös sivutuotteena syntyvän hakkeen laatu on loppukäyttäjälle tärkeä.

- Paras hinta lopputuotteesta saadaan kun tukki voidaan asemoida tukkikohtaisesti sahaukseen. Tämä onnistuu sillä, että mittausdataa voidaan hyödyntää maksimaalisesti ja sen avulla saada paras lopputulos. Tukin kylkeen ammutaan laserjuova, jota kamera kuvaa ja tekee tukin ulkopinnasta 3D-mallin ja suorittaa lajittelun sen pohjalta. Myös röntgentekniikkaa käytetään yhä enemmän sahateollisuudessa. Vaikka sahatavaratuotantoa usein väheksytään, viennin nettoarvoltaan merkittävä sahateollisuus on tänä päivänä high tech -teollisuutta, muistuttaa Rautio.

Lisätietoja: Markku Rautio, 0400 753685, markku.rautio@veisto.com

Artikkelipalvelu Markku Laukkanen


Veisto Oy:

Mäntyharjulla toimiva Veisto Oy on perheyritys, jonka toiminta alkoi puun sahauksella höyrykäyttöisellä koneella 1920-luvulla. Neljä vuosikymmentä myöhemmin rakennettiin ensimmäinen pienpuun käsittelyyn soveltuva veistokone, jonka myötä yhtiö siirtyi sahaustoiminnasta konepajateollisuuteen sahakoneiden valmistajaksi.

Nyt Veisto Oy suunnittelee ja valmistaa HewSaw-merkkisiä sahatavaran suurtehotuotantolinjoja. Vuodesta riippuen 60-80% tuotannosta menee vientiin. Yhtiön liiketoiminta on projektiliiketoimintaa ja sen liikevaihto on tänä vuonna 35 miljoonan euron luokkaa. Yhtiö työllistää 210 henkilöä, joista parikymmentä huolto- ja myyntitehtävissä eri vientimaissa sijaitsevissa tytäryhtiöissä. Veisto konserniin kuuluva Polaria-peili- ja allaskaappeja teräohutlevystä valmistava tytäryhtiö Vakiometalli Oy työllistää 40 henkilöä. Yhtiö omistaa myös Hirvensalmella sijaitsevan Kissakosken sahan, missä Veisto harjoittaa tuotantoyhteistyötä Koskisen Oy:n kanssa.

Yhtiöllä on perheen sisältä yhdeksän omistajaa, joista kuusi on mukana operatiivisessa toiminnassa. Yhtiön toimitusjohtaja on Markku Rautio.

www.hewsaw.com