Olet täällä

Parempaa rakentamista kaikille

Puu on uusiutuva luonnonvara. Suomen metsissä kasvaa yli 100 miljoonaa kuutiometriä puuta vuodessa. Tästä määrästä vain vähän yli puolet hyödynnetään jalostetuiksi tuotteiksi, joten kestävästi kasvatettua raaka-ainetta olisi runsaasti niin pien- kuin kerrostalorakentamisen tarpeisiin. Me allekirjoittaneet edustamme laajasti Suomessa toimivaa puualan teollisuutta ja sitä lähellä olevia tahoja. Meillä on kokemusta ja tietoa puun käytöstä rakentamisessa niin suunnittelun kuin toteutuksen ja ylläpidon kautta.
 

Olemme yhdessä pohtineet parannuksia suomalaiseen rakentamiseen liittyen, ja haluamme näin tuoda julki odotuksemme ja ehdotuksemme. Yhteisen tavoitteemme ”parempaa rakentamista kaikille” saavuttaminen edellyttää aktiivisuutta ja konkreettisia toimenpiteitä niin yhteiskunnalta ja loppukäyttäjiltä kuin meiltä itseltämme. Saavutettavat hyödyt palkitsevat meidät kaikki.


Odotukset yhteiskunnalta
 
Yhteiskunnalta odotamme kaavoituksen ja palomääräysten yhtenäistämistä kautta Suomen. Palomääräyksissä ja kaavoituksessa voi kunnasta riippuen olla ristiriitaisuuksia, jotka vaikeuttavat puurakentamisen toteuttamista, vaikka siihen olisi haluakin. Suunnitteluosaamista ja yleistä tietoisuutta puun käyttömahdollisuuksista rakennusalalla on lisättävä esimerkiksi monipuolisten koulutusohjelmien kautta. Juuri rakennesuunnittelu on tänään yksi puurakentamisen pullonkauloista.
 
Kilpailua tulee monipuolistaa ja edistää siten, että puu pääsee tasapuolisesti mukaan kilpailuun päätettäessä talonrakennusmateriaaleista. Sekä ala että asiakkaat kaipaavat laajempaa kilpailua. Lisäksi asumiselle on lanseerattava omat laatukriteerit, jotka voisivat liittyä seuraaviin asioihin: ääneneristys, sisäilman laatu, turvallisuus jne. Emme saa tyytyä vain normit täyttäviin rakennuksiin, vaan meidän on pyrittävä parempaan.
 
Odotukset loppukäyttäjiltä
 
Suuri osa kansallisvarannostamme on kiinni rakennuskannassa. Haluamme haastaa loppukäyttäjät, eli asukkaat ja muut käyttäjät, huoltoyhtiöt ja vastaavat, mukaan pitämään rakennuksista hyvää huolta. Tämä tapahtuu siten, että kiinteistöjen huolto ja ylläpito hoidetaan ohjeiden mukaisesti ja pitkäjänteisesti. Näin rakennuskantamme arvo säilyy ja jopa kohoaa, sen sijaan että rakennukset rapistuisivat laiminlyöntien vuoksi. Muistakaamme että asuminen ei ole kvartaalitaloutta vaan elinikäinen sijoitus.
 
Teollisuuden lupaukset

Me teollisuuden edustajat lupaamme pitää yllä korkeaa rakentamisen laatua. Puurakentamisessa hyödynnämme katkeamatonta kuivaketjua rakentamisen aikana – tai rakentamistekniikan niin vaatiessa  – muuten varmistamme rakenteiden kuivuuden. Vain näin menetellen vältymme homeelta, sieniltä ja muilta terveyteen tai esteettisiin arvoihin haitallisesti vaikuttavilta tekijöitä rakennuksen elinkaaren aikana. Rakentaminen kotimaisesta puuraaka-aineesta parantaa työllisyyttä monissa ammattiryhmissä eri puolilla maata. Vahva osaaminen kotimaassa tarjoaa myös edellytykset viennin käynnistämiseen ja kasvattamiseen.
 
Saavutettavat hyödyt
 
Jos edellä esitetyt ehdotukset toteutuisivat edes osittain, monet asumiseen ja rakentamiseen vaikuttavat asiat paranisivat Suomessa. Pelkästään asumisen viihtyisyys lisääntyisi esimerkiksi äänieristyksen ja sisäilman laadun osalta. Puulla on myös esteettisiä sekä tunteisiin vetoavia ominaisuuksia. Rakentamisen ekologia yleensä paranisi hiilijalanjäljen pienentyessä sekä resurssitehokkuuden ja omavaraisuuden toisaalta kasvaessa. Sen sijaan että nakertaisimme tulevien sukupolvien kansallisvarallisuuden arvoa, me varmistamme arvon säilymisen.


Me allekirjoittaneet olemme lähestyneet poliittisia päättäjiä samansisältöisellä viestillä, ja toivomme siltä taholta myönteistä suhtautumista ehdotuksiimme. Ainakin toivomme voivamme käynnistää vuoropuhelun puun käytön lisäämisestä rakentamisessa eri tavoin. Alla löytyvät ryhmämme jäsenten yhteystiedot – voitte ottaa yhteyttä meistä keneen tahansa. Tervetuloa keskustelemaan kanssamme rakentamisen tulevaisuudesta!  

Ystävällisin terveisin,
 
Tikkurila Oyj. Jarkko Mattila, Group Development Director, Professionals. 020 191 2015 
Honkarakenne Oyj, Sami Leinonen, Vice President, Business Area Finland & Baltics, 040 775 0913 
Indufor Oy, Jarmo Seppälä, Head of Forest Industry and Biosolutions Consulting, 040 551 5343 
Isover, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy, Kimmo Huttunen, Sales Manager, specification sales, 020 775 5223 
Koskisen Oy, Juha Kohonen, Johtaja, taloteollisuus, 044 749 7221 
Lakea Oy, Keijo Ullakko, Toimitusjohtaja, 040 549 7250 
Puuinfo Oy, Mikko Viljakainen, Toimitusjohtaja, 040 526 6413 
Rakennusliike Reponen Oy, Mika Airaksela, Toimitusjohtaja, 0500 703113 
Siparila Oy, Juha Sojakka, Toimitusjohtaja, 010 4242 010