Olet täällä

Puu sopii sosiaali- ja terveysalan rakentamiseen

Oululaisen arkkitehti Merja Pesosen mukaan keskustelu puun arvosta ihmisten hyvinvointiin on kasvanut sen myötä, kun puun osuus julkisessa rakentamisessa on lisääntynyt. - Sisäilma- ja kosteusongelmat kouluissa ja päiväkodeissa ovat pakottaneet miettimään rakentamista monella tavalla uusista näkökulmista. Kun tähän asti tekniset ja taloudelliset tekijät ovat määritelleet rakentamisen lähtökohdat, nyt myös ihmisten hyvinvointiin liittyvät pehmeämmät arvot kuuluvat rakentamisen kriteeristöön.

- Laajemmin tämä trendi kumpuaa kuluttajien tietoisuuden kasvusta, kun ei enää tyydytä siihen, mitä teollinen rakentaminen tuottaa. Vaikka näiden hyvinvointiin liittyvien tekijöiden mitattavuus on joskus vaikeaa, ne on otettava vakavasti.

Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy:ssä työskentelevän Pesosen mukaan puun hyvinvointia edistävät ominaisuudet tunnetaan, mutta silti se ei ole mennyt vielä läpi sairaalarakentamisessa. - Meillä on muutamia esimerkkejä palvelutaloista, joissa puu toimii erinomaisesti. Sote-rakentamisessa arkaillaan turhaan puun käyttöä ja koetaan, että siivottavuus on suurin este sille. Uudet tutkimukset puun antibakteerisuudesta saattavat murtaa näitä esteitä. Jos materiaalivalinnalla voidaan lisätä palvelutalon asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia, se kannattaa tehdä.

- Me tarvitsemme lisää referenssejä, joilla voidaan osoittaa puun toimivuus sosiaali- ja terveydenhuollon kohteissa. Puuta käytetään jo aulatiloissa, seuraava askel voisi olla puun käyttö potilas- ja vastaanottohuoneissa.

Puun käytön kasvattaminen sote-rakentamisessa lähtee Pesosen mukaan päättäjistä. - Tarvitaan lisää tietoa ja tutkimusta, jolla voidaan osoittaa puun yhteys hyvinvointiin rakentamisessa taloudellisten ja tehokkuuteen pyrkivien ratkaisujen rinnalla. Rakentamisen hyvinvointiin liittyvät tekijät tulisi huomioida yhä vahvemmin julkisten hankintojen kriteereinä.

Kuva: Raimo Ahonen
Dentopolis Oulu, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy


 

Artikkeli on osa Markku Laukkasen ja Mikko Viljakaisen toimittamaa artikkelisarjaa, joka käsittelee parhaita puualan toimintatapoja ja trendejä Suomessa. Sarjan tavoitteena on tehdä tunnetuksi suomalaisia puualan hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja, jotka lisäävät puualan kilpailukykyä ja tekevät kattavasti tunnetuksi suomalaista osaamista. Artikkelit julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Ne ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit jaetaan Puuinfon uutiskirjeinä ja ne julkaistaan puuinfo.fi- ja woodproducts.fi -internetpalveluissa.

Artikkelisarjan julkaisua on rahoitettu ympäristöministeriön Puurakentamisen toimintaohjelmasta.