Olet täällä

Puu-Kivistön kilpailu ratkaistu

Puu-Kivistön aloituskortteleiden suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajat on valittu. Kilpailuehdotukset olivat todella korkeatasoisia ja mahdollistavat Puu-Kivistön rakentumisen kiinnostavaksi puurakentamisen referenssikohteeksi tulevaisuudessa.

Kivistön keskustaan rakennetaan tulevien vuosien aikana puurakentamiseen perustuva naapurusto, Puu-Kivistö. Puu-Kivistö on valittu Vantaalla puurakentamisen erityiskohteeksi, jossa erityisenä tavoitteena on puurakentamisen määrällinen lisääminen ja laadullinen kehittäminen yhteistyössä puualan toimijoiden kesken. Kaupunki etsi avoimella Puu-Kivistön aloituskortteleiden suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailulla (14.2.-31.5.2018) kahdelle asuinkorttelille toteuttajia.

Kilpailulla etsittiin ehdotuksia, jotka edistävät puurakentamista sekä luovat monimuotoista ja kaupunkikuvaltaan värikästä puukorttelinaapurustoa. Ehdotuksilta edellytettiin myös monipuolisia asumisratkaisuja sekä yhteisöllisiä ja vehreitä pihoja ekologisuutta arvostaville asukkaille.

Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuun tuli yhteensä seitsemän kilpailuehdot täyttävää ehdotusta, joista viisi kilpaili ensimmäisen ja kaksi toisen korttelin toteutuksesta. ”Ehdotukset olivat todella korkeatasoisia ja mahdollistavat Puu-Kivistön rakentumisen kiinnostavaksi puurakentamisen referenssikohteeksi”, toteaa Kivistön aluearkkitehti Anna-Riitta Kujala.

Kilpailuehdotusten arvioinnin suoritti arviointiryhmä ja työryhmä, johon kuului Vantaan kaupungin maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan edustajia. Kilpailuehdotusten arviointi perustui kilpailuohjelmassa määriteltyihin arviointiperusteisiin. Kilpailukohteessa 1 valittiin ensimmäinen, toinen ja kolmas sija. Kilpailukohteessa 2 valittiin vain ensimmäinen sija. Kilpailuehdotusten arvioinnista laadittiin arviointipöytäkirja.

Kilpailun tulokset julkistettiin julkistamistilaisuudessa 4.9.2018. Kilpailun tulokset ovat käsiteltävänä Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnassa 10.9.2018 ja kaupunginhallituksessa 17.9.2018.

Tutustu kilpailukohteisiin ja voittajiin Vantaan kaupungin sivuilla.