Olet täällä

Metsä Wood lanseeraa Open Source Wood -hankkeen

Metsä Woodin Open Source Wood kutsuu arkkitehdit, suunnittelijat ja insinöörit yhdistämään voimansa: innovoimaan ja jakamaan tietoa puuelementtirakentamisesta.

Open Source Wood on avoin innovaatioalusta puuelementtirakentamiselle. Tavoitteena on kasvattaa puurakentamisen markkinaa kaupungeissa yhdistämällä eri maiden tietotaitoa.

Metsä Wood edistää elementtien suunnittelua palkitsemalla 30 000 eurolla suunnitelmia, joissa Kerto LVL:ää on hyödynnetty innovatiivisesti.

Open Source Wood jatkaa Metsä Woodin vuonna 2015 käynnistämää Plan B -hanketta, joka tutkii puun mahdollisuuksia kaupunkirakentamisessa.

Lisätietoja Open Source Wood -hankkeesta ja siihen osallistumisesta: www.opensourcewood.com