Olet täällä

Miten rakennusvalvontaa tulisi uudistaa?

Miten kuntien rakennusvalvontojen toimintaa tulisi mielestäsi kehittää? Miten rakennusvalvonnat voisivat palvella asiakkaitaan entistä paremmin? Ympäristöministeriö kerää 31. elokuuta asti palautetta ja kehitysideoita Otakantaa.fi-palvelussa rakennusvalvontojen uudistamista varten.

Rakennusvalvontojen toimintaperiaatteet, hinnoittelu ja resurssit vaihtelevat kunnissa huomattavasti. Moni esimerkiksi kotipaikkakunnallaan ja mökillään rakentanut on voinut huomata erot kuntien käytännöissä - samoin monet rakennusyrittäjät.

Rakennusvalvonnan uudistamisen tavoitteena on kehittää toimintatapoja ja parantaa rakennusvalvontojen resursseja, lisätä tiedonvaihtoa ja ammatillista osaamista sekä asiakkaiden tasavertaista kohtelua. Uudistuksesta päätettiin hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa vuonna 2013.

Rakennusvalvonnat uudistuvat vuonna 2016

Uudistusta valmistelee työryhmä, jonka tehtävänä on arvioida eri vaihtoehtoja erityisesti rakennusvalvontojen rakenteen ja toimintamallien sekä laadun yhtenäistämisen näkökulmasta. Käytännössä jo 64 kunnassa on tehty onnistuneesti yhteistyötä rakennusvalvonnassa. Myös näistä kokemuksista pyritään keräämään parhaat kokemukset uudistustyön tueksi.

Työryhmän tehtävänä on valmistella esitys eri vaihtoehdoista 31. elokuuta mennessä. Tämän pohjalta käynnistyy lainvalmistelu. Varsinainen rakennusvalvontojen uudistus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2016 aikana.

Lisätietoja

Työryhmän puheenjohtaja, rakennusneuvos Aila Korpivaara, ympäristöministeriö, p. 0295 250 137, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi