Olet täällä

Olli Rehn: Puurakentaminen vastaa Euroopan ilmastohaasteeseen

Euroopan Unionin talouskomissaari Olli Rehnin mielestä puurakentaminen vastaa Euroopan suuriin haasteisiin kuten rakentamisen päästöjen vähentämiseen sekä resurssi-tehokkuuden edistämiseen. Vaikka rakennusteollisuus ei kuulukaan päästökaupan piiriin, puurakentamisen edistämisellä voi olla päästöjen vähentämisen kannalta Rehnin mielestä huomattavia vaikutuksia.

Pohjoismaisen puurakentamisen konferenssin yleisölle Kouvolassa esiintynyt Rehn sanoo olevansa erittäin innoissaan puurakentamisen uusista mahdollisuuksista. Sellaisina Rehn mainitsee hiilidioksidipäästöjen vähentämisen maailmanlaajuisesti, kestävien ja luonnonmukaisten materiaalien käytön edistämisen sekä resurssitehokkuuden nostamisen rakentamisessa.

- Rakennusteollisuus ei kuulu Euroopan Unionin päästöjen vähennyshankkeeseen, vaikkakin sillä olisi tarjota paljon päästöjen vähentämiseksi. Puurakentamisen edistämisellä voisi olla huomattavia vaikutuksia puumateriaalin käytön sitoessa hiilidioksidin pois ilmakehästä, muistuttaa Rehn.

Puu on Rehnin mielestä kestävä, ekologinen ja kierrätettävä materiaali, joka on toiminut pääraaka-aineena rakentamisessa vuosisatoja ja perinteen uudelleenherättäminen on tärkeää. Puumateriaalin ero teräkseen ja betoniin on huomattava verrattuna niiden tuottamiseen kuluvaan energiamäärään ja päästöihin.

- Puurakentaminen ja puun energiakäyttö yhdistettynä kestävään metsienhoitoon ja tuottavaan metsien kasvatukseen muodostavat positiivisen kierteen, joka auttaa meitä voittamaan taistelun ilmastonmuutosta vastaan, tulkitsee Rehn.

Rehn muistuttaa, että ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteena on saavuttaa ilmastomuutoksen pysäyttämiselle asetetut tavoitteet sellaisin keinoin, jotka edistävät Euroopan kilpailukykyä ja vahvistavat taloutta.

Resurssitehokkuudessa taloudellisia mahdollisuuksia

Ilmastomuutoksen rinnalla toisena megatrendinä Rehn mainitsee resurssitehokkuuden, jonka edistämiseksi EU:n komissio on perustanut Resurssitehokkuusohjelman, jonka tavoitteena on päättää resurssitehokkuuden indikaattoreista ja päämääristä tämän vuoden loppuun mennessä.

- Näen itse suurta taloudellista potentiaalia tässä ohjelmassa ja siksi olenkin henkilökohtaisesti mukana aktiivisena osallistujana. Asetettavat päämäärät ovat tärkeitä, sillä vähäresurssisen tulevaisuuden kanssa selviytymiseen yritykset tarvitsevat selvät ohjeet toimenpiteisiin, jotta niillä olisi mahdollisuus tehdä ennustettavia sijoituspäätöksiä, sanoo Rehn.

Taloudellisen kasvun tarvitsemat pitkäaikaiset tulevaisuudennäkymät tulee erottaa Rehnin mielestä raaka-aineiden käytöstä. - Puu on monikäyttöinen ja hiilidioksidia kierrättävä materiaali ja on täten täydellinen esimerkki resurssitehokkaasta ratkaisusta. Puurakentaminen voi olla tärkeä osa näitä talouden muutoksia muiden biotalouden mahdollisuuksien kera, arvioi Rehn.

Puurakentamisesta kestävän kehityksen työpaikkoja

Euroopan yleinen heikko taloustilanne näkyy kaikkialla rakentamisessa. Rehn arvioi EU:n talouden alkavan tasapainottua tämän vuoden toisella puoliskolla pitkittyneen laman jälkeen, sekä vakiintua kunnolla ensi vuoden puolella. - Suurin kasvu tulee tänä vuonna unionin ulkopuolisesta kysynnästä ja sisämarkkinoiden kysyntä tulee kasvamaan ensi vuoden puolella, uskoo Rehn.

Rehnin mielestä uuden yrittäjyyden ja työpaikkojen edistämiseksi EU:n pitää tukea tutkimustyötä ja innovaatioita sekä kannustaa yrittämistä ja sijoittamista. - Puurakentaminen on juuri se teollisuuden muoto, jolla on mahdollisuuksia tuoda talouteen uusia innovatiivisia ratkaisuja. Meidän pitää myös katsoa omien rajojemme ulkopuolelle uusien kasvumahdollisuuksien löytämiseksi kuten Yhdysvaltoihin ja kasvaviin talouksiin.

 

Artikkelipalvelu Markku Laukkanen