Olet täällä

Pääministeri Sipilä: Puurakentaminen nousemassa yhdeksi Suomen osaamisalueeksi

Pääministeri Juha Sipilä uskoo puurakentamisen nousevan yhdeksi Suomen erityisosaamisalueeksi ja vientituotteeksi. Vihkiessään puuelementtejä tuottavan Lapwall Oy:n uuden tehdashallin Pyhännällä 7.11 Sipilä kannusti yrityksiä asettamaan tavoitteet tarpeeksi korkealle. - Lapwall Oy on erityisen hyvä esimerkki riman korkealle nostamisesta ja sen ylittämisestä, sanoi pääministeri. Sipilä muistutti yhtiön nousseen nopeasti Suomen suurimmaksi ja Euroopan moderneimmaksi puuelementtitehtaaksi, joka tarjoaa vaihtoehtoja betoni- ja perinteiselle puurakentamiselle.

Lapwall Oy:n 20 miljoonan euron arvoisesta tuotannosta menee vientiin, lähinnä pohjoismaihin, Venäjälle ja Keski-Eurooppaan, noin viidennes. - Kasvun takana on puurakentamisen kuluvalla vuosikymmenellä räjähdysmäisesti kasvanut suosio. Yhä useampi hoiva- ja päiväkoti, liiketila tai teollisuusrakennus rakennetaan nykyisin puuelementeistä, muistutti Sipilä. Pidän puurakentamisen kasvuun johtanutta kehitystä hyvänä. Puun käyttöä on monipuolistettava koko maassa ja sen jalostusarvoa kasvatettava.

Sipilä mainitsi kasvun tekijöinä myös yhtiön rohkeat omistajat, määrätietoisen johdon, osaavan henkilöstön ja yhteiskunnan roolin investointien toteuttamisessa. - Yhtiön menestys osoittaa konkreettisesti sen, että Suomessa riittää erityisosaamista ja mahdollisuuksia kun niihin vain tartutaan rohkeasti ja jämerästi. Menestys ei ole myöskään kiinni sijainnista, mahdollisuuksia on koko maassa, muistutti Sipilä ja kutsui Pyhäntää "ihmepaikaksi", jonka työpaikkojen omavaraisuus on 120 prosenttia.

Lapwall Oy nostaa kapasiteettiaan uuden hybridihallitekniikalla valmistetun 4000 neliön suuruisen tuotantolaitoksen valmistumisen myötä, jonka jälkeen yhtiö voi tuottaa kilometrin verran valmista puuelementtiä päivässä. - Uusi halli mahdollistaa entistä  paremmat kasvun ja tekemisen edellytykset, sanoi Sipilä.

Lapwall Oy on tunnettu paikallisesta sopimisesta. Uutena henkilöstön etuutena on sovittu järjestelystä, jonka mukaan "varamummu" tulee työntekijän perheen avuksi esimerkiksi lapsen sairastuessa. - Tämä on hienoa vastuunkantoa yritykseltä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi, josta hyötyvät työntekijä- kuin työnantajapuolikin, kannusti Sipilä.

Muistio puurakentamisen edistämisestä pääministerille

Lapwall Oy:n vihkiäisjuhlan yhteydessä Puuinfon toimitusjohtaja Mikko Viljakainen jätti puurakentamisen edistämistä koskevan muistion pääministeri Juha Sipilälle. Puutuoteala on tyytyväinen hallituksen puurakentamisen edistämistä koskeviin linjauksiin ja haluaa omilla toimillaan auttaa hallitusta saavuttamaan tavoitteensa. Säädösohjauksen ohella puurakentamista haittaa edelleen pula pätevöityneistä suunnittelijoista. Julkisilla hankinnoilla ja ARA-tuotannolla puurakentamista voitaisiin edistää aikaisempaa enemmän.
 
Keinot esteiden poistamiseksi ja asioiden kuntoon saamiseksi ovat olemassa. Puuala on valmistellut joukon hankkeita niiden toteuttamiseksi tällä hallituskaudella ja on valmis ottamaan vetovastuun niiden toteuttamisesta. Säädösohjauksen kehittämisen ohella hankkeissa paneuduttaisiin suunnittelijoiden täydennyskoulutukseen ja puurakentamisen koulutuksen kehittämiseen. Kuntia ja muita julkisia toimijoita ohjeistettaisiin julkisten hankintojen ja kaavoituksen suomista mahdollisuuksista puun käytön edistämiseen. Myös alan omaa tarjontaa kehitettäisiin nykyistä kilpailukykyisempään suuntaan.

Puuinfon artikkelipalvelu
Markku Laukkanen