Olet täällä

Markku Laukkaselle hopeinen ansiomerkki puunkäytön ja metsäosaamisen edistämisestä

Suomen Metsäyhdistys ry. on myöntänyt toimittaja Markku Laukkaselle hopeisen ansiomerkin.
Hopeinen ansiomerkki myönnetään huomattavista ansioista henkilöille, jotka ovat edistäneet rakentavaa ja moniarvoista metsäkeskustelua, metsien ja puun monipuolista, kestävää käyttöä sekä suomalaisen metsäosaamisen ja kulttuurin tunnetuksi tekemistä.
 
Metsätalouden kannattavuuden kannalta puurakentamisella ja puutuotealalla on erittäin suuri merkitys. Toimittaja Markku Laukkanen on viestinyt ansiokkaasti ja aktiivisesti puurakentamisesta ja puutuotealasta jo pitkään. Hän edisti aktiivisesti puutuotealaa ja puurakentamista myös toimiessaan kansanedustajana. Hänen kehittämästään, vuonna 2010 käynnistyneestä Puuinfon artikkelipalvelusta on tullut suosittu tapa saada tietoa alan ajankohtaisista asioista. Lisäksi Laukkasen laaja suhdetoiminta kotimaassa ja kansainvälisesti on edistänyt puutuotealaa ja puurakentamista merkittävästi.
 
Ansiomerkit luovutettiin valtakunnallisten Metsäpäivien avajaisten yhteydessä 6.11.2014.
 
Ansiomerkkien saajat 2014:
  • Toimittaja Markku Laukkanen, Audiomedia Oy
  • Metsätalouden ympäristöasiantuntija Timo Hiltunen, Metsähallitus
  • Toimitusjohtaja Tuomo Turunen, Metsäpalvelu Turunen Oy
  • Professori Liisa Tyrväinen, Metsäntutkimuslaitos

Suomen Metsäyhdistys on metsäalan ja metsistä kiinnostuneiden tahojen yhteistyöjärjestö. Yhdistyksellä on kaikkiaan 47 jäsentä, jotka kaikki ovat yhteisöjäseniä. Jäsenistössä on edustettuna koko metsäala yhdistyksen päärahoittajia lukuunottamatta. Lisäksi jäsenistöön kuuluu monia ammatti‐, harrastus‐ ja vapaa‐ajanjärjestöjä. Henkilöjäseniä yhdistyksellä ei ole, lukuun ottamatta seitsemää kunniajäsentä. Yhdistyksen toimintaa ohjaa 12‐jäseninen hallitus, jonka jäsenet valitsevat vuosikokouksessa. Hallituksen ja samalla yhdistyksen puheenjohtajana vuonna 2014 on Aalto‐yliopiston ja Helsingin yliopiston professori Petri Parvinen.
 
Lisätietoja: Markku Laukkanen mob. 050 2589, markku.laukkanen@audiomedia.fi

Tutustu Markku Laukkasen toimittamaan Puuinfon Artikkelipalveluun.