Olet täällä

Paloturvallisuuden Roadshow keräsi ennätysyleisön

Uudessa vuoden vaihteessa voimaan tulleessa ympäristöministeriön asetuksessa rakennusten paloturvallisuudesta on monia puurakentamiseen liittyviä muutoksia. Puuinfo järjesti yhteistyökumppaneineen keväällä 2018 puurakenteiden paloturvallisuuteen keskittyvän koulutuskiertueen, Roadshown, 11 eri paikkakunnalla. Tilaisuudet järjestettiin yhteistyössä paikallisten ammattikorkeakoulujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Kiertue keräsi yhteensä lähes 1300 osallistujaa.

Ennätysyleisön keränneen kiertueen tavoitteena oli tehdä tunnetuksi puurakentamiseen liittyviä uusia paloturvallisuusmääräyksiä sekä esitellä Puuinfon laatima uusi Paloturvallinen puutalo -ohje. Kiertueen kohderyhmänä olivat rakennesuunnittelijat ja arkkitehdit, kuntien rakennus-, palo- ja pelastusalan viranomaiset, rakennuttajat sekä rakennusalan AMK-opettajat ja -opiskelijat. Koulutuksesta saadun palautteen mukaan tiedon tarve uusista määräyksistä on kaikilla suuri.

Koulutus antaa eväitä säädösten tulkintaan käytännössä

Johtava palotarkastaja Nina Piela-Tallberg Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta arvioi tilaisuutta pelastusviranomaisen kannalta erittäin onnistuneeksi ja hyödylliseksi. - Saimme paljon hyödyllistä tietoa, jota voidaan hyödyntää suunnittelun ohjauksessa, valvontakäynneillä palotarkastuksissa ja myös mahdollisessa onnettomuustilanteessa. Koulutustilaisuuden esiintyjät olivat asiansa osaavia ammattilaisia ja tilaisuus oli kokonaisuudessaan hyvin rakennettu.

- Pelastuslaitoksen näkökulmasta turvallisen rakentamisen tärkeimmät asiat ovat henkilöturvallisuuden varmistaminen ja pelastustoiminnan edellytykset kohteessa. Emme jaottele rakentamista erityisesti mihinkään materiaalikategoriaan, vaan noudatamme suunnittelun ohjauksessa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Muutoinkin säädökset ovat niin tuoreita, että täytyy nyt ensin katsoa, että mihin tulkinnat asettuvat, kommentoi Piela-Tallberg.

Piela-Tallbergin lisäksi palotarkastajat Janne Rautasuo ja Juhan-Petteri Laakso Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta korostavat yhtenäisten tulkintakäytäntöjen tarpeellisuutta vuodenvaihteessa uusittujen rakentamista koskevien asetusten osalta. - Olemme osallistuneet erilaisiin rakentamislainsäädännön koulutustilaisuuksiin ja järjestäneet niitä myös itse sisäisenä koulutuksena. Kun asetukset tulivat voimaan vasta vuodenvaihteessa, olemme kuitenkin saman pulman edessä kuten moni muukin, eli etsimme yhtenäisiä tulkintakäytäntöjä vielä. Siihen tämä koulutus oli suureksi avuksi.

Janne Rautasuon mukaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella tehdään tiivistä yhteistyötä niin alueen kaavoittajien ja rakennusvalvontaviranomaistenkin kanssa. - Rakentamisen lupakäsittelyprosessi kuuluu rakennusvalvonnalle, mutta ohjaamme oman lainsäädäntömme kuten pelastuslain puitteissa suunnittelijoita.

- Pidämme suunnittelijoiden kanssa viikoittain neuvotteluita kohteiden osalta. Emme jaottele kohteita rakennusmateriaalien mukaan eli rakentamisen suunnittelun ohjaus koskee kaikentyyppisiä kohteita. Uskoisin

kuitenkin, että koska puurakentaminen tulee jatkossa lisääntymään, oppia puurakentamisesta on hyvä saada, kommentoi Juhan-Petteri Laakso.

Piela-Tallberg muistuttaa, että osalla pelastusviranomaisista on rakennusalan koulutus, joten nämä tilaisuudet tukevat myös osaamista sitä kautta. - Itse ole käynyt Puuinfon järjestämissä tilaisuuksissa jo 1990-luvulta lähtien ja voin todeta, että ne ovat olleet aina hyviä ja hyödyllisiä. Vastaavia tilaisuuksia tarvitaan siis ehdottomasti jatkossakin. Osallistumme niihin jatkossakin mielellämme ja todennäköisesti vielä laajemmalla kokoonpanolla.

Kotkan tilaisuuteen osallistunut johtava palotarkastaja Hanne Friman Kymenlaakson pelastuslaitokselta koki koulutustilaisuuden myös hyödyllisenä. - Esityksissä oli hyvin ja selkeästi jäsennelty uuden paloturvallisuusasetuksen sisältöä esimerkiksi suojaverhouksien, eristeiden ja pintaluokkien osalta. Esitykset oli laadittu huolella ja tärkeitä selventäviä esimerkkejä oli käytetty. Kalvosarjat yhdessä oppaan kanssa toimivat.

Suuri tarve puurakentamisen tekniselle tiedolle

Kokonaisvaltaisten puurakennusten toimittajaksi erikoistuneen Koskisen Oy:n taloteollisuuden johtaja Petri Lento pitää uusien palosäädösten tunnetuksi tekemistä tärkeänä myös valmistavalle teollisuudelle. – Teollisessa valmistuksessa on välttämätöntä tuntea säädökset, jotta jo suunnitteluvaiheessa voidaan käyttää kaikki mahdollisuudet hyväksi puurakenteiden valmistuksessa. Nyt kuultiin uusista mahdollisuuksista, jotka antavat liikkumatilaa esimerkiksi näkyville jäävien puupintojen käyttöön. Tulevaisuudessa olisi tärkeää, että palosäädökset kohtelisivat kaikkia materiaaleja tasavertaisesti.

Rakennusten rakenteellisesta paloturvallisuudesta vastaava ympäristöministeriön yli-insinööri Jorma Jantunen sanoo vuoden vaihteessa voimaan tulleen asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta sisältävän monia puurakentamiseen liittyviä muutoksia. - Koko asetusta koskevia koulutustilaisuuksia on pidetty ympäri Suomea, mutta myös tämänkaltaiset tiettyyn materiaaliin painottuvat koulutukset ovat hyvin hyödyllisiä ja tarpeellisia. Puuinfon järjestämässä koulutuskiertueessa kouluttajat kävivät läpi uuden asetuksen olennaisia puurakentamiseen liittyviä asioita havainnollisesti ja asiantuntemuksella. Rakennesuunnittelijoille kohdennettu esitys kantavien rakenteiden palomitoituksesta oli todella erinomainen! Puurakenteiden palomitoitus vaatii materiaalin tuntemusta, kokonaisuuden hallintaa ja huolellista detaljisuunnittelua.

Paloturvallisuuden Roadshow-tilaisuudet järjestäneen Puuinfon toimitusjohtaja Mikko Viljakainen on iloinen kiertueen saamasta palautteesta. - Etukäteen jännitimme sitä, miten uudet määräykset otetaan vastaan. Tehtävänämme ei kuitenkaan ollut arvioida määräyksiä vaan kertoa mitä ne käytännössä tarkoittavat. Teknisen tiedon tarve on ollut viime aikoina kasvussa, mikä lienee signaali kasvavasta kiinnostuksesta puurakentamiseen.


Paloturvallinen puutalo -ohjekirja

Tilaisuuden osanottajat ja taustaryhmät saivat käyttöönsä Puuinfon laatiman uuden Paloturvallinen puutalo -ohjekirjan. Ohjekirjan tarkoitus on antaa käytännönläheisiä neuvoja ja ohjeita paloturvallisen puurakennuksen suunnitteluun ja havainnollistaa puun käyttöön liittyviä säädöksiä rakennusten paloturvallisuutta koskevassa asetuksessa. Ohjeessa käsitellään pääsiassa puisia asuin- ja toimitilarakennuksia.

Paloturvallinen puutalo RoadShow-aineisto on julkaistu Puuinfon sivuilla.