Olet täällä

Puu on markkinajohtaja niin julkisivujen kuin rakennusten runkojen materiaalina – kysyntä kotimaassa silti laskusuunnassa

Puu oli markkinajohtaja uusien rakennusten sekä julkisivujen että runkojen materiaalina vuonna 2013. Puolet rakennetuista julkisivuista oli puupintaisia ja runkomateriaalina puun osuus oli 42 prosenttia. Menekkiä ajatellen puulla menee kuitenkin keskimääräistä heikommin, kun paljon puuta käyttävien omakotitalojen määrä ollut voimakkaassa laskussa jo kolmen vuoden ajan. Kerrostaloissa puu kasvattaa markkinaosuuttaan, puukerrostaloasuntojen määrä lähes kaksinkertaistui viime vuonna ja kasvu on jatkunut kuluvana vuonna. Markkinaosuus on 5 prosentin luokkaa. Korjausrakentamisen kasvu sekä rakentamisen elpyminen Euroopassa ovat puutuotteiden kysynnän kannalta tärkeitä myönteisiä tekijöitä. Puutavaran hintojen suuret vaihtelut ovat edelleen alan ongelma totesi johtava neuvonantaja Pekka Pajakkala tänään Puumarkkinapäivillä Helsingissä.

Rakentaminen Suomessa pysyy Foreconin ennusteen mukaan Suomessa kuluvana vuonna lähes edellisvuoden tasolla ja kasvaa ensi vuonna hieman, noin prosentin verran. Rakentamisen sisällä on tapahtunut paljon muutoksia. Rakentaminen on eriytynyt alueellisesti, kasvaa kasvukeskuksissa, mutta vähenee niiden ulkopuolella. Korjausrakentaminen kasvaa, mutta uudisrakentaminen ei juurikaan ja asuntorakentamisessa kysyntä painottuu kerrostaloihin. Puurakennusten rakennuslupien määrä on laskenut kuluvan vuoden tammi-elokuussa 14 prosenttia, kun rakennusluvat yhteensä ovat vähentyneet 8 prosenttia ja kilpakumppani betonirakennusten luvat ovat kasvaneet prosentin.

Kerrostalojen rakentaminen on pitänyt pintansa omakotitaloja selvästi paremmin, syynä on asuntojen kysynnän painottuminen suuriin kasvukeskuksiin, lähinnä pääkaupunkiseudulle ja Tampereen seudulle. Puukerrostaloille myönnettyjen rakennuslupien määrä oli asuntokappaleissa mitaten 430 kappaletta vuonna 2012, viime vuonna 730 kappaletta ja kuluvan vuoden tammi-elokuussa määrä oli 510 kappaletta. Lukujen perusteella markkinaosuus lähes tuplaantui viime vuonna vajaaseen 5 prosenttiin. Suunnittelu- pöydillä on tietojen mukaan noin 1 500 kappaletta puukerrostaloasuntoja. Puualan strategisen ohjelman tavoitteena vuonna oleva 10 prosentin markkinaosuus edellyttää noin 1 500 puukerrostaloasunnon vuosittaista rakentamista. Ruotsissa markkinaosuus on 10 prosentin ja 1 000 kappaleen tasolla.

Eri rakennustyypeissä puurunkoisten osuus kehittyi aloitetuissa rakennuksissa viime vuonna keskimääräistä myönteisemmin kerrostaloissa, liike- ja kokoontumis- ja maatalousrakennuksissa. Keskimääräistä heikompi kehitys puulla oli hoito- ja opetus- ja liikenteen rakennuksissa.

Puutuotteiden kysynnän kannalta tärkeitä seikkoja ovat kotimaan korjausrakentamisen kasvun jatkuminen sekä rakentamisen kääntyminen kääntyminen kasvuun Euroopassa. Puun kannalta tärkeät Saksa ja Englanti ovat hyvässä kasvuvauhdissa. Ranskassa rakentaminen vähenee.

Puutavaran kasvanut kysyntä maailmalla näkyy sen hinnoissa. Kuluvan vuoden lokakuussa puutavaran hinta Suomessa nousi 7 % edellisvuodesta, kun rakennusmateriaalien hinnat keskimäärin nousivat reilut puolitoista prosenttia.

Kasvavat markkinat rakentamisessa ovat rakennusten korjaamisessa ja uudistamisessa. Korjaamiseen käytettiin viime vuonna enemmän rahaa kuin uusien rakennusten rakentamiseen. Useimmista puutuotteista käytetään korjausrakentamisessa merkittävä osa ja markkinoille on tiedossa kasvua jatkossakin. Korjaustarpeita riittää.

Puutuotteilla on korjausrakentamisessa suurempi rooli kuin uudisrakentamisessa ja puualan tuleekin panostaa tuotteiden ja palvelujen edelleen kehittämiseen. Mahdollisuuksia on enemmän kuin kilpailluilla ja niukasti kasvavilla uudisrakentamisen markkinoilla. Kaikkien materiaalien näkökulmasta keskeistä on jalostusasteen nostaminen ja ratkaisujen tarjoaminen asiakkaille. Pajakkalan mukaan asiakkaille tulee tarjota yhä pidemmälle jalostettuja tuotteita ja kokonaisuuksia niin uudis- kuin korjausrakentamiseen. Erityisesti korjauspuolella lisähaastetta tulee asiakaslähtöisyydestä, palvelusta ja rakennusajan lyhentämisestä.


Johtava neuvonantaja Pekka Pajakkala Forecon Oy:stä puhui puun roolista ja markkinanäkymistä rakentamisessa Puumarkkinapäivillä Helsingissä 27.11.2014.

Forecon Oy on VTT-taustainen yritys, joka jatkaa VTT:ssä tehtyä rakennusmarkkinoiden analysointi- ja ennakointitoimintaa ja on mm. EUROCONSTRUCT-asiantuntijaverkoston Suomen jäsen.

Lisätietoja: Pekka Pajakkala, 0400 476 249, pekka.pajakkala@forecon.fi