Olet täällä

Ministeri Jari Leppä: Puutuoteteollisuus on avainasemassa biotalousstrategian onnistumisessa

Vuosittaisen Puumarkkinapäivän avannut maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä korostaa puutuotealan jalostusasteen nostamisen merkittävyyttä. - Puutuotealan investoinnit jalostusasteen nostamiseksi tuottavat mittavat työllisyys- ja talousvaikutukset Suomeen.

- Kun puurakentaminen on kansainvälisesti vahvassa kasvussa, Suomen tulee vastata tähän kasvuun toimittamalla valmiita puurakentamisen ratkaisuja, sen sijaan että viemme matalan jalostusasteen tuotteita.  

Puurakentamisen kasvu erityisesti Euroopassa näkyy Lepän mukaan esimerkiksi siinä, että puun osuus myös kaupunkien korkeassa rakentamisessa on vahvassa kasvussa. - Puuta edistetään monin paikoin poliittisesti, mutta yhä useammin se tulee valituksi sen antamien hyötyjen ja kilpailukyvyn vuoksi. Suomen pitää integroitua osaksi tätä kehitystä.

-Menestyminen kotimarkkinoilla on edellytys viennin kasvattamiselle. Kotimaa on hyvä ympäristö kehittää uusia tuotteita ja ratkaisuja, jotta vaativassa ympäristössä kilpailukykyiseksi hiotut ratkaisut ovat myös kansainvälisesti kilpailukykyisiä.

Lepän mukaan Suomella on kaikki mahdollisuudet olla kehityksen kärjessä puurakentamisen kasvavassa maailmanlaajuisessa markkinassa. - Puurakentamista voidaan käyttää malliesimerkkinä metsien kestävästä käytöstä, koska puurakennuksissa puun sisältämä hiili on varastossa pitkään. Suomalaisten pitää oppia kertomaan tarinansa kestävästä metsätaloudesta paremmin kansainvälisille yleisöille.

-Viime aikojen eurooppalainen metsäkeskustelu osoittaa, että emme ole saaneet läpi viestiä Suomen metsien erityisyydestä ja niiden kestävästä käytöstä osana biotalousstrategiaa. Tähän vaikuttamiseen tarvitaan hyvä esimerkkejä ja tarinoilta, joista puurakentaminen on keskeinen.

Lepän mukaan valtiovallan ja puualan pitkäjänteistä yhteistyötä puun käytön edistämiseksi tarvitaan jatkossakin. – Puun käytön edistäminen osana hallituksen biotalousstrategiaa alkaa tuottaa tulosta. Koko 2010 - luku on ollut hyvää aikaa puurakentamiselle, mikä näkyy läpimurtona kerrostalorakentamisessa ja puun käytön kasvussa julkisessa rakentamisessa.

 

Lisätietoja: Satu-Marja Tenhiälä, p. 050 432 2215, satu-marja.tenhiala@mmm.fi