Olet täällä

Modulaarinen suunnittelu voi olla sekä laadukasta että nopeaa

Vastoin yleisiä olettamuksia suunnitteluprosessi teollisessa puurakentamisessa voi olla sekä laadukas että nopea. Modulaarisen suunnittelun edut ovat selkeät: mittatarkat puuelementit voivat parantaa sekä teknistä suunnitteluprosessia että kumppanien välistä yhteistyötä.

Esivalmistetut puuelementit mahdollistavat nopean, tehokkaan ja helpon suunnittelun, laadusta tinkimättä. Tutkimustulokset lean-menetelmän hyödyistä ovat vakuuttavia: Lean-rakentamista soveltavista yhtiöistä 84 % kertoi rakentamisen laadun parantuneen, ja 80 % raportoi asiakkaidensa olevan aiempaa tyytyväisempiä (McGraw Hill Construction, “Lean Construction: Leveraging Collaboration and Advanced Practices to Increase Project Efficiency”, McGraw Hill Construction, Bedford, 2013).

”Entistä tehokkaampi lähestymistapa rakennussuunnitteluun on tarpeen, koska asuntoa tarvitsevien ihmisten määrä eri puolilla maailmaa kasvaa 90 000:lla joka päivä. Suunnitteluyritykset taas hyötyvät lyhemmistä projektin läpimenoajoista, jolloin yksi suunnittelija ehtii hoitaa useamman projektin vuodessa”, huomauttaa arkkitehti ja Aalto-yliopiston tutkija Matti Kuittinen.

Suurin osa projektin laadusta ja kustannuksista määrittyvät projektin alkuvaiheiden aikana.

”Erittäin nopeaa työmaavaihetta tarvitaan usein rajallisen tilan tai muiden työmaata rajoittavien tekijöiden takia. Puuelementtien keveys on ollut meille ratkaiseva tekijä”, kertoo arkkitehti Fabienne Bulle Fabienne Bulle architecte & associésilta.

Lue Metsä Woodin lehdistötiedote kokonaisuudessaan.

Lisätietoja: Henni Rousu, markkinointipäällikkö, Metsä Wood, puh. 040 554 8388, henni.rousu@metsagroup.com, www.metsawood.fi