Olet täällä

Opas julkisiin hankintoihin

Puuinfo on julkaissut Puu-lehden erikoisnumerona Puutuoteteollisuus ry:n kustantamana Oppaan julkisiin hankintoihin.

Oppaassa esitellään mahdollisuuksia ja keinoja puun käytön lisäämiseksi julkisissa hankinnoissa.

Oppaassa kuvataan puun käytön trendejä ja moninaisia käyttömahdollisuuksia sekä puun positiivisia vaikutuksia sisäilmaan ja käyttäjiin. Lisäksi oppaassa kerrotaan, miten uudistuvat rakentamisen määräykset mahdollistavat jatkossa puun käytön kaikessa rakentamisessa.

Julkaisun toivotaan edistävän hankkeiden valmistelua ja toteuttamista.

Oppaan pdf-versioon voi tutustua tästä.Opas on julkaistu osana Puutuoteteollisuus ry:n Terve kunta rakentuu puulle -hanketta ja siitä otettu erikoispainos jaettiin painettuna kuntapäättäjille suunnatulla seminaarikiertueella. Terve kunta rakentuu puulle oli Puutuoteteollisuus ry:n hanke, jossa edistettiin puun käyttöä julkisessa rakentamisessa sekä nostetiin esiin puutuoteteollisuuden merkitystä Suomessa. Hanketta rahoitti Suomen Metsäsäätiö.