Olet täällä

Laukaaseen Suomen ensimmäinen Ekokoulu-hanke

Laukaaseen suunnitellaan yhteisöllisesti Vuonteen, Savion ja Tarvaalan yhteistä kylien koulua, joka toimii myös Terve Talo -kohteena. Ekokoulua suunnitellaan kestävän rakentamisen ajatuksella "koulu sadaksi vuodeksi sadalle oppilaalle". Hankkeessa painotetaan voimakkaasti terveyttä ja ekologista rakentamista. Ekokoulu toteutetaan projektinjohtourakkana ja Sweco on mukana kohteen kokonaisvaltaisessa suunnittelussa vastaten sekä kohteen rakenne- että talotekniikasta.

Laukaan ekokoulun suunnittelu alkoi vuonna 2016 ja valmistuessaan vuoden 2018 aikana se on ensimmäinen laatuaan. Suunnittelussa ja rakentamisessa se tarkoittaa mahdollisimman runsasta ja innovatiivista puun käyttöä. Näyttävät kantavat puurakenneratkaisut ja uusien materiaalien hyödyntäminen ovat Swecon puuosaamisen ytimessä. Haasteensa suunnittelijoille antaa kuitenkin modernin tekniikan ja puurakennuksen yhdistäminen. Rakenneteknisissä ratkaisuissa yhtenä kriteerinä on teollinen rakentaminen ja mahdollisimman laaja tuoteosarakentamisen hyödyntäminen.

Ekokoulu on matalaenergiakohde. Lämmitysmuodoksi on tarkoitus valita hiilijalanjäljeltään mahdollisimman optimaalisin vaihtoehto.

”Suunnittelun alkuvaiheessa on tehty useita vaihtoehtoisia rakenneratkaisuja ja niiden hyvät ja huonot puolet on listattu kirjalliseen muotoon. Vaihtoehtoisten rakenneratkaisujen lopullinen valinta tehdään ottamalla huomioon muun muassa hiilijalanjälki, energiatehokkuus, rakennusfysikaalinen toiminta, rakennettavuus sekä kustannukset”, kertoo Swecolla projektipäällikkönä toimiva Jouko Rossi.

Ekokoulun suunnittelussa noudatetaan Terve talo -ohjeistusta, jollaisista kohteista asiantuntijoillamme on paljon kokemusta. Se käsittää kaikki kosteus- ja sisäilmastonäkökulmat, joilla on vaikutusta mm. rakennuksen käyttäjien terveyteen ja viihtyvyyteen.

Lue lisää Swecon tiedotteesta.