Olet täällä

Massiivipuiset CLT-elementit tulevat teollisen rakentamisen markkinaan

Kuhmolainen CLT-massiivipuuelementtejä varustava Elementti-Sampo Oy on aloittanut tasoelementtitoimitukset ja kesällä tilaelementtien toimitukset markkinoille. Yhtiön kehitysjohtaja Sauli Ylinen pitää kiinnostuksen kasvua teollista puurakentamista kohtaan nyt vahvana. - Rakennuttajat ja rakentajat ovat erittäin kiinnostuneita siitä, että kykenemme tuottamaan tehdasoloissa laajamittaiseen teolliseen rakentamiseen soveltuvaa laadukasta ja tarkkaa vakioitua tuotetta.

Ylisen mielestä puurakentamisen kilpailukyky perustuu teolliseen valmistukseen, rakentamisen tehokkuuteen ja nopeuteen, puurakenteiden keveyteen ja vakioituun laatuun. - Myös puun kotimaisuus ja ympäristöystävällisyys painavat yhä enemmän. Meille tärkein panostus on tämän koko konseptin kehittäminen suunnittelusta asennukseen. Näillä tekijöillä saamme investoijat ja rakennusliikkeet vakuuttuneiksi teollisen puurakentamisen toimivuudesta ja kilpailukyvystä erityisesti kerrostalorakentamisessa.

- Kun valmis elementtituote valmistuu tehtaalla, elementtien asentaminen työmaalla on kriittinen työvaihe. Koko hanke voidaan pilata asentamisen virheillä. Me vaadimme asennussuunnitelmat asentajilta, joiden kanssa olemme rakentaneet läheisen yhteistyökumppanuuden. Asentamisen toistojen kautta syntyy tarkkuutta, osaamista ja nopeutta, josta hyötyvät kaikki, kuvailee Ylinen.

Ylisen mielestä perinteinen pääurakointimalli ei toimi puurakentamisessa, koska teollisessa puurakentamisessa rakentamisen arvoa siirtyy tuotannon alkupäähän. - Koska urakoitsija ei voi yksin kantaa vastuuta valmiista puuosatoimituksista, allianssimallin tyyppiset kumppanuusmallit sopivat puurakentamiseen. Siinä voidaan hallita koko rakentamisen prosessi parhaiten ja saada riskitekijät kaikilla osapuolilla minimiin.

- Vakioidun kerrostalorakentamiseen soveltuvan tilaelementtikonseptin vahvuus on siinä, että tilaaja tietää jo hankesuunnitteluvaiheessa todelliset kustannukset. Me annamme tilaajalle lähtöaineiston ja työkalut, jonka pohjalta tilaelementtikerrostalohankkeen voi viedä tehokkaasti ja vähäriskisesti päätöksenteko- ja rakentamisprosessin läpi.

Puurakentamiseen kohdistuvat ennakkoluulot ratkaistu

Puurakentamisen läpimurto teolliseen rakentamiseen tapahtuu Ylisen mukaan vain niin, että puuosavalmistajat kykenevät tarjoamaan markkinoille valmiita ratkaisuja ja saavat rakennuttajat ja rakentajat vakuuttuneiksi niiden toimivuudesta. - Edelleen on paljon ennakkoluuloja teollista puurakentamista kohtaan. Ne liittyvät äänieritykseen, tekniseen toimivuuteen, paloturvallisuuteen, toimitusvarmuuteen, laatuun ja kustannuskilpailukykyyn. Tiedon myötä ennakkoluulot vähenevät ja meillä on rakennuttajia ja rakentajia jotka tietävät, että nämä asiat on kyetty ratkaisemaan.

Ylisen mielestä kehitystyötä tarvitaan talotekniikan asentamisessa runkorakenteisiin, koska sen arvo on suurempi kuin puuelementtien. - Meillä on valmius laajamittaiseen teolliseen rakentamiseen, mikä ei ole enää vain pilottikohteiden toteuttamista. Kun voimme osoittaa käytännössä, että lupaus kilpailukyvyn keskeisistä tekijöistä kuten nopeudesta ja toimitusvarmuudesta toimii, olemme selättäneet ennakkoluulot.

Aktiivisuutta puualan markkinointiin

- Puurakentamisen tuotteiden ja järjestelmien markkinoinnissa toimialan on itse oltava aktiivinen ja kerrottava teollisen puurakentamisen ominaisuuksista. Esimerkiksi paloturvallisuudessa sprinklattu puukerrostalo on monin verroin turvallisempi kuin perinteinen kerrostalo. Sama koskee rakentamisen jäykkyyttä, jossa massiivipuuelementeillä saamme merkittävästi paremman tuloksen kuin muilla puurakentamisen ratkaisuilla.

Ylisen mielestä puu on osoittanut jo salonkikelpoisuutensa kerrostalorakentamisessa Suomessa. - Kun Suomessa on jo tuhat puurakenteista kerrostaloasuntoa rakennettu, on toimialalla kokemusta ja näyttöä puun toimivuudesta teollisessakin mittakaavassa. CLT-tilaelementtirakentamisen edut toteutuvat parhaimmillaan 4-8 kerroksisessa kerrostalorakentamisessa, mille on suurin tarve ja kysyntää kasvukeskusten rakentamisessa.

- Suomen rakentamisen markkinassa on paljon tavoiteltavaa ja puurakentamisen kasvun varaa, vastaa Ylinen kysymykseen vientimahdollisuuksista. Keskitymme nyt kotimaahan, mutta pidämme silmämme avoinna myös viennille. Meidän tilaelementtiin perustuva tuote on Keski-Euroopassa poikkeuksellista ja sopisi juuri siksi vientiin. Vastaavasti meillä on paljon opittavaa Keski-Euroopasta kuten tiettyjä puurakentamisen teknisiä ratkaisuja ja yksittäisiä tuotteita, muistuttaa Ylinen.

Kotimaassa paljon kasvupotentiaalia

Runsas vuosi sitten CLT-massiivipuuelementtien valmistuksen Kuhmossa aloittaneen Crosslam Oy:n toimitusjohtaja Juha Virta pitää Elementti-Sammon toiminnan käynnistymistä naapuritontilla erittäin tärkeänä. - Nyt meillä on elementtien työstö ja jatkojalostus asennusvalmiiksi tuotteiksi vieressä, mikä lisää markkinoilla koko toiminnan uskottavuutta.

Crosslamin elementtituotannosta noin 40 prosenttia menee jatkojalostukseen ja markkinoille Elementti-Sammon kautta ja loppu suoraan kohteisiin talotehtaille, hirsi- ja parvekerakentamiseen sekä julkisiin kohteisiin. - Vuoden takaiseen aikaan nähden Suomen markkina on muuttunut myönteiseen suuntaan merkittävästi. Kiinnostus on muuttunut nyt todellisiksi kohteiksi sekä kerrostalo- että omakotitalopuolella, sanoo Virta.

- On paljon asiakkaita jotka haluavat CLT-levyrakentamiseen perustuvan ratkaisun, koska siinä arvostetaan rakentamisen nopeutta, tiiveyttä, tarkkuutta, laatua, hyvää sisäilmaa ja sitä että puuta voidaan visuaalisesti jättää näkyviin. Nämä ovat puurakentamisen vahvuuksia asiakkaan silmissä, muistuttaa Virta.

Kuhmolaisten CLT-elementtituotannon nykyinen taso tarkoittaa noin 300-400 asuntoa vuodessa. - Näemme kasvavan kiinnostuksen markkinoilla ja uskon että tavoite puurakentamisen kymmenen prosentin osuudesta kerrostalorakentamisessa tulee toteutumaan. Koska kotimaan markkinassa on paljon kasvupotentiaalia, keskitymme nyt siihen vaikka toki samalla pidämmekin silmällä vientimahdollisuuksia esimerkiksi Englannissa ja Kaukoidässä.

Puurakentamisen kasvun kiireisin pullonkaula on Virran mukaan kouluttaa lisää osaavia suunnittelijoita, joista puurakentamisessa on iso pula. - Joka projektissa törmäämme osaajapulaan ja sen myötä tehdään turhia virheitä ja avoimia epävarmuustekijöitä. Tietysti CLT-rakentaminen on uutta ja outoa, mutta kun sen avulla puristamme projektin toteuttamisesta pois kolmesta neljään kuukautta, se muuttaa dramaattisesti koko rakentamisen logiikkaa.

Virran terveiset ympäristöministeriöön rakentamisen säädösten päivittämiseen perustuvat siihen, että kaikki rakentamisen materiaalit ovat samanarvoisessa asemassa. - Ilmastotavoitteiden kannalta rakentamisen ympäristöystävällisyys on otettava huomioon ohjeistuksessa. Palomääräyksissä massiivipuun hidas hiiltymisaika antaa rakenteille betonia ja terästä pidemmän kestoajan, mikä tulisi huomioida palomääräyksissä.

 

Artikkelipalvelu Markku Laukkanen

Lisätietoja:
Juha Virta, 040 148 6550, juha.virta@crosslam.fi, www.crosslam.fi
Sauli Ylinen, 0400 270 752, sauli.ylinen@elementtisampo.fi, www.elementtisampo.fi


Taustaksi:

Kuhmossa toimiva Crosslam Oy on ainoa suomalainen CLT-massiivipuulevyjä valmistava yritys. Tänä vuonna yhtiön tavoitteena tuottaa kymmenen tuhatta kuutiota CLT-levyä ja noin 5,0 miljoonan euron vaihto. Suurempi tuotanto edellyttää kone- ja laitekantaan merkittäviä lisäinvestointeja.

Tänä vuonna Crosslam Oy työllistää 15 henkilöä levytuotannossa ja Elementti-Sampo Oy 50 työntekijää CLT-levyjen jalostuksessa ja varustelussa. Elementti-Sampo Oy jalostaa ja varustelee kolmesta neljään tuhatta kuutiota CLT-levyä asennusvalmiiksi taso- ja tilaelementeiksi.

Tilaelementti on valmis asuntolohko, joka on vääntöjäykkä ja kuljetuksen kestävä. Tilaelementeistä rakennettaessa rakennusaika lyhenee merkittävästi ja rakentamisen laatu paranee. Tilaelementin maksimileveys on 5,5 metriä ja maksimipituus 12 metriä. Kuitenkin niin, että elementin kokonaispinta-ala on maksimissaan 41 m2. Elementin maksimikorkeus on 3,4 metriä. Tasoelementit käsittävät seinä-, alapohja-, yläpohja- tai esimerkiksi parveke-elementtejä. Seinäelementin maksimikoko on 3,2 m x 12 m.

Samalla teollisuusalueella Kuhmossa toimivat kaikki elementtituotannon alihankkijat kuten saha, höyläämö, ikkunatehdas, metallipaja ja betonitehdas.