Olet täällä

Metsä Woodin Esa Kaikkosen tavoitteena vastuullinen rakentaminen

Vastuullinen rakentaminen tulee olemaan tulevaisuudessa iso brändi ennustaa Metsä Groupin puutuoteteollisuudesta vastaavan Metsä Woodin toimialajohtaja Esa Kaikkonen. – Vastuullisuus tarkoittaa ennen muuta sen tiedostamista, että uusiutumattomat luonnonvarat eivät yksinkertaisesti riitä täyttämään kasvavien rakentamisen markkinoiden kysyntää. Uusiutuvien raaka-aineiden käyttöönotto tulee olemaan iso globaali megatrendi, joka tulee näkymään myös rakentamisessa.

Kaikkonen toivoo valtiovallalta oikein suunnattuja toimia Euroopan taloudellisen taantuman voittamiseksi.  - Rakentamisen hiipuminen Euroopassa on iso uhka myös puurakentamisen edistymiselle, vaikka periaatteessa voisimme saada nyt lisää osuutta alenevista markkinoista. Meillä on varsinkin pääkaupunkiseudulla valtava asuntorakentamisen tarve, jota olisi perusteltua purkaa taantuman aikana oikein suunnatuilla elvytystoimilla, muistuttaa Kaikkonen.

Keväällä Metsä Groupin puutuoteteollisuudesta vastaavana toimialajohtajana aloittanut Esa Kaikkonen näkee raaka-aineiden saatavuuden rajallisuuden tulevan vastaan myös rakentamisessa, missä on kasvatettava uusiutuvien materiaalien määrää.  Uusiutumattomat luonnonvarat eivät Kaikkosen mukaan riitä täyttämään markkinoiden kasvavaa kysyntää, kun odotukset elintason noususta ovat kaikkialla.

– Nyt tarvitaan vastuullista rakentamista, mikä on vastuun kantamista ympäristöasioissa, mutta myös vastuuta asiakkaiden oikeudesta saada toimivia, virheettömiä rakennuksia ja koteja. Vastuullisesta rakentamisesta kasvaa tulevaisuudessa iso brändi, uskoo Kaikkonen.

Kaikkonen kaipaa päätöksiä, joilla edistetään vastuullisten valintojen tekemistä rakentamisessa. - Vastuullisuus tarkoittaa mahdollisimman vähähiilistä laadukasta rakentamista niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Kun julkisissa hankinnoissa aletaan suosia energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä, se vahvistaa puurakentamisen asemaa.

Esimerkkinä vastuullisen rakentamisen tulosta business – business rakentamiseen Kaikkonen mainitsee Vantaalle nousevan uuden logistiikkayhtiö Schenkerin puurakenteisen terminaalin, jonka tilaaja halusi nimenomaan puusta uusiutuvana materiaalina. Yhtiö on linjannut siirtyvänsä vastuulliseen rakentamiseen, missä otetaan huomioon uusiutuvien materiaalien maksimaalinen käyttö. - Samanlaisia signaaleja saamme muiltakin yhtiöiltä myös muista Euroopan maista. Kuluttajilta tuleva palaute osoittaa, että vastuullisesta rakentamisesta tulee kilpailutekijä.

Materiaalitietoisuus kasvussa

Kaikkonen sanoo materiaalitietoisuuden olevan vahvassa kasvussa rakentamisen koko arvoketjussa ja asumisen ratkaisuissa. - Puu sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan, mikä on ilmastopolitiikan tavoitteiden kannalta suuri asia.  Saksankielinen Eurooppa on ykkönen tämän resurssitehokkuuskysymyksen tosiasian tiedostamisessa. Tämä tulee kaikkialle läpi linjan alkaen poliittisista päätöksistä ja päätyen kuluttajien tietoisuuteen, kuvailee Kaikkonen.

Kaikkonen ei halua vastakkainasettelua rakentamisen eri materiaalien välille, vaan enemmän yhteiskäyttöä ja synergiaa. - Yhteiskunnan rooliin sopii hyvin edistää puurakentamisen markkinaa puuttumatta itse markkinoihin. Edellytysten luominen on perusteltua, kun se ei johda materiaalien vastakkainasetteluun, vaan kannustaa kumppanuuteen. Nyt on yhdessä vietävä puurakentamista eteenpäin edistämällä standardisointia ja vahvistamalla osaamista.

- Meistä itsestämme on kiinni, miten hyvin pystymme tuotteistamaan ja kaupallistamaan uusiutuvien materiaalien käytön, nostamaan tuottavuutta, satsaamaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä pitämään raaka-aineen hinnan kilpailukykyisenä.

Tavoite uusiutuvien materiaalien käytön kasvattamisesta ei koske Kaikkosen mukaan vain rakentamisen tuotteita. - Sellun ostajat arvostavat alkuperäkuitua ja sen ympärille rakentuvia paperiteollisuuden ja tulevaisuudessa yhä enemmän bio- ja energiatalouden tuotteita, muistuttaa Kaikkonen.

- Meidän tarinamme perustuu uusiutuvien raaka-aineiden käyttöön sekä rakentamisessa että biopohjaisissa tuotteissa. Meillä on hyvin integroitu tuotantoketju, jossa toimimme tehokkaasti ja tuotamme teollisia tuotteita teolliseen loppukäyttöön. Haluamme olla luotettava teollinen toimija teolliselle loppukäytölle, kiteyttää Kaikkonen. 

Rakentamisen tukeminen hyvä elvytyskeino

Suurimpana ajankohtaisena haasteena Kaikkonen pitää rakentamisen toimialaan vahvasti vaikuttavan Euroopan talouden taantuman voittamista.  - Rakentamisen hiipuminen Euroopassa on iso uhka myös puurakentamisen edistymiselle, vaikka periaatteessa voisimme saada nyt lisää markkinaosuutta alenevasta markkinasta. Meillä on varsinkin pääkaupunkiseudulla suuri asuntojen uudisrakentamisen tarve ja sen lisäksi kasvava korjausrakentamisen velka. Nyt taantuman aikana voitaisiin rakentamista vauhdittaa oikein suunnatuilla elvytystoimilla, ehdottaa Kaikkonen. 

Metsä Woodin puurakentamisen tuotteiden viennin painopiste on Euroopassa. Varsinkin saksankielisessä Euroopassa puurakentaminen on vahvassa kasvussa, mikä näkyy asuntorakentamisen ohella teollisuus- ja hallirakentamisessa.

Venäjän markkinoiden kehittymistä WTO: n jäsenyyden vahvistumisen jälkeen seurataan Kaikkosen mukaan tarkasti. - Tiedämme puurakentamisen edistämisen olevan Venäjän hallinnon tavoitteena, mutta hankkeet ovat alkutekijöissään. Venäjällä kaivataan puurakentamisen ratkaisutoimituksia ja osaamista, mutta sen sovittaminen maan omaan rakentamisen materiaalituotantoon on haastavaa.  

Tavoitteena teollisen mittakaavan järjestelmätoimittaja

Puurakentaminen on Metsä Woodin strategisen toiminnan keskiössä, mutta sen läpimurto vaatii Kaikkosen mukaan laajempaa volyymituotantoa ja kaikkien rakennusalan ammattilaisten puurakentamisen osaamisen vahvistamista ja standardien käyttöönottoa. - Tahtotila on alalla kohdallaan emmekä tavoittele mitään jättiloikkaa markkinaosuuden kasvattamisessa. Nyt on tärkeä keskittyä hyvien kotimaiseen raaka-aineeseen perustuvien rakentamisen tuotteiden kehittämiseen sekä osaamisen ja ammattitaidon vahvistamiseen koulutuksella. RunkoPES-järjestelmän tulo puurakentamiseen oli tervetullutta koska standardisointi edistää koko alan kehittymistä, sanoo Kaikkonen.

- Tavoittelemme markkinaosuuden kasvua ja volyymirakentamista. Haluamme olla luotettava puurakentamisen teollisen mittakaavan järjestelmätoimittaja ja urakointiketjussa tuoteosatoimittajana ja niiden asentajana työmailla. Emme kilpaile asiakkaittemme kanssa, mutta haemme rakennusliikkeiden ja rakennuttajien kanssa yhteistyötä, jossa voidaan maksimoida kaikkien osaaminen hankkeen toteuttamisen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, kuvailee Kaikkonen yhtiön puurakentamisen strategisia tavoitteita.

Viime syksynä valmistuneen Viikin puukerrostalokorttelin toteuttamista Kaikkonen kuvaa onnistuneeksi. – Olemme käyneet sen rakentamisen kokemukset läpi rakennuttajan, rakentajan kuin asukkaidenkin kanssa ja voimme sanoa, että kokemukset ovat erinomaisia. Vaikka kohde oli vielä eräänlaista koerakentamista, meillä on kilpailukykyinen tuote käsissämme, koska Viikki lisäsi kykyämme parantaa uusissa kohteissa tuottavuutta ja kilpailukykyä. Puurakentamisen tuottavuus ja kannattavuus tulee sen monistettavuudesta. Tässä puurakentaminen voi tuoda uudenlaista tuottavuutta koko rakennusalalle.

 

Artikkelipalvelu Markku Laukkanen

Lisätietoja:
Esa Kaikkonen, toimialajohtaja, Metsä Wood, 010 469 4749 esa.kaikkonen@metsagroup.com