Olet täällä

Parlan Räsänen: Puun terveellisyys markkinoinnin valttina

Mikkelissä parketteja valmistavan yhtiön Parla Floor Oy:n markkinointijohtaja Jarmo Räsänen arvioi terveyttä ja ympäristöarvoja korostavien materiaalien läpimurron tulevan Suomeenkin.

- Tässä me tulemme valitettavasti Suomessa jälkijunassa Keski-Eurooppaan nähden, jossa kuluttajat ovat olleet erittäin valveutuneita ekologisten tuotteiden suhteen jo kauan. Saksan markkinoilla piti tuotteisiin hakea ekomerkit jo 2000-luvun alussa kun Suomessa sertifioituja tuotteita aletaan arvostaa vasta nyt.

- Olemme pitäneet puun terveellisyyttä markkinoinnin välineenä. Puulla on paljon myönteisiä terveysvaikutuksia. Meidän parketissa liimat ja lakat ovat M1-sertifioitu ja näin allergia- ja astmapotilaatkin voivat niitä käyttää, muistuttaa Räsänen.

Eri maissa tehtyjen tutkimusten mukaan puu on sisustusmateriaalina ekologinen ja hengittävä. - Puu parantaa tutkitusti sisäilman laatua ja kestää pitkäikäistä käyttöä. Tutkimuksilla on jopa pystytty osoittamaan puulla olevan positiivisia psykologisia vaikutuksia läsnäolijoiden mielialaan ja vireystasoon. Tutkimuksien mukaan puulla on todettu olevan kyky säädellä elimistön stressitasoa ja sen on todettu parantavan myös unen laatua, kuvailee Räsänen.

Parkettikauppaa kaupan ehdoilla 

Räsäsen mukaan yhtiössä haetaan koko ajan uusia keinoja ja tuotteita jatkojalostaa puuta edelleen lopputuotteiksi. - Suomalaiset kuluttajat mieltävät puusisustamisen vapaa-ajan sisustukseksi eivätkä esimerkiksi kaupunkiasumisen materiaaliksi, vaikka teollisuus on tuottanut paljon moderneja sisustustuotteita rakentamisen käyttöön. Parkettia käytetään kuitenkin nykyään paljon uudisrakennustuotannossa.

Räsänen harmittelee puun alhaista jalostusastetta Suomessa kun raakapuun vienti on edelleen suurta. - Kotimaisen parketin jalostusaste on erittäin korkea. Käytämme suomalaista puuta parketin pohjaviilussa ja välisäteessä. Kun meillä on käytössä 9 eri puulajia, parketin pintapuut tuodaan Keski-Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja Kaakkois-Aasiasta. Havupuu on aina kotimaista, kertoo Räsänen.

Räsäsen mukaan kotimaisuus painaa rakentamisen kaupassa liian vähän. - Rakentamisen loppuvaiheessa tingitään kustannuksia ja kotimainen parketti syrjäytyy ulkoa tuodun laminaatin tai kiven tieltä.

- Kuluttajamarkkinoinnissa toimimme vahvasti jälleenmyyjien ehdoilla. Jakelutiet ovat meille erittäin tärkeät, koska puolet parketista myydään ketjujen ja erikoisliikkeiden kautta ja toinen puoli kohdekauppoina rakennus- tai asennusliikkeille. Puutavaraliikkeet myyvät peruslattialautaa metritavarana. Kun parketit erikoistuotteina ovat kalliimpia, ne on myös huomattavasti haasteellisimpia myydä.

Puutuotteiden sertifiointia Räsänen pitää lähtökohtana tämän päivän tuotannolle. - Kun tietoisuus puun ominaisuuksista kasvaa, uskon että kiinnostus meidän tuotteisiin kasvaa.

Tuotteilla on PEFC-sertifiointi, jonka vaatimukset kohdistuvat käytettävän puutavaran seurantaan, metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön. Sertifioinnin voi tunnistaa tuotteessa, tuotepakkauksessa tai tuotetta koskevissa asiakirjoissa olevasta PEFC-merkistä. Tuotteita valmistava yritys saa merkin käyttöoikeuden, kun yrityksen raaka-aineketju on sertifioitu.

Suunnittelijat avainasemassa puun käytön lisäämisessä

Räsäsen mielestä puurakentamisen yleisen kasvun ja puun ominaisuuksien tunnettuuden lisäämiseksi on tehtävä töitä koko ajan. - Uskon, että puurakentamisen yleinen kasvu edistää myös kotimaisen parketin kysyntää.

- Parketin valmistus perustuu omaan tuotekehitykseen. Tuotamme informaatiota suunnittelijoille ja arkkitehdeille, jotka ovat avainasemassa materiaalien valinnassa. He voivat tehdä valintoja ja käyttää kotimaista tuotetta tuontimateriaalien sijaan. Me olemme voineet korvata tummia tuontipuulajeja uusilla pintakäsittelyvaihtoehdoilla, kertoo Räsänen.

Räsänen uskookin, että ekologiset tekijät tulevat toiminaan rakentamisen markkinoinnin tukena tulevaisuudessa nykyistä enemmän.
 

Artikkelipalvelu Markku Laukkanen

Lisätietoja: Jarmo Räsänen, 0500 555 343, jarmo.rasanen@or-group.fi


Faktaa puun käytöstä sisustusmateriaalina:

Real Wood
Real Wood-merkityn tuotteen käyttö on hyväksi ympäristölle. Puun käytön hyödyt ympäristölle ovat kiistattomat. Energiaa säästetään puun hankinnassa, jalostuksessa ja hävityksessä verrattuna muihin rakennusmateriaaleihin. Aina kun metsästä kaadetaan puu, sen tilalle istutetaan uusia taimia kasvamaan metsiksi tuleville sukupolville.

Puu on monikäyttöinen, kierrätettävä materiaali
Puu on täysin kierrätettävissä oleva materiaali. Puun kestävässä käytössä on useita eri vaiheita. Ensimmäiseksi siitä valmistetaan tuotteita, toiseksi itse tuote voidaan kierrättää ja kolmanneksi puuta voidaan käyttää energian tuotantoon.

Puu korvaa hiiltä kuluttavia vaihtoehtoja
Puun jalostus on vähän energiaa kuluttavaa, eli puun käytöllä säästetään hiiltä sisältäviä energian lähteitä. Puulla voidaan usein korvata materiaaleja kuten teräs, alumiini, betoni ja muovit, jotka kuluttavat paljon energiaa tuotantoprosessin aikana.

Puun käyttö vähentää kasvihuonekaasuja
Edellä mainitulla matalalla hiilen vapautumisella on iso rooli kasvihuonekaasujen vähentämisessä.

Puulattian arvo säilyy
Aidosta puusta tehty lattia on ajaton ja kestää käytössä paremmin kuin useimmat hankintahetkellä halvemmat vaihtoehdot. Puulattian etuna on myös mahdollisuus korjata syntyneitä vaurioita paikallisesti, esim. hiomalla ja uudelleen lakkaamalla. Oikein hoidettuna puulattia kestää sukupolvelta toiselle.


OR GROUP

  • OR group on monipuolinen puunjalostaja, jonka päätuotteita ovat kuormalavat, lautaparketit, lattialaudat, pakkaukset, sahatavara ja liimalevy.
  • Yhtiöryhmään kuuluvat Olavi Räsänen Oy, Parla Floor Oy ja Savopak Oy.
  • OR groupin päätoimipaikka on Mikkeli, muut toimipaikat sijaitsevat Varkaudessa, Mäntyharjulla ja Rantasalmella.
  • OR group työllistää noin 300 henkilöä.