Olet täällä

Laatu Säätiön uusi asiamies huolissaan rakennusalan koulutuksesta ja perustutkimuksesta

Rakennustuotteiden Laatu Säätiön uusi asiamies Jaakko Tuominen on huolissaan korkeatasoisen rakentamisen koulutuksen ja perustutkimuksen tilasta. - Valtiovalta on lähtenyt väärille jäljille leikatessaan koulutuksen ja perustutkimuksen määrärahoja. Pitäisi muistaa mitä tapahtui, kun rakennusmestarikoulutus loppui ja diplomi-insinöörien kanssa käy samoin, jos ei turvata riittävästi koulutuspaikkoja. Meiltä loppuvat tekijät. Jo nyt työmailla on valtava pula koulutetuista työnjohtoon kykenevistä henkilöistä, muistuttaa pitkään rakentamisen liiketoiminnassa ja luottamustehtävissä vaikuttanut Tuominen.

Rakennustuotteiden Laatu Säätiöllä on iso rooli koulutuksen rahoittajana ja tukijana. Säätiö on rahoittanut rakentamisen professuureja, apurahoilla väitöskirjoja ja alan oppaiden tuottamista. - Rakentamisen koulutuksen ja tutkimuksen turvaaminen on tärkeää koko yhteiskunnan kannalta, ettei ala kokonaan rämety. Tutkimustyö realisoituu teollisuuden ja toimialan hyväksi ennen pitkään. Ellei sitä tehdä, sekin tulee vastaan kielteisinä seuraamuksina, sanoo Tuominen.

Tuomisen mukaan erittäin vaativien kohteiden suunnittelupula on todellista eikä se ratkea muutoin kuin kouluttamalla lisää. - Parempi koulutus tuottaa parempia innovaatioita, osaamista ja laatua rakentamiseen.

Laatuongelmat loppuvat vain asenteiden muutoksella

Rakentamisen laatuun kohdistuu Tuomisen mielestä suuri odotusarvo, koska suomalaisessa rakentamisessa on menty pitkään 1960-1970 -lukujen käytännöillä ja laadulla. - Tuolloin rakennettiin nopeasti ja halvalla, kun asuntoja piti saada nopeasti. Nyt rakentamisen kehittämiseen ja erityisesti laatuun kohdistuu suuri odotusarvo. Kaikki hyväksyvät tavoitteen rakentamisen laadusta ja hyvistä käytännöistä, mutta virheitä työmaalla tehdään edelleen. Liian usein valitaan halvin ratkaisu, mikä pilaa laadulle asetettuja tavoitteita.

Tuomisen mielestä rakentaminen kaipaa asennemuutosta. - On sääli, kun suunnittelijat tekevät hyvää työtä, tarjolla on hyvät materiaalit, ne suojataan työmaalla kosteudelta, niin lopulta päätöksen hankinnasta tekee henkilö, joka katsoo vain hintaa. Liian usein kiireessä hutiloidaan ja tehdään kosteuden kannalta kohtalokkaita työvirheitä.

Rakennustuotteiden Laatu Säätiön tehtävänä on kantaa huolta rakentamisen laadusta. Tärkein viesti on se, että rakennetaan mahdollisimman kuivissa, hyvissä oloissa sekä suojataan elementit ja työmaa. Kaikki tietävät, miten rakennetaan kunnolla. Tämä tieto ja osaaminen on tuotava tinkimättömästi käytäntöön niin että ei rakenneta kiireellä, ei valita aina halvinta vaihtoehtoa ja tingitä suunnittelusta. Homeongelmat eivät lopu puhumalla vaan tekemällä asiat kunnolla, huomauttaa Tuominen.

Energiatehokkuussäädökset tulivat Tuomisen mielestä liian nopeasti voimaan, koska ei ole tarpeeksi tutkittua tietoa tiiviiden talojen käyttäytymisestä. - Kun talon ”hengittävyys” vähenee, sen kastepiste muuttuu ja lämmöneristysvaateet kasvavat. Energiatehokkuussäädösten vaikutuksista ei tiedetty tarpeeksi, kun ne tulivat voimaan.

Tuomisen mukaan rakentamisen isona trendinä elinkaariajattelu ja ekologisuus ovat Suomessakin vahvassa kasvussa. - Rakentamisen toimialan on oltava mukana myös näissä talkoissa ja löydettävä ratkaisut, jotta ympäristötekijät otetaan huomioon. Esimerkiksi energian kulutusta tuotteiden valmistuksessa ja käytön aikana tulee vähentää, tuotteiden pakkaukset ja rakentamisen materiaalit käytön jälkeen on voitava kierrättää tai polttaa energiakäytössä.

Teollinen esivalmistus parantaa laatua ja lisää tehokkuutta

Teollinen esivalmistus valtaa talonrakentamisessa alaa ja on tuonut Tuomisen mielestä rakentamiseen lisää tehokkuutta ja tuottaa parempaa laatua. - Teollisessa esivalmistukseen perustuvassa rakentamisessa on haasteena arkkitehtuuri, jota teollinen standardisoitu rakentaminen sitoo tiettyyn kaavaan.

Tuomisen mielestä on mainio asia, että tuoteteollisuudessa on tullut markkinoille uusia yrityksiä uusilla rakentamisen tuotteilla ja ratkaisuilla. - Ne tuovat uutta kilpailua ja teollisen tuotannon myötä edullisuutta ja laatua rakentamiseen. Puun käyttö rakentamisen materiaalina ja rakentamisen ratkaisuissa on edennyt valtavasti, mikä näkyy myös puurakentamisen kasvuna.

- Minun viestini tuoteteollisuudelle on se, että jos se pystyy tarjoamaan laadukkaita kilpailukykyisiä tuotteita ja ratkaisuja, niin niille varmasti löytyy markkinoita. Rakentamisen ratkaisuissa on kehitytty kahden vuosikymmenen aikana paljon, prosessit ovat paljon tehokkaampia ja uudet materiaalit tuovat uusia ratkaisuja, teknologioita ja parempaa laatua.

Rakentamisen materiaalien vastakkainasettelu teennäinen ilmiö

- Materiaalien vastakkainasettelu on täysin turhaa, ei siitä kukaan kostu, muistuttaa Tuominen. Se on teennäinen ilmiö, joka nousee aina silloin esiin, kun koko rakentamisen alalla menee huonosti. Kun rakentaminen on lamassa, kaikki haluavat pitää kiinni omasta markkinastaan. Jos joku yrittää kiilata perinteiselle reviirille, niin se koetaan huonoksi.

Tuominen uskoo, että kun rakentamisen korkeasuhdanteessa kaikille riittää tilauksia ja töitä, niin ei kellään ole syytä heitellä kapuloita kenenkään rattaisiin. Rakennettu ympäristö on kansallisomaisuutta, jonka kehittämisessä hallituksen on kohdeltava kaikkia rakentamisen toimialoja ja materiaaleja tasapuolisesti.

- Kun kaikki joutuvat käyttämään kaikkia materiaaleja, kannattaisi keskittyä toistensa mollaamisen sijaan uusien rakentamisen innovaatioiden kehitystyöhön, jossa on paljon tehtävää.

 

Artikkelipalvelu Markku Laukkanen

Lisätietoja: Jaakko Tuominen, 050 3099 370, jaakko.tuominen@rakennusteollisuus.fi


Rakennustuotteiden Laatu Säätiö on yleishyödyllinen säätiö, jonka tavoitteena on edistää rakennustuoteteollisuuden teknistä ja laadunhallintaan liittyvää kehitystä alan kilpailukyvyn parantamiseksi ja tuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmentamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee rakennustuotteiden ja rakentamisen laadun kehittämiseen kohdistuvaa tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimintaa, seminaarien järjestämistä sekä jakaa tunnustuksia.

Avustuksia ja apurahoja voivat saada mm. teollisuuden ja yhteisöjen hankkeet ja oppilaitoksissa suoritettavat opinnäytteet ja jatko-opintoihin liittyvät tutkimustyöt, jotka tähtäävät laadun ja laadunhallinnan kehittämiseen sekä ympäristöongelmiin ja turvallisuuteen liittyvien haittavaikutusten eliminointiin.